Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Samfunnsvitenskap

– Fagretning sosialantropologi

Sosialantropologi

To personer i et kontrollrom. Den ene har på seg VR-briller. Foto.

Sosialantropologi er en globalt forankret disiplin som er særlig opptatt av sosiale og kulturelle sider ved menneskelige livsformer. Fagretningen har en komparativ profil og legger stor vekt på langvarig etnografisk feltarbeid.

Forskningen innenfor fagretningen retter seg særlig mot fire tematiske områder:

  • organisasjonsantropologi og bærekraft
  • global sosial ulikhet
  • teknologi og fremtid
  • migrasjon, mobilitet og bosetning