Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, data - Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Hva kan du bli?

Tre studenter som programmerer en hund

Med den raske digitaliseringen i samfunnet vi står ovenfor er det stort behov for dataingeniører med bred og solid IT-kompetanse. Du blir attraktiv for mange spennende jobber innen nettverk, sikkerhet og programutvikling.

Dataingeniører jobber med systemutvikling og drift av maskiner. Som dataingeniør vil du være med på å forme og digitalisere fremtiden for alle bransjer. Den raske teknologiutviklingen medfører hele tiden nye og spennende produkter og tjenester. Du vil bidra i kreative og innovative prosesser, arbeide med nyskapning og konstant ta bærekraftvurderinger. Ingeniører løser ofte sammensatte problemer i team med andre fagfolk, derfor er gode samarbeidsevner avgjørende.

Du blir kvalifisert for det nye arbeidslivet, og mange ingeniører kan få ledende stillinger etter noen år i bransjen. De vanlige arbeidsområdene er innen programmering og systemutvikling, sikkerhetsvurderinger, drift og vedlikehold av datasystemer, beregninger, dataanalyser, samt oppdatering av programvare og databaser.

Dataingeniører jobber med:

 • Systemutvikling: analysere brukernes behov, designe løsninger og modellere datasystemer
 • Programmering: utforme programvare i både lavnivåspråk og høynivåspråk og programmere distribuerte systemer
 • Systemadministrasjon: sette opp nettverk, planlegge driftsrutiner, konfigurere datasystemer.
 • Sikre datasystemer: forstå angrep, forsvar, forebygging og etterforsking av IT-systemer   
 • Ikke-tekniske oppgaver: prosjektledelse, administrasjon, brukerstøtte og undervisning

Du kan bli:

 • Back-end utvikler
 • Front-end utvikler   
 • Full-stack utvikler   
 • IT-arkitekt   
 • IT-konsulent/prosjektleder  
 • Programmere   
 • Programutvikler   
 • Prosjektingeniør   
 • Sikkerhetskonsulent   
 • Systemutvikler    
 • Tester  

Videre studier

Aktuelle 2-årige masterprogram ved NTNU: 

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare fag du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon