course-details-portlet

TPK4430 - Produksjonsledelse og logistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter D

Faglig innhold

Emnet er en fordypning i utvalgte deler av områdene produksjonsledelse og logistikk, inkludert smart, bærekraftig og digital produksjonsledelse og logistikk.

I tillegg gis en introduksjon til relevante forskningsmetodikker og vitenskapelig skriving.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studenten ha teoretiske dybdekunnskaper i produksjonsledelse og logistikk. Dette emnet er grunnlag for gjennomføring av TPK4530 Produksjonsledelse, fordypningsprosjekt.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten inneha ferdigheter for å:

 • Innhente og bruke kunnskap fra litteratur og andre troverdige kilder
 • Evaluere vitenskapelige publikasjoner og bruke disse i eget arbeid
 • Utforme et forskningsprosjekt, inkludert formulere problemstillinger og forskningsspørsmål og utvikle hensiktsmessige aktivitetsplaner
 • Gi velstrukturerte presentasjoner av eget arbeid

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha generell kompetanse som er nødvendig for å designe, utføre og rapportere et forskningsprosjket innenfor produksjonsledelse og logistikk.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Øvinger
 • Teamarbeid og aktiv erfaringslæring
 • Seminarer
 • Gjesteforelesninger fra eksperter

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving

Mer om vurdering

For adgang til avsluttende eksamen kreves at 2/3 av 6 øvinger er godkjent.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Spørsmålene på muntligeksamen er på engelsk. Studentens besvarelse kan være på engelsk eller norsk.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun åpent for studenter som har valgt TPK4530 Produksjonsledelse, fordypningsprosjekt.

Kursmateriell

Emnets kursmateriell besgtår av vitenskapelige publikasjoner. Disse blir gjort tilgjengelig via Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4515 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
 • Produksjonsledelse og industriell sikkerhet
 • Produksjonsledelse
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 13.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU