Studiemiljø

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium

Studiemiljø

Institutt for tverrfaglige kulturstudier tar opp mellom 20 og 30 studenter til sine 2 masterprogram hver høst. Dette formatet fører til god kontakt mellom forelesere og studenter. 

Hvis du lurer på hvem du vil møte som lærere og veiledere på studiet, kan du ta en kikk på instituttsidene. Det vil også kunne gi deg et inntrykk av bredden i mulige tema for en masteroppgave.

Lesesalsplasser

Masterstudentene kan søke om å få tildelt en fast lesesalsplass for et halvt år av gangen.  Det søkes via en felles nettside.  Søknadsfrist august og januar. Alle må søke, også de som tidligere har disponert en plass. Se også HFs eget reglement for tildeling og bruk av lesesalsplasser.


Linjeforeningen

Linjeforeningen Panoptikon er en linjeforening for studentene ved studieprogrammene som undervises ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, årstudium og master i Likestilling og mangfold og Studier av kunnskap, teknologi og samfunn.Panoptikon arrangerer et mottaksopplegg for alle nye studenter og arrangerer videre egne sammenkomster for våre masterstudenter i løpet av semesteret.

Det vil bli lagt ut informasjon om sosiale aktiviteter på Facebook:

Til facebook-side for linjeforeningen panoptikon

Hvordan er det å være STS-student?