Applied Computer Science

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Applied Computer Science

– Vil du lære å utvikle digitale løsninger for å bedre samspillet mellom mennesker og teknologi?

Bilde applied computer science

Kvinnelig student med hodetelefoner foran en bærbar PC

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Applied Computer Science

Om Applied Computer Science

En master i Applied Computer Science gir deg kunnskap og ferdigheter til å mestre web-, mobil- og spillteknologi. Du lærer å utvikle applikasjoner, verktøy og systemer som skal brukes i den digitale verden.

Nå som kunstig intelligens og virtuell virkelighet inntar hverdagen vår er det viktig å forstå hvordan disse teknologiene fungerer. Etter endt studium får du kompetanse til å utvikle avanserte dataprogrammer, verktøy og systemer for bruk innenfor et bredt spekter av fagområder.

Du får mulighet til å spesialisere deg i en av våre spesialiseringer:

  • web
  • mobil
  • spill
  • farge- og bildebehandling
  • visuell databehandling

Søk opptak

For å bli tatt opp på dette studiet må du ha en relevant bachelorgrad med C i snitt. Du bør også ha en bachelorgrad i informatikk, eller lignende, med minst 7,5 studiepoeng i matematikk og 80 studiepoeng i informatikk, digital prosessering, datavisning eller robotikk.


Jobbmuligheter

Du blir kvalifisert til å jobbe som programmerer / applikasjonsutvikler, som programvarekonsulent, forsker innen visuell databehandling, informasjonssikkerhet, mobil og spill eller i enhver bedrift som bruker digitale verktøy og systemer.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Master i Applied Computer Science tilbys som heltids- og deltidsstudium. Informasjon om organisering av studiet finner du i årshjulet for mastergrader på studiets engelske nettsider.


Kontakt

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: master-ie@gjovik.ntnu.no


Studiemiljø

Som masterstudent i Gjøvik vil du være i nært samspill med ansatte og forskere, og være del av et fremragende internasjonalt og multikulturelt forskningsmiljø.

 

Språkvelger

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master in Applied Computer Science
Studieprogramkode: MACS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspublisert FB-gruppe for søkere i Gjøvik

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facebook-gruppen for søkere til Gjøvik 2020.

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist

Norske og nordiske søkere kan søke via Søknadsweb MASTERNOR fra og med 01.02.20

Studentintervju

Studentintervju

Khai har studert master in Applied Computer Science og jobber som webutvikler i en travel og svært spennende bransje.