Bakgrunn og aktiviteter

Mari Ann Letnes er førsteamanuensis PhD i pedagogikk og kunst og håndverk. Hun har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns praktisk skapende arbeid og kunstfaglige læreprosesser i skole og i barnehage samt barns bruk av digital teknologi i skapende prosjekter. Hun deltar i ulike europeiske forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Hun har bred undervisningserfaring fra grunnskolen, kulturskolen, videregående og lærerutdanning i faget kunst og håndverk, samt undervisning på master for kunstfagdidaktikk. Hun har utgitt artikler, bøker og deltatt som invitert foredragsholder på flere konferanser i Norge og Sverige samt bidratt med paperpresentasjoner på internasjonale og nasjonale konferanser i inn og utland. Hun er for tiden leder av forskergruppen "New Technologies and Educational Design Research Group – NTED" sammen med Fredrik Mørk Røkenes

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Letnes, Mari Ann. (2017) Legende Læring med Digitale Medier. Akademisk Forlag. 2017. ISBN 9788750050728.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) Barns møter med digital teknologi, Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215024905.
 • Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232101818.

Del av bok/rapport

 • Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Introduksjon. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari Ann. (2014) Mot en multimodal didaktikk i barnehagens pedagogiske praksis. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barns meningsskaping i arbeid med animasjon. Barn, kunst og kultur.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2013) Tell it with Colors. Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers.
 • Pareliussen, Ingar; Letnes, Mari Ann; Nakken, Anne Hjønnevåg. (2011) Mellom virtualitet og virkelighet- matematikkundervisning i et tverrfaglig prosjekt i førskolelærerutdanningen. Forskning Trøndelag 2011.
 • Letnes, Mari-Ann; Jæger, Henriette. (2008) Bilde + tekst = språklig vekst. GLSM i barnehagen.

Rapport/avhandling

Andre

 • Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari Ann. (2018) DigGiLU - Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Læringsfestivalen . NTNU; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Når jeg skaper skapes jeg - bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis. Oppvekst 2017 . Faglig forum; Trondheim. 2017-11-28 - 2017-11-29.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Når jeg skaper skapes jeg! Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. DAB - DIGITAL ARENA BARNEHAGE . Stiftelsen IMTEC; Trondheim. 2017-03-07 - 2017-03-07.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Pedagogisk bruk av digital teknologi for inkludering og samarbeid i barnehage. SPOT 2017 Om spesialpedagogikk og teknologi . Statped; Lillestrøm. 2017-11-21 - 2017-11-22.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Pedagogisk bruk av digital teknologi i barnehagen - Hvordan bruke nettbrett som boltreplass for lek, erfaring og meningsskaping når barn skaper animasjonsfilmer i barnehagen?. KYKELIKY 2017 . Norsk kulturskoleråd; Hell i Stjørdal 4.-5. april. 2017-04-04 - 2017-04-05.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Visualiseringens kraft i kunnskapskonstruksjon - undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk. Cutting Edge Kulturskole 2017 «Community arts/Arts education» . Høgskolen Sørøst-Norge; Campus Bakkenteigen i Vestfold. 2017-10-17 - 2017-10-18.
 • Letnes, Mari Ann; Røkenes, Fredrik Mørk. (2017) SKAL STYRKE LÆRERNES DIGITALE KOMPETANSE.
 • Rønningen, Anders; Letnes, Mari Ann; Østern, Tone Pernille; Østern, Maria Anna-Lena Viola; Ellefsen, Live Weider. (2017) Kunstfagenes diskursive spenningsforhold i utdanningssammenheng i Norge/Norden. Cutting Edge kulturskole 2017 «Community arts/Arts education» . Høgskolen Sørøst-Norge; 2017-10-17 - 2017-10-18.
 • Østern, Maria Anna-Lena Viola; Letnes, Mari Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2017) Kunstfaglige forståelser av «multiple literacies» og «becoming» som kritisk kulturell leseferdighet. Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy NTNU Trondheim 09.-11. mai 2017 . Lesesenteret - universitetet i Stavanger og Skrivesenteret; Trondheim. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) Digital teknologi - Nye pedagogiske muligheter. Sett dagene - møteplass for moderne og innovativ læring . Easyfairs; Lillestrøm. 2016-11-28 - 2016-11-28.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) IKT i barnehagen Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. Fagdag - Tromsø Kommune . Tromsø kommune; Tromsø. 2016-10-28 - 2016-10-28.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) 0-8 Young children and digital technology - Norwegian Report. 0-8 Study (II) - Young Children and Digital Technology . Joint Research Centre, European Comission; Ispra. 2016-07-06 - 2016-07-07.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) Young Children (0-8) & Digital Technology. Qualitative study across 19 countries in Europe. National results. Norway. EECERA 2016 . European Erarly Childhood Education Research Association; Dublin. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Letnes, Mari Ann. (2015) Digital technology in early childhood education- - A review of research EECERA Barcelona 2015. EECERA . European Early Childhood Education Research Association; Barcelona. 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Letnes, Mari Ann. (2014) Digital literacy in early childhood education. EECERA Conference ; Kreta. 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Letnes, Mari Ann. (2014) Når jeg skaper skapes jeg, men med hvilken teknologi skaper jeg?. IKT i barnehagen lek og læring med digitale verktøy . Menn i barnehagen Dronning Mauds Minne Høgskole; Trondheim. 2014-09-18 - 2014-09-18.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital danning i barnehagen - Barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. NKUL, nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanningen . NTNU; Trondheim. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital danning i barnehagen - barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. Digitalt liv i barnehageprofesjoner - hva nå? Festseminar Nina Bølgan ; 2013-05-24.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital literacy in early childhood education. NERA 41st Congress ; Reykjavik. 2013-03-07 - 2013-03-09.
 • Letnes, Mari Ann. (2012) Barns meningsskapande genom produksjon av multimodale tekster. Åredagerne ”Film og mediepedagogikk” . svensk film og mediepedagogikk; Åre. 2012-12-13 - 2012-12-14.
 • Letnes, Mari Ann. (2012) Heller iPad enn TV. APPetitt på mobile teknologier . Nasjonalbiblioteket; Sarpsborg. 2012-09-26 - 2012-09-27.
 • Letnes, Mari Ann. (2012) Multimodale tekster. Fagdag Høgskolen i Vestfold . Høgskolen i Vestfold; Vestfold. 2012-04-25 - 2012-04-25.
 • Letnes, Mari-Ann. (2012) Digital literacy in kindergarten. Teacher education research between national identity and global trends ; Trondheim. 2012-05-14 - 2012-05-16.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen; Moe, Jørgen. (2012) Barnehagen som danningsarena. Fou i praksis 2012 ; 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Letnes, Mari Ann. (2011) Samhandling i digitalestetisk praksis - Barnehagebarns interaksjon rundt skaping av digital fortelling med utgangspunkt i et kunstmøte. "Klikk der!" En konferanse om å bruke digitale verktøy sammen med barn i barnehagen . Dronning Mauds Minne, Høgskolen. FEI; Stjørdal. 2011-03-31 - 2011-04-01.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2010) To tell with colors -an art project. International cooperation in early childhood teacher training - for the best interest of the child: The 11th International network meeting ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari-Ann. (2010) Tell it with coulors. Nettverkskonferansen ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.
 • Jæger, Henriette; Letnes, Mari-Ann. (2009) Mellom virtualitet og virkelighet. Klikk der! IKT i barnehagen . Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning; Stjørdal. 2009-03-17 - 2009-03-18.