Studiets oppbygning

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium

Studiets oppbygning

Studenter på masterstudiet i STS kan velge mellom ordinært studieløp i STS og et mer prosjekt- og arbeidslivsrettet studieløp.

Studenter som ønsker et arbeidslivsrettet studieløp må søke om plass på denne studieretningen i løpet av første semester, og alle som søker må gjennom intervju hvor personlig egnethet vektlegges.

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

MSTS oppbygning 2 studieveier

Masterprogram studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
KULT3301 STS: Et samfunn i endring: Kunnskap, teknologi og bærekraft 15
KULT3303 STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
KULT3304 STS: Teknologi, innovasjon og samfunnsendring 15
KULT3340 STS: Forskningsmetode og forskningsprosess (del 1 av 2) 7,5
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis (undervises ikke 2024/2025)) 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
KULT3340 STS: Forskningsmetode og forskningsprosess (del 2 av 2) 7,5

KULT3307

STS: Faglig formidling, interaksjonell ekspertise og prosjektarbeid 7,5
KULT3396 STS: Masteroppgave i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (del 1 av 2) 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
KULT3396 STS: Masteroppgave i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (del 2 av 2) 30

 

Masterprogram studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

Gitt at instituttet har ressurser til det, kan studenter som ønsker denne arbeidslivsrettede mastervarianten søke om plass i løpet av første semester. De må gjennom et intervju der personlig egnethet vektlegges (selvstendighet og kommunikative ferdigheter).

Instituttet ordner med et gitt antall praksisplasser der studenten hospiterer i 4-6 uker, samler data og semesteret etterpå skriver sin masteroppgave ut fra. Etter søknad kan studenter ha praksis/skrive oppgave for en annen institusjon eller bedrift enn dem instituttet har avtale med.

STS-arbeidslivsrettet mastervariant har felles undervisning med den ordinære STS-masteren gjennom hele løpet, med unntak av emnet KULT3331 STS: Praksisperiode i bedrift/institusjon (7,5 sp.) i 3. semester. I dette studieløpet er derfor masteroppgaven (KULT3333) redusert fra 45 sp til 37,5 sp.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
KULT3301 STS: Et samfunn i endring: Kunnskap, teknologi og bærekraft 15
KULT3303 STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
KULT3304 STS: Teknologi, innovasjon og samfunnsendring 15
KULT3340 STS: Forskningsmetode og forskningsprosess (del 1 av 2) 7,5
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis (undervises ikke 2023/2024)) 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
KULT3340 STS: Forskningsmetode og forskningsprosess (del 2 av 2) 7,5
KULT3307 STS: Faglig formidling, interaksjonell ekspertise og prosjektarbeid 7,5
KULT3331 STS: Praksisopphold i bedrift/institusjon 7,5
KULT3333 STS: Arbeidslivs-/prosjektorientert masteroppgave (del 1 av 2) 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
KULT3333 STS: Arbeidslivs-/prosjektorientert masteroppgave (del 1 av 2) 30

 

Masteroppgaven

Masteroppgaven

I løpet av det første året på masterstudiet skal studentene utføre tre formelle prosedyrer, sende oppstartsmelding (tidlig i 1. semester) levere veiledersøknad (i 2. semester) og signere masteravtale (ved 1. møte med veileder)

Disse prosedyrene skal hjelpe studentene med å komme raskt i gang med masteroppgaven og bidra slik at de kan fullføre på normert tid.

Her finner du mer informasjon og lenke til skjema.

Her kan du lese mer om hva du kan fordype deg i i masteroppgaven din.

Utenlandsopphold

Instituttet inngår i Network of European Centres in Science and Technology Studies (NECSTS), som innebærer samarbeid med universiteter i en rekke europeiske land.

Et tilsvarende samarbeid er under utvikling som del av forskningsnettverket PRIME (Policies for Research and Innovation in the Move towards the European Research Area) som omfatter nesten 50 universitet og forskningsinstitutt i de fleste EU-land, i tillegg til Norge.

Det er etablert kontakt til Nordic Centre, Fudan University, Shanghai og Asian Institute of Technology, Bangkok med tanke på studentutveksling.

Generell anbefaling

Instituttet anbefaler at de av våre studenter som planlegger et semester i utlandet i løpet av sitt toårige masterstudium, legger sitt utenlandsopphold til tredje semester (jf. studiets oppbygning). Beregn minst et semester til planlegging.

Hvis utenlandsoppholdet ikke skal resultere i utvidet studietid/endret studieplan, må studenten ta eksterne emner som er kompatible med våre (interne) emner.

Før utreise må også studenten ha klarert oppgavetema og veileder, slik at denne er konsultert med hensyn til arbeid/samarbeid med masteroppgaven, f eks få anbefalt litteraturstudie eller planlegging av innhenting av empiri. Vi gjør også oppmerksom på at du må ha forhåndsgodkjenning av eksterne emner før du reiser ut.

Les mer om utenlandsopphold.

Lover og regler om utdanning ved NTNU.