Hva kan jeg bli?

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium

Hva kan jeg bli?

Det er sterk vekst innenfor det vi kan kalle kunnskapsbasert tjenesteyting, og kandidater med STS-kompetanse vil derfor kunne dekke mange og ulike behov i arbeidsmarkedet. Det er i økende grad behov for kandidater som har tilegnet seg kunnskap om tverrfaglighet og ferdighet i å arbeide tverrfaglig, slik studentene på dette programmet har.  Det finnes jobbmuligheter for eksempel i utdanningssektoren, offentlig forvaltning, konsulentbransjen og i informasjons- og mediesektoren. STS-kandidater driver også med informasjonsarbeid i kunnskapsintensive organisasjoner, eller jobber med FoU.

Under kan du se hvor noen av våre studenter endte opp etter fullført master i STS.

Møt tidligere studenter msts

Møt tidligere studenter

Ressurspublisering

Stipendiat ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Navn: Ulrika Lein

Utdanning: 

"Jeg kan bruke de metodiske og teoretiske verktøyene jeg har tilegnet meg fra masterstudiet, og bruke det for å gi naturen en stemme."

Analytiker i Oxford Research

Navn: Marte Birkedal Austenå 

Utdanning: 

"STS-perspektivene er til god hjelp når man skal se de store sammenhengene."

Rådgiver samfunnsansvar - Sirkulær IKT i Oslo Kommune

Navn: Alice Elizabeth Dalsjø

Utdanning: 

"Det mest relevante for jobben var studiet mitt og resultatene derifra."

Prosjektleder, Vestre Viken helseforetak

Navn: Anni Saberniak

Utdanning: 

"Noe av det viktigste jeg tatt med meg fra masterstudiene er et kritisk tankesett. Dette gjør at jeg ofte kan peke ut hull eller stille de "riktige spørsmålene" som får andre til å tenke nøyere gjennom hvorfor de jobber som de gjør, og om det finnes forbedringspotensial. "

Seniorkonsulent Quality Assurance Manager, Sogeti/ Capgemini

Navn: Kristina Ruud

Utdanning: 

"Jeg tar med meg mye av læringen fra masteroppgaven inn i arbeidshverdagen."

Daglig leder, Montasjen

Navn: Kine Ariela Egseth

Utdanning: 

"Kompetansen fra studiene benytter jeg jevnlig, om ikke flere ganger daglig."

Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

Navn: Christine Danielsson

Utdanning:

Arbeidssted: Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

"Mye handler nok om rett utdannelse og rett bekjentskap"

Vitenskapelig assistent på NTNU

Navn: Pål Aune

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

"Det at jeg kan bruke utdanningen min direkte er ganske tilfredsstillende. I tillegg jobber jeg med noe jeg er genuint interessert i, og som jeg mener er viktig."

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til? Hvilke muligheter kan humanistisk kompetanse gi deg i arbeidslivet?

Få hjelp til å reflektere over egen kompetanse eller bli inspirert av hva tidligere studenter har erfart i overgangen til arbeidslivet. Du kan lese om:

  • Humanistisk kompetanse
  • Arbeidslivsrelevans i studiene 
  • Forskjeller i arbeidslivet med bachelor eller master
  • Tips for jobbsøking
  • Verv og frivillig arbeid i studietiden
  • Noen vanlige bransjer for humanister
  • Det å starte egen bedrift

Kompetanse og jobbmuligheter