Digital Infrastructure and Cyber Security

Foto: Geir Mogen

Digital Infrastructure and Cyber Security

Masterprogram, 2-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkEngelsk
  • Søknadsfrist1. mars *(varierer, se opptak)
MSTCNNS, Thu Mar 30 10:35:09 CEST 2023 | M2

Vil du utvikle morgendagens kommunikasjonsnettverk og -tjenester?

På dette studiet lærer du teknologier og teknikker som kreves for å møte samfunnsmessige behov for smarte, robuste og sikre kommunikasjonsnettverk og -tjenester. Du vil også lære å lage løsninger for internett, mobile kommunikasjonsløsninger og tjenester, skytjenester, intelligente transportsystemer og applikasjoner.  

Kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester er under kontinuerlig utvikling og blir en stadig viktigere og integrert del av det moderne samfunnet.

NTNU forsker også på fremtidens 6G nett. Vil du være med å forske på teknologi for fremtiden?

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk

Du får kunnskap om teknologiene og teknikkene som kreves for å dekke samfunnsbehovene for sikre, smarte og robuste kommunikasjonsnettverk og tjenester.  

Du lærer hvordan store og komplekse digitale systemer lages slik at de blir en sikker og robust del av infrastrukturen for et bærekraftig samfunn. 

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om hva du lærer

Du får kunnskaper som etterspurt over hele verden innen telekommunikasjons- og programvareindustrien, nettverks-, tjeneste- og innholdsleverandører, konsulentselskaper, forskningsinstitutter og universiteter.

Kompetansen du får i innovasjon og entreprenørskap styrker muligheten din for å etablere egen virksomhet.

Studiet kvalifiserer til avansert nivå i fagområdet og for opptak til doktorgradsutdanning.

Les mer om jobbmulighetene

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 200 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Undervisningen skjer i moderne undervisningslokaler og digitale laboratorier hvor det blir lagt stor vekt på praktiske utviklingsoppgaver, samarbeid i team og studentaktive læringsformer.

Masterprogrammet er et internasjonalt studieprogram som undervises på engelsk. Det er relativt få studenter på dette studiet. Her får du medstudenter fra hele verden, og mulighet til å etablere et internasjonalt nettverk. Utdanningen kan brukes i hele verden. 

Les mer om studiemiljøet

Det første studieåret gir deg nødvendig grunnlag for videre fordypning på andre året. Dette året inngår også det obligatoriske faget Eksperter i team (EiT) som gir deg praktisk erfaring i tverrfaglig samarbeid.

I andre studieår kan du velge emner fra en gitt liste for å få dybdekunnskap om temaer innen digital infrastruktur og cybersikkerhet, basert på interesse.

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng, der du utfører et selvstendig forskningsarbeid innenfor en selvvalgt faglig fordypning.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 25 studieplasser. ​​

Du må ha fullført en bachelorgrad med karaktergjennomsnitt på minst C innen telematikk, kommunikasjonsteknologi, datateknologi, informatikk, telekommunikasjon eller tilsvarende studier for å søke dette studiet.  

Utdanningen må omfatte minst 80 studiepoeng, der matematikk / statistikk, programmering, kommunikasjonsteknologi / datanettverk må være dekket. 

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studieløp eller livet som student? Vi kan hjelpe deg med studieløp og progresjon, faglige spørsmål, utveksling og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning