Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, data - Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Hva kan jeg bli?

Tre studenter som programmerer en hund

Med den raske digitaliseringen i samfunnet vi står ovenfor er det stort behov for dataingeniører med bred og solid IT-kompetanse. Du blir attraktiv for mange spennende jobber innen nettverk, sikkerhet og programutvikling.

Dataingeniører jobber med systemutvikling og drift av maskiner. Som dataingeniør vil du være med på å forme og digitale fremtiden for alle bransjer. Den raske teknologiutviklingen medfører hele tiden nye og spennende produkter og tjenester. Som dataingeniør blir du med på innovasjon og nyskaping hele tiden.

Du blir kvalifisert for det nye arbeidslivet, og mange ingeniører kan få ledende stillinger etter noen år i bransjen. De vanlige arbeidsområdene er innen programmering og systemutvikling, sikkerhetsvurderinger, drift og vedlikehold av datasystemer, beregninger, dataanalyser, samt oppdatering av programvare og databaser.

Dataingeniører jobber med:

 • Systemutvikling: analysere brukernes behov, designe løsninger og modellere datasystemer
 • Programmering: utforme programvare i både lavnivåspråk og høynivåspråk og programmere distribuerte systemer
 • Systemadministrasjon: sette opp nettverk, planlegge driftsrutiner, konfigurere datasystemer.
 • Sikre datasystemer: forstå angrep, forsvar, forebygging og etterforsking av IT-systemer   
 • Ikke-tekniske oppgaver: prosjektledelse, administrasjon, brukerstøtte og undervisning

Du kan bli:

 • Back-end utvikler
 • Front-end utvikler   
 • Full-stack utvikler   
 • IT-arkitekt   
 • IT-konsulent/prosjektleder  
 • Programmere   
 • Programutvikler   
 • Prosjektingeniør   
 • Sikkerhetskonsulent   
 • Systemutvikler    
 • Tester  

Videre studier

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon