Communication Technology

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Communication Technology

– Ønsker du å delta i utviklingen av morgendagens kommunikasjonsnettverk og -tjenester?

 

Studenter ved Communication technology i arbeid
Foto: Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter - 10. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020


Immatrikulering del II: Velkomstmøte kl. 11.30

Sted: Rom B212, Elektro B, 2 etg.

Alle nye studenter i studiet på Communication Technology er velkommen til å delta på et informasjonsmøte ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK). Hvis du ikke kan delta, kan du sende e-post til faglig veileder.

Mer informasjon kommer.

Undervisningsstart

Undervisningen starter offisielt mandag 17. august. Sjekk den engelske emneoversikten for mer informasjon om den første forelesningen i hvert emne.

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om Communication Technology

Om master i Communication Technology

Er du avhengig av mobiltelefonen? NTNU forsker på fremtidens 6G nett. Ta en utdanning der du kan være med å lage teknologi for fremtiden.

Kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester er under konstant utvikling og blir en stadig viktigere og mer integrert del av det moderne samfunnet. Hver dag er vi avhengig av avanserte kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester for å utvikle sentrale infrastrukturer som internett og mobilteknologi.

Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter om teknologier og teknikker som kreves for å møte samfunnsmessige behov for sikre, smarte og robuste kommunikasjonsnettverk og -tjenester.

Du kan fordype deg i:

  • Nettsystemer
  • Informasjonssikkerhet

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk.


Søk opptak

For å søke dette masterstudiet må du ha fullført en bachelorgrad med minimum C i snitt innen telematikk, kommunikasjonsteknologi, informatikk, informatikk, telekommunikasjon eller tilsvarende studier.


Jobbmuligheter

Etter ferdig utdanning blir du høyt verdsatt og etterspurt over hele verden av telekommunikasjons- og programvareindustrien, nettverks-, tjeneste- og innholdsleverandører, konsulentselskaper, forskningsinstitutter og universiteter. 


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Dette er et toårig heltidsstudium. Det andre året året velger du fordypning i nettsystemer eller informasjonssikkerhet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere eller studentkontakter.
Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Elektrobygget.


Studiemiljø

Som masterstudent i Trondheim blir du en del av et internasjonalt og multikulturelt forskningsmiljø. Hvert år ønskes internasjonale studenter og utvekslingsstudenter fra hele verden velkommen.

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master of Science in Communication Technology
Studieprogramkode: MSTCNNS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak