Informatikk

Informatikk

Masterprogram - 2 årig, Trondheim

Engelsk side

Dette masterprogrammet undervises på engelsk.

Besøk den engelske nettsiden til masterprogrammet for mer informasjon

Om programmet

Om programmet

Dette studiet er for deg som vil fortsette å studere informatikk etter en bachelorgrad. Med en master i informatikk får du ferdigheter og forskningskompetanse for å løse nye og komplekse utfordringer som teknologiutviklingen fører med seg. 

Verden er inne i en rask digitaliseringsprosess, og ved å studere informatikk får du mulighet til å påvirke den teknologiske utviklingen.

Du får kunnskaper om vitenskapelig arbeid og du får utvikle dine analytiske evner til å løse nye og utfordrende problemer teknologiutviklingen fører med seg. Du lærer å mestre teknologien for å forberede deg for et arbeidsliv eller en ph.d.-utdanning.

Studiet er forskningsnært og kreativt, og du lærer å stille spørsmål om hvor og hvordan teknologien skal utnyttes. Du vil videre tilegne deg kunnskap i en selvvalgt spesialiseringsretning gjennom fordypningsemner, prosjekter og i arbeid med masteroppgaven. Hver studieretning er forankret i en forskningsgruppe.

Du får utviklet vitenskapelig kompetanse innen ett av disse fagområdene:

  • databaser og søk
  • kunstig intelligens
  • programvaresystemer
  • interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi

Studiet kvalifiserer til avansert nivå i fagområdet og for opptak til doktorgradsutdanning.

Kontakt

Kontakt

Kontakt oss på: e-post eller telefon: +47 73 59 42 02.
For mer generelle henvendelser angående opptak, kan du kontakte opptakskontoret ved NTNU.