Bakgrunn og aktiviteter

Koordinator for det studieadministrative arbeidet ved instituttet, studieveileder og studieadministrativt ansvar for årsstudiet, bachelorstudiet og masterstudiet i sosiologi, og koordineringsansvar for etter- og videreutdanningstilbudet (EVU) ved instituttet. Jeg kan også svare på spørsmål knyttet til de andre studieprogrammene vi tilbyr.

Dette er mine hovedoppgaver:

  • Innpassing av ekstern og utenlandsk utdanning knyttet til årsstudiet, bachelorstudiet og masterstudiet i sosiologi
  • Utveksling med hovedfokus på studieprogrammene i sosiologi
  • Opptaksvurderinger til masterstudiet i sosiologi
  • Administrativ kontaktperson for internasjonalisering.
  • Ansvar for tilsetting og oppfølging av læringsassistentene ved instituttet
  • Administrativ kontaktperson for Blackboard.
  • Styremedlem i instituttstyret i perioden 2017-2021

Utdanning:

  • Bachelor i samfunnsvitenskap med fordypning i medievitenskap og sosiologi (NTNU)
  • Master i sosiologi (NTNU)

Fjellvær, Mona (2009) (Felles) forståelse? En sosiologisk studie av koordinering og felles forståelse i distribuert samarbeid.