Bakgrunn og aktiviteter

Mari Ann Letnes er førsteamanuensis PhD i pedagogikk og kunst og håndverk. Hun har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns praktisk skapende arbeid og kunstfaglige læreprosesser i skole og i barnehage samt barns bruk av digital teknologi i skapende prosjekter. Hun deltar i ulike europeiske forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Hun har bred undervisningserfaring fra grunnskolen, kulturskolen, videregående og lærerutdanning i faget kunst og håndverk, samt undervisning på master for kunstfagdidaktikk. Hun har utgitt artikler, bøker og deltatt som invitert foredragsholder på flere konferanser i Norge og Sverige samt bidratt med paperpresentasjoner på internasjonale og nasjonale konferanser i inn og utland. Hun er for tiden leder av forskergruppen "New Technologies and Educational Design Research Group – NTED" sammen med Fredrik Mørk Røkenes

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Frisch, Nina Scott; Letnes, Mari Ann; Moe, Jørgen. (2018) Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215027661.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Legende Læring med Digitale Medier. Akademisk Forlag. 2017. ISBN 9788750050728.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) Barns møter med digital teknologi, Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215024905.
 • Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232101818.

Del av bok/rapport

 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann. (2019) Digital kompetanse i lærerutdanning og skole 5-10. Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.
 • Letnes, Mari-Ann. (2019) Multimodal madia production: Children's meaning making when producing animation in a play-based pedagogy. Early Learning in the Digital Age.
 • Letnes, Mari-Ann; Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan. (2019) Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Barns bruk av multimodale medieprodukter og digital teknologi. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Barns estetiske erfaring, lek og læring. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Form, innhold og komposisjon. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Rammeplanene fortid – nåtid – fremtid. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Introduksjon. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari Ann. (2014) Mot en multimodal didaktikk i barnehagens pedagogiske praksis. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barns meningsskaping i arbeid med animasjon. Barn, kunst og kultur.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2013) Tell it with Colors. Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers.
 • Pareliussen, Ingar; Letnes, Mari Ann; Nakken, Anne Hjønnevåg. (2011) Mellom virtualitet og virkelighet- matematikkundervisning i et tverrfaglig prosjekt i førskolelærerutdanningen. Forskning Trøndelag 2011.
 • Letnes, Mari-Ann; Jæger, Henriette. (2008) Bilde + tekst = språklig vekst. GLSM i barnehagen.

Rapport/avhandling

Andre

 • Letnes, Mari-Ann; Strømme, Alex; Østerlie, Ove. (2020) Temakurs: Video i undervisning. NTNU. 2020.
 • Letnes, Mari Ann. (2019) Tverrfaglig bruk av Nettbrett. Nettverkskonferanse på USN . NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK I UH-SEKTOREN; Notodden. 2019-01-21 - 2019-01-22.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Børns digitale dannelse og teknologiforståelse. Teknologispring i skoler og dagtilbud – MESSE OM LÆRING OG DANNELSE I, OM OG GENNEM TEKNOLOGI ; IBC Innovationsfabrikken Birkemosevej 1 6000 Kolding. 2018-11-07 - 2018-11-07.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Digitalisation - The role of technology in the 21st century curriculum frameworks and in practices of ECEC. International round table on ECEC Curriculum, Frameworks for the 21st Century. . Ministry of Education, Children and Youth Luxembourg s. OECD; Luxembourg. 2018-06-12 - 2018-06-13.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Digitalisering og læring i skolen - Elevenes digitale liv. Stein saks papir . Trondheim kommune; Scandic Lerkendal. 2018-11-15 - 2018-11-15.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari Ann. (2018) DigGiLU - Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Læringsfestivalen . NTNU; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Når jeg skaper skapes jeg - bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis. Oppvekst 2017 . Faglig forum; Trondheim. 2017-11-28 - 2017-11-29.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Når jeg skaper skapes jeg! Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. DAB - DIGITAL ARENA BARNEHAGE . Stiftelsen IMTEC; Trondheim. 2017-03-07 - 2017-03-07.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Pedagogisk bruk av digital teknologi for inkludering og samarbeid i barnehage. SPOT 2017 Om spesialpedagogikk og teknologi . Statped; Lillestrøm. 2017-11-21 - 2017-11-22.
 • Rønningen, Anders; Letnes, Mari Ann; Østern, Tone Pernille; Østern, Maria Anna-Lena Viola; Ellefsen, Live Weider. (2017) Kunstfagenes diskursive spenningsforhold i utdanningssammenheng i Norge/Norden. Cutting Edge kulturskole 2017 «Community arts/Arts education» . Høgskolen Sørøst-Norge; 2017-10-17 - 2017-10-18.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) Digital teknologi - Nye pedagogiske muligheter. Sett dagene - møteplass for moderne og innovativ læring . Easyfairs; Lillestrøm. 2016-11-28 - 2016-11-28.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) IKT i barnehagen Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. Fagdag - Tromsø Kommune . Tromsø kommune; Tromsø. 2016-10-28 - 2016-10-28.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) 0-8 Young children and digital technology - Norwegian Report. 0-8 Study (II) - Young Children and Digital Technology . Joint Research Centre, European Comission; Ispra. 2016-07-06 - 2016-07-07.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) Young Children (0-8) & Digital Technology. Qualitative study across 19 countries in Europe. National results. Norway. EECERA 2016 . European Erarly Childhood Education Research Association; Dublin. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Letnes, Mari Ann. (2015) Digital technology in early childhood education- - A review of research EECERA Barcelona 2015. EECERA . European Early Childhood Education Research Association; Barcelona. 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Letnes, Mari Ann. (2014) Digital literacy in early childhood education. EECERA Conference ; Kreta. 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Letnes, Mari Ann. (2014) Når jeg skaper skapes jeg, men med hvilken teknologi skaper jeg?. IKT i barnehagen lek og læring med digitale verktøy . Menn i barnehagen Dronning Mauds Minne Høgskole; Trondheim. 2014-09-18 - 2014-09-18.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital danning i barnehagen - Barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. NKUL, nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanningen . NTNU; Trondheim. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital literacy in early childhood education. NERA 41st Congress ; Reykjavik. 2013-03-07 - 2013-03-09.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2010) To tell with colors -an art project. International cooperation in early childhood teacher training - for the best interest of the child: The 11th International network meeting ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.