Applied Computer Science

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Applied Computer Science

– Vil du lære å utvikle digitale løsninger for å bedre samspillet mellom mennesker og teknologi?

Bilde applied computer science

Kvinnelig student med hodetelefoner foran en bærbar PC

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Hva lærer du?

Hva lærer du?

En master i Applied Computer Science gir deg kunnskap og ferdigheter til å mestre web-, mobil- og spillteknologi. Du lærer å utvikle applikasjoner, verktøy og systemer som skal brukes i den digitale verden.

Nå som kunstig intelligens og virtuell virkelighet inntar hverdagen vår er det viktig å forstå hvordan disse teknologiene fungerer. Etter endt studium får du kompetanse til å utvikle avanserte dataprogrammer, verktøy og systemer for bruk innenfor et bredt spekter av fagområder.

Du får mulighet til å spesialisere deg innen: web, mobil, spill, farge- og bildebehandling eller visuell databehandling. Dette lærer du på studiet. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker lokalt til NTNU via NTNU Søknadsweb.

Antall studieplasser 2020/2021 – 30
Poenggrense 2020/2021 – 2,5

Opptakskrav er fullført og bestått bachelorgrad fortrinnsvis innen informatikk. I tillegg kreves dokument­erte kunnskaper i:

 • 7,5 studiepoeng i matte
 • 80 studiepoeng informatikk, digital signalbehandling, datasyn eller robotikk der:
  • minst 20 studiepoeng er fra introduksjonsemner i informatikk/datateknikk og
  • minst 20 studiepoeng er innen informatikk/datateknikk på avansert nivå
  • minst 20 studiepoeng i programmering
  • minst 10 studiepoeng i utviklingsprosjekter
  • gjennomsnittlig karakter på minst "C"

Slik søker du og dette er opptakskravene. 


Jobbmuligheter

Du blir kvalifisert til å jobbe som programmerer / applikasjonsutvikler, som programvarekonsulent, forsker innen visuell databehandling, informasjonssikkerhet, mobil og spill eller i enhver bedrift som bruker digitale verktøy og systemer. Dette kan du jobbe med.
 


Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet.
 


Studiemiljø

Som masterstudent i Gjøvik vil du være i nært samspill med ansatte og forskere, og være del av et fremragende internasjonalt og multikulturelt forskningsmiljø. 
Studiehverdagen på Applied computer science.


Studiets oppbygging

Master i Applied Computer Science tilbys som heltids- og deltidsstudium. Informasjon om organisering av studiet finner du i årshjulet for mastergrader på studiets engelske nettsider.
Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Ta kontakt med en studieveileder om du har spørsmål, eller send en mail til:  
master-ie@gjovik.ntnu.no  Slik tar du kontakt med oss.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master in Applied Computer Science
Studieprogramkode: MACS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist

Norske og nordiske søkere kan søke via Søknadsweb MASTERNOR fra og med 01.02.21.


Studentintervju

Studentintervju

Khai har studert master in Applied Computer Science og jobber som webutvikler i en travel og svært spennende bransje.