EVU-Kurs

Digitalisering av verdiskaping

Sten Kristian Schiøtz Solseth tok kurset Digitalisering av verdiskaping våren 2022. Foto: Fartein Rudjord

Start: 21.03.2024
Søknadsfrist: 12.02.2024

Undervisningsform: Nettstudium med digitale samlinger
Sted for samlinger: Nett

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: AV600417

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


I dette kurset blir du kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at du får forståelse for de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering av verdiskaping.

Målgruppe

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Innhold

Foreløpig kursinnhold
 
  • Digital-basert plattform som fasiliteter transaksjoner gjennom verdikjeden
  • Bruk av digitale verktøy for å optimere operasjoner
  • Crowdsourcing og åpen innovasjon
  • E-handel og Omnichannel strategier
  • Interaksjon med kunder og økt læringskapasitet gjennom digitale middel
  • Lede og styre den digitale transformasjonsprosessen
  • Optimere organisasjonsstrukturer og insentiver
  • Endre ledelsesferdigheter i takt med digitaliseringen
  • Den menneskelige siden av digitalisering

 

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med en obligatorisk samling.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.

Forelesere

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Merk: Hvis du planlegger å fullføre master i teknologiledelse og digital omstilling varierer det faglige opptakskravet mellom de ulike spesialiseringene.
For spesialiseringene Teknologibasert omstilling og Digitalisering og automatisering er det faglig krav om bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning i teknologi, økonomi eller realfag av minimum 180 studiepoengs omfang.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske digitale samlingsdager:

Torsdag 21. mars (09:00-12:00; 13:00-16:00)
Torsdag 4. april (09:00-12:00) 
Torsdag 25. april (online presentasjon av prosjektoppgaven)

Etter samlingsdagene tilbys nettbasert veiledning. 

Eksamensbeskrivelse

Individuell hjemmeeksamen/prosjektoppgave. Oppgaven evalueres med karakterskala A-F.
Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/case kreves for å bli kvalifisert til å gjennomføre eksamen.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Richard Glavee-Geo, Førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70161288
Epost: rigl@ntnu.no

Kontakt

Enhet for etter- og videreutdanning
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev