Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Samfunnsvitenskap

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap omfatter følgende fagretninger:


Studieplan

Ph.d.-utdanningen består av følgende deler:

  • prosjektbeskrivelse 
  • faglig formidling 
  • opplæringsdelen 
  • avhandling 

Du kan lese mer om de ulike delene i studieplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap 2020–2021 (pdf)

Studiets oppbygning-felles

Kandidaten skal i søknaden sette opp plan for gjennomføring av opplæringsdelen i samråd med veileder(e).

Fakultetet godkjenner den enkelte kandidats opplæringsdel etter anbefaling fra veileder og institutt. Det anbefales å fullføre opplæringen tidlig i studiet. Kandidaten skal selv melde seg til vurdering i emner innen oppsatte frister.

Opplæringsdelen skal til sammen omfatte minst 30 studiepoeng. Søknad om endringer i godkjent plan for opplæring avgjøres etter anbefaling fra veileder.

Oppbygningen av opplæringsdelen gir rom for fleksibilitet tilpasset kandidatens behov og prosjektets innretning, men skal inneholde følgende 3 elementer:

  • Vitenskapsteori, minst 5 studiepoeng  
  • Metode, minst 5 studiepoeng
  • Tematisk kurs, minst 5 studiepoeng.

Ph.d.-avhandlingen kan enten leveres i form av en monografi eller som en artikkelbasert avhandling