Etikkportal bannerbilde

Om Etikkportalen

Etikkportalen er en undervisnings- og veiledningsressurs for ansatte og studenter ved NTNU.

I dialog med fagmiljøer ved universitetet og interesseorganisasjonen for PhD-kandidater, postdoktorer og midlertidig ansatte (DION), har vi utarbeidet case-diskusjoner som omhandler etisk vanskelige situasjoner som kan oppstå i forbindelse med forskning, undervisning og veiledning. Disse er sentrert rundt elleve fokuspunkter.

Du kan også finne lenker til forskning, fagspesifikke ressurser og informasjon om forskningsetiske aktiviteter ved universitetet.

Portalen forvaltes av Program for anvendt etikk ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap.

Elleve fokuspunkter

Aktiviteter


Kontakt oss

Kontakt oss


Har du havnet i et etisk dilemma og trenger hjelp bør du kontakte din nærmeste leder. Har du gjort dette og det ikke fungerer, kan du kontakte professor May Thorseth ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap så hjelper hun deg videre. Kontakt May Thorseth på e-post.

 


Program for anvendt etikk

Program for anvendt etikk

Illustrasjonsbilde/FOTO

Faglig arena som tilbyr forskerkurs, nettverksmøter og faglig støtte til fagmiljøene, samt kontakt med internasjonale nettverk. Hjemmeside for anvendt etikk, .

Disiplinspesifikke ressurser

Disiplinspesifikke ressurser

Her kan du finne lenker til De nasjonale forskningsetiske komitéene for ulike fagområder:

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg er redelighetsutvalg for NTNU og Helse Midt-Norge RHF.

Forskningsetisk utvalg ved NTNU

Regelverk og ressurser

Regelverk og ressurser

Få oversikt over regelverk fra NTNU, Norske og skandinaviske lover, etikkressurser og -senter, og internasjonale regelverk og ressurser. 

Regelverk og ressurser