Produksjonsledelse

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse slideshow

  • Lab Opening Ceremony Foto: Aili Biriita Bertnum

     

  • Logistics Lab 4.0 Foto: Aili Biriita Bertnum
  • Summer School and Field Trip for Healthcare Logistics Foto: Lin Xie

mtp - forskning - produksjonsledelse

Faggruppen produksjonsledelse er på et høyt internasjonalt nivå og ledende i Norge. Omkring 15 ansatte forsker, utvikler og driver utdanning på ph.d.- og masternivå. Gruppen fokuserer på teori, modeller, systemer og løsninger for å forbedre produksjon og logistikk i industrielle verdikjeder. 

Forskningen skjer i tett samarbeid med industribedrifter og internasjonale nettverk. Gruppen for produksjonsledelse er involvert i ulike prosjekter med ingeniør-, produksjon-, grossist- og handelsbedrifter som primær målgruppe. Prosjektene er innen en rekke ulike bransjer, spesielt vare- og matproduksjon, prosessindustri, skipsbygging og produksjon av maritimt utstyr.

 

mtp - forskning - produksjonsledelse- emner

Utdanning

I sitt tredje studieår kan studenter fra PuP og IKT velge produksjonsledelse som spesialiseringsområde. Faggruppen tilbyr også et toårig, internasjonalt masterprogram med navn Global Manufacturing Management som omhandler bl.a. industriell økonomi, produksjon, logistikk og teknologiledelse. 

Følgende fag undervises av ansatte i faggruppen: 

Bachelor og Master
TPK4100 Produksjonsledelse Jan Ola Strandhagen
TPK4131 Design av industrielle logistikksystem Fabio Sgarbossa
TPK4135 Produksjonslogistikk Jan Ola Strandhagen
TPK4160 Verdikjedestyring Marco Semini
TPK4161 Verdikjedeanalyse Jørn Vatn
TPK4165  ERP og PLM systemer Erlend Alfnes
TPK4180  Produksjonsstrategi Erlend Alfnes
TPK4430 Spesialiseringskurs: Produksjonsledelse og logistikk Jan Ola Strandhagen

 

PhD
PK8202 Analyse og modellering for bærekraft i industri Jan Ola Strandhagen
PK8206 Planlegging og styring i industrielle verdikjeder Erlend Alfnes

 

EVU*
PK6028 Produksjonsstyring og Supply Chain Management Jan Ola Strandhagen*
PK6023 Lean Produksjon Erlend Alfnes*

*Tilhører det erfaringsbaserte masterprogrammet Organisasjon og Ledelse

Ansatte

Ønsker du å komme i kontakt med andre gruppemedlemmer? 

Se ansattregisteret

Smartlog

SMARTLOG logo

SMARTLOG tilføyer norsk industri høy internasjonal kompetanse om produksjonslogistikk og verdikjedestyring.

Les mer om våre prosjekter og arrangementer