Bakgrunn og aktiviteter

Koordinator for det studieadministrative arbeidet ved instituttet, studieveileder og studieadministrativt ansvar for årsstudiet, bachelorstudiet og masterstudiet i sosiologi, og masterstudiet i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid. Jeg kan også svare på spørsmål knyttet til de andre studieprogrammene vi tilbyr.

Du kan kontakte meg på e-post mona.fjellvaer@ntnu.no eller telefon 73 59 17 05.

OBS: Våren 2021 skal veiledning av studenter som hovedregel skje digitalt eller over telefon.

Dette er mine hovedoppgaver:

  • Innpassing av ekstern og utenlandsk utdanning knyttet til årsstudiet, bachelorstudiet og masterstudiet i sosiologi og masterstudiet i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid
  • Utveksling med hovedfokus på studieprogrammene i sosiologi og masterprogrammet i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid
  • Opptaksvurderinger til masterstudiet i sosiologi og masterstudiet i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid
  • Styremedlem i instituttstyret i perioden 2017-2021

Utdanning:

  • Bachelor i samfunnsvitenskap med fordypning i medievitenskap og sosiologi (NTNU)
  • Master i sosiologi (NTNU)

Fjellvær, Mona (2009) (Felles) forståelse? En sosiologisk studie av koordinering og felles forståelse i distribuert samarbeid.