Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Samfunnsvitenskap

– Fagretning geografi

Personer som går på en sti forbi en foss. Foto.

Geografi

Geografi er en bredt anlagt disiplin som dekker både samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige perspektiver på romlige mønster og prosesser. Fagretningen har en tydelig internasjonal forankring. Sentrale deler av forskningen innenfor fagretningen er rettet mot flere av dagens store samfunnsutfordringer:

  • naturfarer og effekter av klimaendringer
  • miljø, ressurser og forvaltning
  • migrasjon, transnasjonalisme og ulikhet
  • innovasjon og regionale endringer