Produksjonsledelse

Faggruppen produksjonsledelse er på et høyt internasjonalt nivå og ledende i Norge. Omkring 25 ansatte forsker, utvikler og driver utdanning på ph.d.- og masternivå. Gruppen fokuserer på teori, modeller, systemer og løsninger for å forbedre produksjon og logistikk i industrielle verdikjeder. 

Forskningen skjer i tett samarbeid med industribedrifter og internasjonale nettverk. Gruppen for produksjonsledelse er involvert i ulike prosjekter med ingeniør-, produksjon-, grossist- og handelsbedrifter som primær målgruppe. Prosjektene er innen en rekke ulike bransjer, spesielt vare- og matproduksjon, prosessindustri, skipsbygging og produksjon av maritimt utstyr.


Utdanning

I sitt tredje studieår kan studenter fra PuP og IKT velge produksjonsledelse som spesialiseringsområde. Faggruppen tilbyr også et toårig, internasjonalt masterprogram med navn Global Manufacturing Management som omhandler bl.a. industriell økonomi, produksjon, logistikk og teknologiledelse. Følgende fag undervises av ansatte i faggruppen:

TPK4100 Produksjonsledelse Jan Ola Strandhagen
TPK4135 Produksjonslogistikk Jan Ola Strandhagen 
TPK4160 Verdikjedestyring Marco Semini 
TPK4161 Verdikjedeanalyse Jørn Vatn
TPK4165 ERP og PLM systemer (not lectured 2017/2018) Erlend Alfnes
TPK4180 Produksjonsstrategi (not lectured 2017/2018) Erlend Alfnes
TPK4185 Industriell systemdesign Cecilia Haskins
TPK4430 Spesialiseringskurs: Produksjonsledelse og logistikk Jan Ola Strandhagen
ti, 22 aug 2017 15:08:03 +0200