course-details-portlet

KULT3307 - STS: Faglig formidling, interaksjonell ekspertise og prosjektarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet har et todelt mål. På den ene siden skal emnet ruste studentene til å nyttiggjøre seg sin STS-bakgrunn i arbeidslivet gjennom arbeid med faglig identitet og interaksjonell ekspertise. På den andre siden skal emnet støtte utvikling og gjennomføring av masteroppgaveprosjekt, med særlig vekt på faglig formidling i ulike sjangre/format og selvledelse.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Ved emnets avslutning har studenten kunnskap om

 • planlegging og gjennomføring av masterprosjekt
 • betydningen av ulike former for faglig kommunikasjon innad i/ut fra STS og på tvers av fagdisipliner
 • interaksjonell ekspertise og tverrfaglighet i prosjekt

FERDIGHETER

Ved emnets avslutning kan studenten

 • utvikle prosjektplan og formidle et prosjekts ideer, mål, forutsetninger, utfordringer og løsninger
 • drive selvledelse og lede et lite prosjekt
 • formidle STS-kunnskap i ulike sjangre, både akademiske og populærvitenskapelige
 • identifisere, beskrive og reflektere over egne ferdigheter og kunnskaper

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er praktisk rettet og forelesninger/seminarvirksomhet følges opp med arbeidskrav knyttet til pågående prosjekt/eget og andres masterprosjekt, både individuelt og i grupper. Praktiske oppgaver/arbeidskrav blir kunngjort i Blackboard i løpet av semesteret.

 • Fire arbeidskrav som leveres både individuelt og gruppevis. Vurderes som godkjent/ikke godkjent.
 • Deltakelse på 2/3 av undervisningen

Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen, med 1/3 (33%) tillatt fravær. Studenter som overstiger dette, eller ikke kan møte til undervisning, må bestå en skriftlig prøve med ekstra tilvalgspensum.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på 2/3 av undervisningen
 • Inntil fire arbeidskrav

Mer om vurdering

Endelig vurdering forutsetter godkjente arbeidskrav og oppmøte i undervisning. Vurderingsformen er semesteroppgave/oppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak på masterprogrammet i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (MSTS)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT3300 7.5 HØST 2021
AVS3010 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
07.12.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU