Hva lærer jeg

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium

Hva lærer du?

  • Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes?
  • Hvordan henger vitenskap og teknologi sammen med nye forståelser, levemåter og institusjoner?
  • På hvilken måte er kunnskap og teknologi knyttet til innovasjon, verdispørsmål, forbruk og policyutvikling?
  • Er det vi som endres av ny kunnskap og teknologi, eller er det fordi vi forandrer oss at kunnskapen og teknologien endrer seg?

Dette er spørsmål som Masterprogrammet i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (Science and Technology Studies - STS) beskjeftiger seg med. De ulike emnene i programmet gir kompetanse i å analysere sosiale, kunnskapsmessige, teknologiske og kulturelle samspillsprosesser. Disse er sentrale i for eksempel innovasjon, klimakunnskap og miljøpolitikk, dataspill, bioteknologi og/eller design og forbruk.

Studieprogram i STS er tverrfaglige, og internasjonalt sett er STS et felt i stor vekst. I Masterprogrammet i STS ved NTNU lærer du å bruke mange og ulike perspektiver for å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur og samfunnsutvikling. Masterprogrammet gir deg teoretiske og metodiske verktøy for å analysere teknososiale prosesser både i arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv. Det er nyttige verktøy som kan belyse politikk- så vel som teknologiutvikling.

Det er et mål at du i tillegg til å beherske sentrale teorier og metoder, også skal tilegne deg ferdigheter i ulike måter å jobbe på i tverrfaglige sammenhenger. Denne erfaringen vil gi god kompetanse med hensyn til å organisere robuste og åpne teknologi-, kunnskaps- og evalueringsprosesser. I tillegg vil du ha grunnlag for å arbeide med detaljerte analyser av teknolog- og kunnskapsprosesser i forskning, næringsliv, utredningsarbeid, politikkutvikling, kunnskapsledelse og innovasjon.