Kontakt

Bachelor i ingeniørfag, data - Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Kontakt

ID til krysspublisert artikkel - studieveiledning

Studieveileder hjelper deg med:

  • informasjon om studieprogrammet
  • studieretningsvalg og videre studier
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • utfordringer i studiehverdagen
  • andre spørsmål om studiet

Send oss gjerne en e-post og eventuelt be om et møte.

Studieveileder i Trondheim

Studieveiledere

Faglig veileder i Trondheim

Faglige veiledere

Luft


Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​