TPK4430 - Produksjonsledelse og logistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter D

Læringsutbytte

Kunnskaper:
etter fullført emne skal studenten ha teoretiske dybdekunnskaper i produksjonsledelse. Dette emnet er relevant og viktig for gjennomføring av TPK4530 Produksjonsledelse, fordypningsprosjekt.

Ferdigheter:
etter fullført emne skal studenten:
- Være i stand til å innhente kunnskap gjennom litteraturstudier, teori og annet kildesøk.
- Utvikle evner til å vurdere relevans av vitenskapelige artikler, rapporter og selvstendig relatere kilder til fordypningsprosjekt. - Være i stand til å utvikle egne aktivitetsplaner.
- Utvikle evner til å gi velstrukturerte presentasjoner for ulike tilhørergrupper ved hjelp av egnede prestasjonsmidler.

Generell kompetanse:
etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om:
- Mulighet til å ha en proaktiv rolle i sin egen læringsprosess.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og seminarer. Undervisning, øvingsarbeid og eksamen blir gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

For adgang til avsluttende eksamen kreves at 2/3 av totalt 6 øvinger er godkjent.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun åpent for studenter som har valgt TPK4530 Produksjonsledelse, fordypningsprosjekt.

Kursmateriell

Emnets kursmateriell er basert på vitenskapelige publikasjoner om temaet. Disse blir gjort tilgjengelig.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4515 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 30.11.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.