Bakgrunn og aktiviteter

Tilknyttet Institutt for voksens læring og rådgivningsvitenskap, NTNU siden mars 2014

Stipendiat ved Pedagogisk institutt i perioden 2009-2013

Faglige interesser: Gruppeprosesser, relasjonell konfrontasjon

Prosjekter: Mitt Ph.D.-prosjekt belyste lærerstudentenes objektorientering og identitetsutvikling iløpet av praksisopplæringen ut fra et sosiokulturelt perspektiv på mediering gjennom følgende problemstilling:

"Hvilken forståelse har fire norske lærerstudenter av sine aktiviteter, objekter og bruk av kulturelle artefakter iløpet av praksisopplæringen?"

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner