Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Thorseth, Trond Morten; Dille, Karen Birgitte; Stoica, George Adrian; Kahrs, Magnus Strøm. (2016) Interventions On Learning, Stimulated By The Use Of Text-based Student Response System. EDULEARN16 Proceedings.