Humanister i praksis - HIP

Humanister i praksis (HIP3000) er et emne på 7,5 studiepoeng for masterstudenter ved Det humanistiske fakultet. Humanister i praksis er et alternativ til Eksperter i team (EiT), og foregår parallelt med EiTs intensivlandsbyer i januar. HIP er et emne som gir deg relevant yrkeserfaring gjennom praksisopphold.

Søk opptak til HIP

SØKNADSFRIST: 1. OKTOBER


Orienteringsmøte høsten 2019: Mandag 23. september kl. 14.15 - 16.00 på Dragvoll, bygg 6B, nivå 2 rom D150.

 

DATOER FOR HIP 2020:

Undervisning: 6. – 8. og 20. januar
Praksis: 9. – 29. januar
Rapportinnlevering: Senest 5. februar
Sluttkonferanse/presentasjoner: 5. februar
Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning og praksis.

 

Om Humanister i praksis

Humanister i praksis (HIP) handler om bruk av humanistisk fagkompetanse i arbeidslivet. Emnet er en treningsarena for å anvende kompetansen din på aktuelle problemstillinger. I tillegg er vi opptatt av å utvikle  evnen din til å arbeide i tverrfaglige team. 

Aktiviteten i emnet er todelt. De første dagene består av heldagskurs, der vi arbeider med gruppebaserte prosesser med vekt på bevisstgjøring av egen kompetanse og kreative teamprosesser. Deretter gjennomfører du tre ukers arbeidspraksis i en bedrift, en organisasjon eller en offentlig etat i Trondheim. Dette gir en unik mulighet til å få både relevant arbeidserfaring og til å bli kjent med en bedrift og knytte kontakter i denne.

HIP er lagt opp som et intensivstudium i første halvdel av vårsemesteret. De tre kursdagene i forkant av praksisperioden har obligatorisk undervisning, og videre følger du normal arbeidstid på  praksisplassen der du er utplassert i 15 arbeidsdager. I etterkant ligger en obligatorisk avslutningsdag, der alle HIP-prosjektene blir presentert muntlig.

Humanister i praksis gir fritak fra Eksperter i team.

Wed, 28 Aug 2019 11:02:52 +0200

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt med oss på epost: hip@hf.ntnu.no

Emneansvarlig (faglærer):

profileimage
Helen Jøsok Gansmo
Telefon: 73 59 22 36

Administrativ koordinator:

""
Gro Synnøve Johnsen
Telefon: 73 59 51 74

Masteroppgave gav jobbtilbud

Sigri Aas, portrettfoto.

Sigri Aas skrev masteroppgave om samarbeid mellom akademia og arbeidsliv. Det endte med fast jobb i et stort konsulentselskap.

Les om hvordan studier, bruk av nettverk, deltidsjobb og masterprosjekt åpnet mange dører for Sigri.