course-details-portlet

PK8206 - Planlegging og styring i industrielle verdikjeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Se den engelske beskrivelsen.

Læringsutbytte

Se den engelske beskrivelsen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og kollokvier. Selvstudium. Skriving av vitenskapelig artikkel.

Emnet gjennomføres med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Artikkler og utdrag fra bøker. Forelesningsmateriell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bedriftsadministrasjon
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
  • Industriell økologi
  • Industriell økonomi
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
  • Samferdselsteknikk
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
26.02.2024

Innlevering
10.06.2024


20:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU