Bakgrunn og aktiviteter

Mari Ann Letnes er førsteamanuensis PhD i pedagogikk og kunst og håndverk. Hun har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns praktisk skapende arbeid og kunstfaglige læreprosesser i skole og i barnehage samt barns bruk av digital teknologi i skapende prosjekter. Hun deltar i ulike europeiske forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Hun har bred undervisningserfaring fra grunnskolen, kulturskolen, videregående og lærerutdanning i faget kunst og håndverk, samt undervisning på master for kunstfagdidaktikk. Hun har utgitt artikler, bøker og deltatt som invitert foredragsholder på flere konferanser i Norge og Sverige samt bidratt med paperpresentasjoner på internasjonale og nasjonale konferanser i inn og utland. Hun er for tiden leder av forskergruppen "New Technologies and Educational Design Research Group – NTED" sammen med Fredrik Mørk Røkenes

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

 • Letnes, Mari Ann. (2017) Legende Læring med Digitale Medier. Akademisk Forlag. 2017. ISBN 9788750050728.

2016

 • Letnes, Mari Ann. (2016) Barns møter med digital teknologi, Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215024905.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) Småbarn og digitale medier 2016. En kvalitativ undersøkelse om norske 0-8-åringers bruk av digitale (online) medier. 2016. ISBN 978-82-91977-52-2.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) Young Children (0-8) & Digital Technology. Qualitative study across 19 countries in Europe. National results. Norway. EECERA 2016 . European Erarly Childhood Education Research Association; Dublin. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein; Hardersen, Barbro. (2016) YOUNG CHILDREN (0-8) AND DIGITAL TECHNOLOGY A qualitative exploratory study - National report - Norway. 2016.

2014

 • Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232101818.
 • Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Introduksjon. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Letnes, Mari Ann. (2014) Digital dannelse i barnehagen. Barns maningsskaping i arbeid med multimodal fortelling. 2014. ISBN 978-82-326-0144-8.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari Ann. (2014) Mot en multimodal didaktikk i barnehagens pedagogiske praksis. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.

2013

 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barns meningsskaping i arbeid med animasjon. Barn, kunst og kultur.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital dannelse i barnehagen - Pedagogiske muligheter. Barnehagefolk.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2013) Tell it with Colors. Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers.

2012

 • Letnes, Mari Ann. (2012) Heller iPad enn TV. APPetitt på mobile teknologier . Nasjonalbiblioteket; Sarpsborg. 2012-09-26 - 2012-09-27.

2011

 • Pareliussen, Ingar; Letnes, Mari Ann; Nakken, Anne Hjønnevåg. (2011) Mellom virtualitet og virkelighet- matematikkundervisning i et tverrfaglig prosjekt i førskolelærerutdanningen. Forskning Trøndelag 2011.

2010

 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2010) To tell with colors -an art project. International cooperation in early childhood teacher training - for the best interest of the child: The 11th International network meeting ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari-Ann. (2010) Tell it with coulors. Nettverkskonferansen ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.

2009

 • Jæger, Henriette; Letnes, Mari-Ann. (2009) Mellom virtualitet og virkelighet. Klikk der! IKT i barnehagen . Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning; Stjørdal. 2009-03-17 - 2009-03-18.

2008

 • Letnes, Mari-Ann; Jæger, Henriette. (2008) Bilde + tekst = språklig vekst. GLSM i barnehagen.