Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i informatikk

– Ønsker du deg en forskningsorientert kompetanse innen informatikk?


Om master i informatikk

Master i informatikk er en 2-årig videreutdannelse for deg som ønsker å fortsette og studere informatikk etter endt bachelorgrad. Informatikkstudiet vil gi deg en avansert og forskningsorientert kompetanse innen informatikk. Studiet omfatter bredden av vår forskning innen informatikk ved instituttet.

Ved dette studiet vil du utvikle en faglig kompetanse og evne til å jobbe uavhengig med teoretiske og praktiske problemer ved bruk av moderne og avansert teknologi. I løpet av disse to årene spesialiserer du deg innenfor et fagområde og avslutter graden med en masteroppgave. Valg av emner og tema for masteroppgaven er tilknyttet instituttets forskning innenfor hver studieretning.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Antall studieplasser 2019/2020

  • Databaser og søk – 23
  • Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi – 23
  • Kunstig intelligens – 23
  • Programvaresystemer – 23

Jobbmuligheter

Med en master i informatikk blir du kvalifisert for det nye arbeidslivet. De fleste får jobb før de er ferdige med masteroppgaven. Som regel begynner du i arbeidslivet som utvikler, men etterhvert kan du bli prosjektleder eller lede utviklingsgrupper. Du kan også jobbe overordnet med systemutforming og metodeutvikling.

Mange får også ledende stillinger etter noen år i bransjen. Kandidatene med en master i informatikk får de samme jobbene og rollene som sivilingeniørene med graden master i datateknologi.


Studiets oppbygning

Studiet består av fire studieretninger og du søker opptak til en av følgende studieretninger:

I første del av studiet tar du obligatoriske og selvvalge emner innen studieretningen. Studiet avsluttes med en masteroppgave som veiledes av en forsker.


Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@idi.ntnu.no.


Fakta

Gradsnavn: Master i informatikk
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiepogramkode: MSIT
Studiepoeng: 120

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for datateknologi og informatikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak