Etikkportalen

Etikkportalen

Etikkportalen er et nettsted for alle ansatte ved NTNU, med spesielt fokus på forskningsetiske og personaletiske dilemma.

Målet er å stimulere til etisk refleksjon på alle nivå ved NTNU: Hos den enkelte ansatte/stipendiat/student, hos ulike enheter, og hos ledelsen på ulike nivå i organisasjonen.

I punktene under finner du konkrete saker som har utgangspunkt i hendelser og sakskompleks fra NTNU. Framstillingene er i noen grad omskrevet der det har vært nødvendig for å ivareta anonymitet. Felles for sakene er at de representerer dilemma og problemstillinger som ikke enkelt lar seg løse ved henvisning til etiske retningslinjer og regelverk. Bruk gjerne disse sakene som utgangspunkt for diskusjon.

Hver sak følges av spørsmål, kommentarer og aktuelle lenker til retningslinjer og regelverk.

De 10 fokuspunktene:

1. Åpenhet og konfidensialitet

2. Ytringsfrihet og lojalitet

3. Akseptable og uakseptable relasjoner

4. Håndtering av interessekonflikter

5. Varsling av uredelighet og forskningsfusk

6. Forskningsprosessen: Kontrakter og rapporteringsrutiner

7. Regulering av forholdet mellom veileder og stipendiat/student

8. Oppbevaring, bruk og publisering av data og personopplysninger

9. Tverrfaglighetens dilemmaer

10. Internasjonalt samarbeid


Program for anvendt etikk

Program for anvendt etikk

Illustrasjonsbilde/FOTO

Faglig arena som tilbyr forskerkurs, nettverksmøter og faglig støtte til fagmiljøene, samt kontakt med internasjonale nettverk. Anvendt etikk, hjemmeside.

Samlet regelverk

Samlet regelverk

Vancouverdeklarasjonen, Helsinkideklarasjonen m.m.
Samlet regelverk.

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg

Innspill eller kommentarer

Innspill eller kommentarer

Har du innspill til flere case, kommentarer til innhold eller andre synspunkt, ta kontakt med daglig leder ved Program for anvendt etikk, professor May Thorseth, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, telefon 73 59 65 35.