Tone Åse

Førsteamanuensis Institutt for musikk

73596903
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 2*2443

Bakgrunn og aktiviteter

Tone Åse er improvisasjonsmusiker med vokal og sanntids- elektronikk som hovedprosjekt, men også med stort fokus på a capella ensemble-improvisasjon. I sitt stipendiatprosjekt ved NTNU, tilknyttet den Nasjonale Stipendordningen for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, forsket hun på den improviserende vokalistens nye muligheter i møtet med det elektroniske instrumentarium. Dette prosjektet ble avsluttet i september 2012. ( Se www.toneaase.no)

Ved Institutt for Musikk har hun , i tilllegg til å undervise i hovedinstrument, i en årrekke undervist i improvisasjon både for klassiske musikere og for studenter ved Musikkvitenskap . Dette er fortsatt hennes faglige hovedområder ved instituttet. I 2007 leverte hun sin hovedoppgave ”Improvisasjon i undervisningen- forskning på egen praksis” , skrevet på bakgrunn av egne erfaringer med dette arbeidet. Improvisasjon er stadig et prioritert fagområde der hun søker å  trekke tråder mellom praktisk erfaring , teoretisk kunnskap  og kritisk refleksjon.

Som utøver har Åse  blant annet jobbet med gruppene BOL, Kvitretten, Marilyn Mazur Future song,  Åse/Strønen duo, Trondheim Voices  (leder 2006-2011) med flere . Hun har en rekke turneer og utgivelser bak seg  med disse prosjektene. Hun er også involvert i det kunstneriske forskningsprosjektet T-EMP, tilknyttet avdeling for Musikkteknologi ved Institutt for musikk,  og ledet av professor Øyvind Brandsegg. I tillegg har Åse jobbet som utøver for barn , bla. har hun turnert for Rikskonsertene med flere produksjoner for skole og barnehage. Som komponist har Åse laget musikk både til egne band, til barnehageproduksjoner, og også til film. Som pedagog og instruktør har Åse tidligere erfaring fra de fleste skoleslag , i tillegg til mange år som dirigent for amatørkor.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

 • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone. (2014) Konsert Art of Record Production. Konsert Art of Record Production. null
 • Tveit, Anders; Sæther, Eskil Muan; Brandtsegg, Øyvind; Åse, Tone; Sæther, Eskil Muan. (2014) Reunion2012. Reunion2012. Reunion2012
 • Åse, Tone. (2014) Reality. Reality. Reality
 • Åse, Tone. (2014) The Sidewalks. The Sidewalks. The Sidewalks
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Waadeland, Carl Haakon; Killingtveit, Arnfinn; Moss, David. (2013) T-EMP at Rockheim, 2013. T-EMP at Rockheim, 2013. null

Del av bok/rapport

 • Åse, Tone. (2009) Musikalsk improvisasjon og tverrfaglig arbeid - det kreative møtet. På hvilke områder kan arbeidet med musikalsk improvisasjon og kreativt tverrfaglig samarbeid belyse hverandre?. Musikalsk improvisasjon og tverrfaglig arbeid - det kreative møtet. På hvilke områder kan arbeidet med musikalsk improvisasjon og kreativt tverrfaglig samarbeid belyse hverandre?. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.

Rapport/avhandling

 • Brandtsegg, Øyvind; Waadeland, Carl Haakon; Saue, Sigurd; Engum, Trond; Wærstad, Bernt Isak; Åse, Tone; Bergsland, Andreas. (2013) T-EMP: Trondheim Electroacoustic Music Performance. Communication and interplay in an electronically based ensemble. T-EMP: Trondheim Electroacoustic Music Performance. Communication and interplay in an electronically based ensemble. 2013.
 • Åse, Tone. (2012) The voice and the machine- and the voice in the machine- now you see me, now you don't. The voice and the machine- and the voice in the machine- now you see me, now you don't. 2012.
 • Åse, Tone; Oversand, Kjell. (2007) Improvisasjon i undervisningen - forskning på egen praksis. Improvisasjon i undervisningen - forskning på egen praksis. 2007.

Andre

 • Åse, Tone. (2014) Expanding the vocalist’s role through the use of live electronics in realtime improvisation. Expanding the vocalist’s role through the use of live electronics in realtime improvisation. Joint ICMC-SMC 2014 . University of Athens; Athen. 2014-09-14 - 2014-09-20.
 • Åse, Tone; Gjære, Siri. (2014) Konsert med Trondheim Voices. Konsert med Trondheim Voices. Konsert med Trondheim Voices [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Jazzklubb Unterfahrt, München; München. 2014-05-30 - 2014-05-30.
 • Åse, Tone; Gjære, Siri. (2014) Konsert med Trondheim Voices , Palatiajazz, Frankfurt. Konsert med Trondheim Voices , Palatiajazz, Frankfurt. Festivalkonsert [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Palatiajazz, festival; Frankfurt,. 2014-07-18 - 2104-07-18.
 • Åse, Tone; Gjære, Siri. (2014) Konsert med nytt verk av Maja Ratkje. Konsert med nytt verk av Maja Ratkje. Konsert med Trondheim Voices [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Midtnorsk Jazzsenter; Trondheim. 2014-11-05 - 2014-11-05.
 • Åse, Tone; Gjære, Siri. (2014) The Garden- konsert med Trondheim Voices og Maccasolve kontrollere. The Garden- konsert med Trondheim Voices og Maccasolve kontrollere. Konsert med Trondheim Voices [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Trondheim Matchmaking, festival for elektronisk kunst; Trondheim. 2014-05-24 - 2014-05-24.
 • Åse, Tone; Gjære, Siri. (2014) Trondheim Voices konsert. Trondheim Voices konsert. Konsert med Trondheim Voices [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Stockholm Kulturhus; Stockholm. 2014-02-01 - 2014-02-01.
 • Åse, Tone; Haugerud, Tor Andreas; Storløkken, Ståle. (2014) Turne Italia, 3 konserter. Turne Italia, 3 konserter. Konserter med BOL&SNAH [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Bloomout , Italia; Pordenone, Bergamo, Bologna. 2014-11-06 - 2014-11-09.
 • Åse, Tone; Huke, Kirsti; Skaslien, Bergmund; Rønningen, Lene Helland. (2014) Gullfrosken - en konsertforestilling. Gullfrosken - en konsertforestilling. Konsertforestilling for barn [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Trondheim Kammermusikkfestival; 2014-09-28 - 2014-09-28.
 • Åse, Tone; Strønen, Thomas. (2014) Expanding the vocalist’s role through the use of live electronics in realtime improvisation. Expanding the vocalist’s role through the use of live electronics in realtime improvisation. Piece and paper, musikalsk presentasjon [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Joint ICMC-SMC 2014; Athen. 2014-09-15 - 2014-09-15.
 • Åse, Tone; Strønen, Thomas. (2014) Voxpheria konsert Dokkhuset. Voxpheria konsert Dokkhuset. Konsert [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Dokkhuset Scene; Trondheim. 2014-10-21 - 2014-10-21.