Masterprogram 2-årig, Trondheim

Telematics - Communication Networks and Networked Services

Hundrevis av nye internasjonale studenter ved NTNU står foran hovedbygningen, august 2014. Bilderettigheter: Kontoret for internasjonale relasjoner ved NTNU


All undervisning i dette studiet foregår på engelsk.


Om 2-årig master i Telematics - Communication Networks and Networked Services

Kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester er under konstant utvikling og blir en stadig viktigere og mer integrert del av det moderne samfunnet. Hver dag er vi avhengig av avanserte kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester.

Studiet Telematics - Communication Networks and Networked Services går ut på å gi studentene dyp kunnskap og ferdigheter om teknologier og teknikker som kreves for å møte samfunnsmessige behov for sikre, smarte og robuste kommunikasjonsnettverk og -tjenester.

Ønsker du å delta i utviklingen av morgendagens kommunikasjonsnettverk og -tjenester?


 For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider


Fakta

Gradsnavn: Master of Science in Engineering
Undervisningsspråk: Engelsk
Studieprogramkode: MSTCNNS
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Opptak: Søknadsweb

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.