Informatikk

Informatikk

Master i informatikk, 2-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkEngelsk
 • Søknadsfrist1. mars *(varierer, se opptak)
MSIT, Sat Jun 03 09:43:16 CEST 2023 | M2

Vil du løse viktige samfunnsutfordringer og forme fremtidens teknologi?

Dette studiet er for deg som vil fortsette å studere informatikk etter en bachelorgrad. Med en master i informatikk får du ferdigheter og forskningskompetanse for å løse nye og komplekse utfordringer som teknologiutviklingen fører med seg. 

Du får utviklet vitenskapelig kompetanse innen ett av disse fagområdene:

 • databaser og søk
 • kunstig intelligens
 • programvaresystemer
 • interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi

Studiet kvalifiserer til avansert nivå i fagområdet og for opptak til doktorgradsutdanning.
​​​​​​​Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk.

Du får faglig kompetanse og evne til å jobbe uavhengig med teoretiske og praktiske problemer ved bruk av moderne og avansert teknologi.

Hver studieretning er forankret i en forskningsgruppe. For hver studieretning er noen emner obligatoriske, mens andre er valgbare. Studiet omfatter bredden av vår forskning innen informatikk.

Du arbeider med praktiske prosjekter i tverrfaglige team fra første semester.

Les mer om hva du lærer

Med en master i informatikk blir du kvalifisert for det nye arbeidslivet. De fleste får jobb før de er ferdige med masteroppgaven. Som regel begynner du i arbeidslivet som utvikler, men etter hvert kan du bli prosjektleder eller lede utviklingsgrupper. Du kan også jobbe overordnet med systemutforming og metodeutvikling.

Mange får også ledende stillinger etter noen år i bransjen. Kandidatene med en master i informatikk får de samme jobbene og rollene som sivilingeniørene med graden master i datateknologi.

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforening, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter.

Selve programmet er strukturert med mulighet for individuelle valg av emner. Undervisningen består av forelesninger, øvelser og laboratoriearbeid, og du tilbringer mye tid med medstudentene dine underveis.

Masterprogrammet er et internasjonalt studieprogram som undervises på engelsk. Her får du mulighet til å etablere et internasjonalt nettverk. Utdanningen kan brukes i hele verden.

Les mer om studiemiljøet

Første studieår består av avanserte emner innen informatikk og valgt studieretning. I denne delen av studiet inngår det obligatoriske emnet Eksperter i team (EiT) som gir deg praktisk erfaring i tverrfaglig samarbeid.

Andre studieår er viet et forberedende prosjekt, avanserte emner og masteroppgaven, som gjøres individuelt eller i mindre grupper.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har fra 23-29 studieplasser på de ulike studieretningene. ​​

Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorgrad eller ingeniørgrad i informatikk. Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, og minst med minimum 80 studiepoeng i informatikk for å bli opptatt til dette studiet. 

Du søker opptak til én av studieretningene:

 • Databaser og søk
 • Kunstig intelligens
 • Programvaresystemer
 • Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi 

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med obligatoriske- og valgfrie emner, eksamener, frister og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning