Bakgrunn og aktiviteter

Mari Ann Letnes er førsteamanuensis PhD i pedagogikk. Hun har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns praktisk skapende arbeid og kunstfaglige læreprosesser i skole og i barnehage samt barns bruk av digital teknologi i skapende prosjekter. Hun deltar i ulike europeiske forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Hun har bred undervisningserfaring fra grunnskolen, kulturskolen, videregående og lærerutdanning i faget kunst og håndverk, samt undervisning på master for kunstfagdidaktikk. Hun har utgitt artikler, bøker og deltatt som invitert foredragsholder på flere konferanser i Norge og Sverige samt bidratt med paperpresentasjoner på internasjonale og nasjonale konferanser i inn og utland. Hun er for tiden leder av forskergruppen "New Technologies and Educational Design Research Group – NTED" sammen med Fredrik Mørk Røkenes

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Frisch, Nina Scott; Letnes, Mari Ann; Moe, Jørgen. (2018) Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215027661.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Legende Læring med Digitale Medier. Akademisk Forlag. 2017. ISBN 9788750050728.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) Barns møter med digital teknologi, Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215024905.
 • Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232101818.

Del av bok/rapport

 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann. (2019) Digital kompetanse i lærerutdanning og skole 5-10. Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.
 • Letnes, Mari-Ann. (2019) Multimodal madia production: Children's meaning making when producing animation in a play-based pedagogy. Early Learning in the Digital Age.
 • Letnes, Mari-Ann; Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan. (2019) Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Barns bruk av multimodale medieprodukter og digital teknologi. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Barns estetiske erfaring, lek og læring. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Form, innhold og komposisjon. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Rammeplanene fortid – nåtid – fremtid. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Introduksjon. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari Ann. (2014) Mot en multimodal didaktikk i barnehagens pedagogiske praksis. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barns meningsskaping i arbeid med animasjon. Barn, kunst og kultur.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2013) Tell it with Colors. Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers.
 • Pareliussen, Ingar; Letnes, Mari Ann; Nakken, Anne Hjønnevåg. (2011) Mellom virtualitet og virkelighet- matematikkundervisning i et tverrfaglig prosjekt i førskolelærerutdanningen. Forskning Trøndelag 2011.
 • Letnes, Mari-Ann; Jæger, Henriette. (2008) Bilde + tekst = språklig vekst. GLSM i barnehagen.

Rapport/avhandling

Andre

 • Letnes, Mari-Ann. (2021) Design for læring. Digital samling for utviklingslærere i Nettverk Nordmøre. Dekom, Rekom . Nettverk nordmøre; Digital. 2021-01-27 - 2021-01-27.
 • Letnes, Mari-Ann. (2021) Kids' Digital Lives in CoVID-19 Times (KiDiCoTi). Safer Internet Day 2021 - Foreldreskap og digitale medier . Medietilsynet; Digitalt. 2021-02-09 - 2021-02-09.
 • Letnes, Mari-Ann; Strømme, Alex; Østerlie, Ove. (2020) Temakurs: Video i undervisning. NTNU. 2020.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Digitalisation - The role of technology in the 21st century curriculum frameworks and in practices of ECEC. International round table on ECEC Curriculum, Frameworks for the 21st Century. . Ministry of Education, Children and Youth Luxembourg s. OECD; Luxembourg. 2018-06-12 - 2018-06-13.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Digitalisering og læring i skolen - Elevenes digitale liv. Stein saks papir . Trondheim kommune; Scandic Lerkendal. 2018-11-15 - 2018-11-15.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari Ann. (2018) DigGiLU - Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Læringsfestivalen . NTNU; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Når jeg skaper skapes jeg - bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis. Oppvekst 2017 . Faglig forum; Trondheim. 2017-11-28 - 2017-11-29.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Når jeg skaper skapes jeg! Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. DAB - DIGITAL ARENA BARNEHAGE . Stiftelsen IMTEC; Trondheim. 2017-03-07 - 2017-03-07.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Pedagogisk bruk av digital teknologi for inkludering og samarbeid i barnehage. SPOT 2017 Om spesialpedagogikk og teknologi . Statped; Lillestrøm. 2017-11-21 - 2017-11-22.