Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Samfunnsvitenskap

– Fagretning sosialt arbeid

Sosialt arbeid


Sosialt arbeid omfatter et profesjonelt felt i offentlig og privat sektor, og en akademisk disiplin innen undervisning og forskning med store nasjonale og internasjonale nettverk.

Fagretningen vektlegger forankring i pågående teoretiske, praktiske og politiske diskurser, men vektlegger også stor individuell frihet slik at utdanningen kan bygge opp under den enkeltes ph.d.-prosjekt.

Samtidig forsøker vi å forankre arbeidet til relevante forskningsområder innen fagretningen, som blant annet velferd og migrasjonsforskning, funksjonshemming og samfunn, barnevernforskning og innovasjon, utvikling av didaktikk, undervisning og praksis, kunnskaps- og praksisutvikling i sosialt arbeid.