Prosjektorganisasjonen for Elgesetergate 10

Prosjektorganisasjonen for Elgesetergate 10

Informasjon om prosjektorganisasjonen, mandater og arbeidsgrupper.

Organisering av Elgesetergate 10
Klikk på bildet for å forstørre.

Dekanene ved MH og SU- fakultetene samt Studenttinget jobber nå med å utnevne representanter til arbeidsgruppene. 

Oppdatering på prosjektorganisasjonen med representanter og tilhørende mandater vil foreligge i løpet av januar 2020.

 


Kontakt

Kontakt

Prosjektleder for NTNU
Terese Brekke
Mob: 952 93 058

Assisterende prosjektleder for NTNU
Jostein Arve Grytdal
Mob: 952 93 078

Kommunikasjonsansvarlig, NTNU
Hanna Maria Jones
Mob: 415 25 635

Medvirkning

Medvirkning

Statsbygg og Studentsamskipnaden (Sit) er eiere av bygget og NTNU er leietaker. Dette skiller bygget i Elgesetergate 10 fra den øvrige campusutviklingen ved NTNU, der byggene eies av NTNU.

Fordi Statsbygg og Sit eier bygget er NTNU brukerrepresentant i prosessen mot ferdig bygg. Dette betyr at NTNU kan medvirke, men ikke medbestemme.