Ph.d.- og forskerkurs for eksterne kandidater

Ph.d.- og forskerkurs for eksterne kandidater


Hvordan søke opptak?

Søk opptak til ph.d.- og forskerkurs for eksterne kandidater via Søknadsweb. Du finner søknadsalternativet under 'Enkeltemner' -> 'Ph.d.-kurs og forskerkurs for eksterne kandidater'

Emner i høstsemesteret: du kan søke fra 15. juni, og søknadsfrist er 15. september.

Emner i vårsemesteret: du kan søke fra 1. oktober, og søknadsfrist er 1. februar.

 

Dokumentasjon

All dokumentasjon må lastes opp til "Mine dokumenter" i Søknadsweb. Eksterne kandidater som er tatt opp til et ph.d.-program, må laste opp bekreftelse på opptak fra sitt lærested. Eksterne søkere som ikke er tatt opp til et ph.d.-program, må laste opp dokumentasjon av oppnådd mastergrad.

Hvis du søker på emner som har forkunnskapskrav, må du laste opp dokumentasjon som viser at du dekker forkunnskapskravene. Se emnets egne nettsider for informasjon om forkunnskapskravene.

Hvis du har utdanning fra andre land enn Norge eller Norden, må du i tillegg dokumentere engelskkunnskaper. Engelsk kan blant annet dokumenteres med følgende:

  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med minst 500 poeng på papirbasert test, 170 poeng på datamaskinbasert test eller 60 poeng på internettbasert test
  • IELTS (International English Language Testing Service), Academic test med karakteren 5,0 eller bedre
  • Cambridge First Certificate in English, Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English (se mer informasjon hos Folkeuniversitetet)
  • Andre måter å dokumentere engelsk på finner du her

 

Hvis du allerede er tatt opp til et ph.d.-program, trenger du ikke å dokumentere engelsk.

 

Utdanning fra NTNU

Søkere som har avlagt en mastergrad ved NTNU, kan søke om emnestudierett via NTNUs Søknadsweb og selv melde seg opp til ph.d.-kurs. Søknadsfristen er 1. september for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.  

 

Semesteravgift

Søkere som har dokumentert opptak til et ph.d.-program og studenter som har betalt semesteravgift ved et annet norsk lærested, kan få fritak fra betaling av semesteravgiften.

For øvrige søkere som må betale semesteravgift, så gjøres dette via Studentweb. Hvis du har spørsmål om semesteravgiften, kan du sende epost til studentweb@adm.ntnu.no

Mer info om semesteravgift
​​​​​​​

Søkere fra land og læresteder utenfor EU/EØS

Søkere fra land og læresteder utenfor EU/EØS henvises til            utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater.

Eksterne kandidater fra læresteder utenfor EU/EØS som er på forskningsopphold ved NTNU, kan søke om å ta ph.d.-emner hvis de dokumenterer forskningsopphold/-samarbeid ved NTNU (f.eks. med bekreftelse fra vitenskapelig ansatt eller institutt ved NTNU).

Eksterne søkere må dokumentere mastergrad eller bekrefte opptak til ph.d.-program og dokumentere språkkrav.