Masterprogram 2-årig, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Studiemiljø

Studenter på campus.

Institutt for tverrfaglige kulturstudier tar opp i omkring 20 studenter til sine 2 masterprogram hver høst. Dette formatet fører til god kontakt mellom forelesere og studenter. 

Linjeforeningen Panoptikon arrangerer et mottaksopplegg for alle nye masterstudenter og arrangerer videre egne sammenkomster for våre masterstudenter i løpet av semesteret, mens instituttet står for den årlige sommerfesten der vi feirer de ferdige masterne.

Linjeforeningen Panoptikon (facebook)

Lesesalsplasser

Masterstudentene kan søke om å få tildelt en fast lesesalsplass for et halvt år av gangen.  Det søkes via en felles nettside.  Søknadsfrist august og januar. Alle må søke, også de som tidligere har disponert en plass. Se også HFs eget reglement for tildeling og bruk av lesesalsplasser.

Studenttilitsvalgt for masterstudentene i STS er Maria Langenes Martinsen

Tillitsvalgte skal fremme studentenes meninger i møter med instituttledelse og programråd. De arrangerer også møter for studentene på studieprogrammet. Det er på disse møtene at studentene velger hvilke personer som skal være deres tillitsvalgte.

Se mer om studentdemokratiet ved NTNU.