course-details-portlet

KUNST8000 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid tilbyr gjennom seminarer, samlinger og konferanser fellesfaglig opplæring for stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forskerskolens formål er å gi stipendiater innføring i metode, teori og etikk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, og trening i formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid. Den fellesfaglige opplæringen skal være til støtte for det kunstneriske doktorgradsprosjektet, og bidra til faglig dybde og bredde.

Gjennom forskerskolen skal stipendiater opparbeide seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse om kunstnerisk utviklingsarbeid i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).

Læringsutbytte

Ph.d.-kandidaten skal etter å ha gjennomført forskerskolen ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap: Kandidaten ...
• behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid.
• kan gjøre rede for teori- og metodemangfold i kunstnerisk utviklingsarbeid, og reflektere over og argumentere
for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid.
• kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid.

Ferdigheter: Kandidaten ...
• kan formulere problemstillinger og planlegge gjennomføring av kunstnerisk utviklingsarbeid, med fokus på
kunstneriske prosesser og resultater.
• kan arbeide med komplekse faglige spørsmål, og utfordre etablerte diskurser og praksiser på fagområdet.
• kan håndtere tverrfaglige spørsmål i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Generell kompetanse: Kandidaten …
• kan diskutere etiske prinsipper og forhold i kunstnerisk utviklingsarbeid.
• kan identifisere etiske problemstillinger og utøve kunstnerisk utviklingsarbeid med integritet.
• kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenhenger.
• kan delta i faglige debatter i internasjonale fora.

Læringsformer og aktiviteter

Opplæring skjer gjennom seminarer, konferanser og andre relevante fora, i møte med andre stipendiater og fagfeller som arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Mer om vurdering

Det kreves aktiv deltakelse på forskerskolens obligatoriske seminar, samlinger og konferanser gjennom doktorgradsperioden for fullføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunstnerisk utviklingsarbeid (PHKUNST)

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kursmateriell

Klarlagt i forbindelse med samlinger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
  • Utøvende kunstfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU