Dataingeniør - bachelor i ingeniørfag, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Bachelor i ingeniørfag, data - Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Studiets oppbygning

Dataingeniørstudiet gjennomføres på 3 år og tilsvarer 180 studiepoeng. Hvert studieår er delt i to semester på 30 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Studiebyene har ulike spesialiseringer.

Studiet er tilpasset det nye digitale samfunnet. Vi har et godt samarbeid med bedrifter gjennom bacheloroppgaver. Prosjektarbeid står sentralt i studiet, og du får muligheten til å samarbeide med lokalt næringsliv på siste del av bachelorstudiet i arbeidet med bacheloroppgaven.  

I femte semester får du mulighet til å ta praksis som tilsvarer 7,5 studiepoeng i en bedrift.

​​1. studieår

Dette studieåret er likt for alle. Du får grunnleggende kunnskaper i ingeniørfaglig arbeid, matematikk, programmering og systemutvikling. Dette danner grunnlaget for videre fordyping innen en av våre studieretninger.

2. studieår

Dette studieåret starter du på studieretningen din.

Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Systemutvikling      
Cybersikkerhet og programmering      
Applikasjonsutvikling      

Studieretningene og byene de tilbys i

I dette studieåret lærer du også om databaser, nettverk, operativsystemer, fysikk og statistikk. Du lærer å utvikle brukervennlige og sikre IT-systemer som kan brukes i arbeidslivet.

3. studieår

I siste studieåret består høstsemesteret av bare valgfag. Dette gir muligheter for ønsket faglig fordypning eller å ta dette semesteret ved et utenlandsk studiested. I dette semesteret får du også mulighet til praksis som tilsvarer 7,5 studiepoeng i en bedrift.

Studiet avsluttes med bachelorprosjektet i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.


Utveksling til utlandet

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i tredje studieår hvis du finner et studiested som dekker størsteparten av det obligatoriske innholdet i dette semesteret. NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Fagene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i bachelorgraden ved NTNU.
​​​​​​


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan