Applied Computer Science

Applied Computer Science

Master in Applied Computer Science

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Gjøvik
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkEngelsk
 • Søknadsfrist1. mars *(varierer, se opptak)
MACS, Fri Jun 02 10:04:38 CEST 2023 | M2

Vil du utvikle digitale løsninger for å forbedre samspillet mellom mennesker og teknologi?

Lær å mestre teknologien for å utvikle applikasjoner, verktøy og systemer for digitale medieapplikasjoner. Nå som kunstig intelligens og virtuell virkelighet har inntatt hverdagen vår er det viktig å forstå hvordan disse teknologiene fungerer og brukes.  

Applikasjonsutviklere kan bidra til å forhindre klimautslipp, hindre naturkatastrofer, redde liv, avdekke alvorlig sykdom eller lage underholdning. Vi har blitt avhengige av teknologier for applikasjoner.

På dette studiet kan du spesialisere deg i:

 • Web og mobilteknologi 
 • Avansert applikasjonsutvikling
 • Desentralisert teknologi
 • Datasyn og grafikk  
 • Farge- og bildebehandling
 • Visuell databehandling
 • Medisisk bilderedigering

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk

Studiestart 2023

Se informasjon om studiestart

Du lærer å utvikle applikasjoner, verktøy og systemer for bruk i dagens digitale verden. Studiet gir deg vitenskapelige og analytiske ferdigheter til å se teknologiens muligheter. 

Du lærer applikasjonsutvikling, web-, mobil- og desentralisert teknologi, og å stille spørsmål om hvor og hvordan teknologien skal utnyttes.

Du opparbeider deg anvendte ferdigheter og forskningskompetanse for å løse nye og komplekse problemer som teknologiutviklingen fører med seg. 

Les mer om hva du lærer

Du lærer hvordan teknologi kan gjøre verden til et bedre sted. Det kan løse klimautfordringer, utvikle helsevesenet, styrke samfunnssikkerheten eller utvikle teknologien.

Du kan jobbe som programvareingeniør eller med utvikling av domenespesifikke programvareløsninger, dataspillteknologi, maskinlæring, kunstig intelligens, virtual reality og simulatorer og grafiske visualiseringssystemer.

Du får en kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidslivet. 

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). 

Les mer om jobbmulighetene

Som student på NTNU i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

Du får både forelesninger, øvelser og laboratoriearbeid, og du tilbringer mye tid med medstudentene dine underveis.

Masterprogrammet er et internasjonalt studieprogram som undervises på engelsk. Her får du medstudenter fra hele verden, og mulighet til å etablere et internasjonalt nettverk. 

Les mer om studiemiljøet

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk.  

I første studieår får du en grunnleggende innføring i bruk av teknologier for farge og visuell databehandling, utvikling av web-, mobilapplikasjoner og desentralisert teknologi. Faget Eksperter i team (EiT) er obligatorisk og gir deg for praktisk erfaring i tverrfaglig samarbeid. 

I begynnelsen av andre studieår får du mulighet til å spesialisere deg i et ønsket fagområde.  Læringsaktivitetene er i stor grad forskningsbasert dette året og du vil ha muligheten til å samarbeide tett med våre forskere.  

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 20 studieplasser. ​​

Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorgrad eller ingeniørgrad i informatikk. Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, og minst med minimum 80 studiepoeng i informatikk for å bli opptatt til dette studiet. 

I tillegg kreves dokumenterte kunnskaper i matematikk og informatikk.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning