course-details-portlet

TPK4430 - Produksjonsledelse og logistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter D

Faglig innhold

Emnet er en fordypning i utvalgte deler av områdene produksjonsledelse og logistikk, samt en metodedel

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studenten ha teoretiske dybdekunnskaper i produksjonsledelse. Dette emnet er relevant og viktig for gjennomføring av TPK4530 Produksjonsledelse, fordypningsprosjekt.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten:

 • Være i stand til å innhente kunnskap gjennom litteraturstudier, teori og annet kildesøk.
 • Utvikle evner til å vurdere relevans av vitenskapelige artikler, rapporter og selvstendig relatere kilder til fordypningsprosjekt.
 • Være i stand til å utvikle egne aktivitetsplaner.
 • Utvikle evner til å gi velstrukturerte presentasjoner for ulike tilhørergrupper ved hjelp av egnede prestasjonsmidler.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om:

 • Mulighet til å ha en proaktiv rolle i sin egen læringsprosess.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og seminarer. Undervisning, øvingsarbeid og eksamen blir gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving

Mer om vurdering

For adgang til avsluttende eksamen kreves at 2/3 av totalt 6 øvinger er godkjent. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun åpent for studenter som har valgt TPK4530 Produksjonsledelse, fordypningsprosjekt.

Kursmateriell

Emnets kursmateriell er basert på vitenskapelige publikasjoner om temaet. Disse blir gjort tilgjengelig.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4515 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
 • Produksjonsledelse og industriell sikkerhet
 • Produksjonsledelse
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 07.12.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU