EVU-Kurs

Operativ økonomistyring i en digital kontekst

Illustrasjonfoto forretningskvinne med hodetelefoner som ser på grafer og diagrammer. Colourbox

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Start: 15.02.2024
Slutt: 30.04.2024
Søknadsfrist: 01.12.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: BOKO6010

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Ønsker du å forstå mer om hvordan digitalisering påvirker økonomistyringen, er dette kurset for deg. Digitalisering bidrar til økt informasjonsmengde, men behovet for å tolke tall blir ikke noe mindre. Vi tar utgangspunkt i at tallene taler aldri for seg selv, og vil bidra til å oppøve evne til å fortolke det som ikke er tallenes klare tale.

Målgruppe

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, for konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Innhold

Sentrale tema er økonomistyring under endrede rammebetingelser, i tillegg til kostnads- og inntektsanalyse som katalysator for forbedringer.
 
Kurset har et beslutningsfokus, og skal oppøve evnen til kritisk anvendelse av økonomistyringens metoder, herunder hvordan økonomistyringen kan bidra til å utvikle konkurransefortrinn i en digital økonomi. Det vil i den sammenheng bli problematisert hvordan styring  innvirker på både individ, organisasjon og samfunn.
 
Læringsformer og aktiviteter

Det er to samlinger over to dager. Disse vil bestå av presentasjon av fagstoff fra både faglærere og deltagerne, diskusjoner og gruppearbeid. Mellom samlingene er det utarbeidet et frivillig oppgaveprogram. Det er to obligatoriske aktiviteter knyttet til prosjektoppgaven: 1) Det skal innleveres en skisse til tema og problemstilling, 2) hver gruppe skal gi tilbakemelding på en annen gruppes utkast til prosjektoppgave. Datoer for dette oppgis to uker før oppstart av kurset.

Emnebeskrivelse

BOKO6010

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Merk: Hvis du planlegger å fullføre master i teknologiledelse og digital omstilling varierer det faglige opptakskravet mellom de ulike spesialiseringene.
For spesialiseringene Teknologibasert omstilling og Digitalisering og automatisering er det faglig krav om bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning i teknologi, økonomi eller realfag av minimum 180 studiepoengs omfang.

Anbefalte forkunnskaper

Det kan være en fordel med kjennskap til grunnleggende økonomisk terminologi, men dette er ingen forutsetning.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024:

  • Første samling: 15. - 16. februar
  • Andre samling: 18. - 19. april

Oppstart første dag på samlingene kl 10.00, avslutning siste dag kl. 15.30.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen/prosjektoppgave. Veiledning av prosjektoppgaven vil foregå via digitalt eller skriftlig. I siste samling skal gruppene presentere prosjektoppgaven. Innleveringsfrist 30. april 2024.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Artikler og bokkapitler. Detaljert leseplan utarbeides før semesterstart.

Annen informasjon

 
 
Det må være et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset få endret undervisningsform til ledet selvstudium, bli utsatt eller avlyst.

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Terje Berg, Førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen
Telefon: 95961691
Epost: terje.berg@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev