Studiemiljø

Bachelor i ingeniørfag, data - Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Studiemiljø

Studieretning i forskjellige byer

Du søker på studieby fra starten av og dermed også på en studieretning.

  • 1. studieår er alle emner like i alle studiebyer.
  • 2. studieår starter du på studieretningen din.
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Systemutvikling      
Cybersikkerhet og programmering      
Applikasjonsutvikling      

Studieretning tilbys i følgende studieby

Sammendrag byer dataingeniør

Lær mer om studiemiljøet i de forskjellige studiebyene:

Student i Trondheim

Student i Trondheim ​​​

Foto av hovedbygningen på NTNU i Trondheim.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 200 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Hos oss får du en praktisk og allsidig ingeniørutdanning med tett oppfølging av ditt fagmiljø. Som bachelorstudent blir du en del av et stort og mangfoldig studiemiljø hvor du kan ta del i mange aktiviteter. Undervisningen skjer i moderne undervisningslokaler og digitale laboratorier hvor det blir lagt stor vekt på praktiske utviklingsoppgaver, samarbeid i team og studentaktive læringsformer. Studieprogrammet har 100 studieplasser i Trondheim.

Linjeforeningen

Vi har en aktiv linjeforening - TIHLDE. Linjeforeningen er en sosial møteplass og organiserer sin egen fadderordning.

Tilbud for kvinnelige studenter

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel.

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim

Student i Gjøvik


 

Student i Gjøvik

Dronebilde av campus NTNU Gjøvik.
Foto: Espen Taftø Vestad/NTNU.

Som student på NTNU Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 3800 studenter. Når du studerer, er det viktig å trives både faglig og sosialt. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning. Øvingstimene er en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Faglærerne sitter lett tilgjengelig i nærheten av læringsarealene. Dette fører til at studentene får et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Studieprogrammet har 40 studieplasser i Gjøvik.

Linjeforeningen 

Data- og informatikkstudentene har en aktiv linjeforening - Login som arrangerer karrieredager, bedriftspresentasjoner, julebord og andre sosiale aktiviteter.

Tilbud for kvinnelige studenter

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel.

Krysspublisert - Gjøvik - ID: 1290570527

Gjøvik

Studieby med nærhet til alt

Studenter som spiller Scrabble. Foto.

Gjøvik er Innlandets største by med 30 000 innbyggere, men likevel passe stor, med gangavstand til det meste fra campus. Som student i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 4000 studenter.

→ Mer om studentlivet i Gjøvik

Student i Ålesund


 

Student i Ålesund

Oversiktsbilde av NTNU i Ålesund.

Med sine 2500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Studentsamfunnet (ÅSS) står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund.

Ålesund er også en perle for både kultur- og friluftsliv. Enten du foretrekker sjøen eller fjellet, er mulighetene aldri langt unna. Som student i Ålesund blir du en del av Norges mest næringsnære campus der innovasjon og grundervirksomhet er en sentral del av studiehverdagen.

Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning. Øvingstimene er en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Faglærerne sitter lett tilgjengelig i nærheten av læringsarealene. Dette fører til at studentene får et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Studieprogrammet har 50 studieplasser i Ålesund.

Linjeforeningen

Studentene på Data og Elektro ved NTNU i Ålesund har en egen linjeforening, Epsilon, som arrangerer karrieredager som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.

Tilbud for kvinnelige studenter

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel.
​​​​​​​

Krysspublisert - Ålesund - ID: 1290570453

Ålesund

Byen mellom fjord og fjell

Ålesund ligger vakkert plassert mellom fjord og fjell, nært flere av Norges mest kjente natur- og kulturattraksjoner. Med sine 3000 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende.

→ Mer om studentlivet i Ålesund

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​