Produksjonsledelse

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse slideshow

  • Lab Opening Ceremony Foto: Aili Biriita Bertnum

     

  • Logistics Lab 4.0 Foto: Aili Biriita Bertnum
  • Summer School and Field Trip for Healthcare Logistics Foto: Lin Xie

mtp - forskning - PL forskning

Forskning

Faggruppen produksjonsledelse er på et høyt internasjonalt nivå og ledende i Norge. Omkring 15 ansatte forsker, utvikler og driver utdanning på ph.d.- og masternivå. Gruppen fokuserer på teori, modeller, systemer og løsninger for å forbedre produksjon og logistikk i industrielle verdikjeder. 

Forskningen skjer i tett samarbeid med industribedrifter og internasjonale nettverk. Gruppen for produksjonsledelse er involvert i ulike prosjekter med ingeniør-, produksjon-, grossist- og handelsbedrifter som primær målgruppe. Prosjektene er innen en rekke ulike bransjer, spesielt vare- og matproduksjon, prosessindustri, skipsbygging og produksjon av maritimt utstyr. Les mer om prosjektene på nettsidene til SMARTLOG, ett nettverk etablert av forskningsgruppen for å spre forskningsresultater og praksis til norsk industri. 

SMARTLOG tilføyer norsk industri høy internasjonal kompetanse om produksjonslogistikk og verdikjedestyring.

mtp - forskning - PL utdanning

Utdanning

I sitt tredje studieår kan studenter fra PuP og IKT velge produksjonsledelse som spesialiseringsområde. Faggruppen tilbyr også et toårig, internasjonalt masterprogram med navn Global Manufacturing Management som omhandler bl.a. industriell økonomi, produksjon, logistikk og teknologiledelse. 

Følgende fag undervises av ansatte i faggruppen: 

Bachelor og Master
TPK4100 Produksjonsledelse  
TPK4131 Design av industrielle logistikksystem  
TPK4135 Produksjonslogistikk  
TPK4160 Verdikjedestyring  
TPK4161 Verdikjedeanalyse  
TPK4165  ERP og PLM systemer  
TPK4180  Produksjonsstrategi  
TPK4430 Spesialiseringskurs: Produksjonsledelse og logistikk  

 

PhD
PK8202 Analyse og modellering for bærekraft i industri  
PK8206 Planlegging og styring i industrielle verdikjeder  

 

EVU*
PK6028 Produksjonsstyring og Supply Chain Management  
PK6023 Lean Produksjon  

*Tilhører det erfaringsbaserte masterprogrammet Organisasjon og Ledelse

video om produksjonsledelse

person-portlet

Faggruppeleder

Fabio Sgarbossa
Professor of Industrial Logistics
fabio.sgarbossa@ntnu.no
+4790768098

link ansatte PL