course-details-portlet

TPK4100 - Produksjonsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Hovedfokus i emnet er å forstå hvordan produksjonsledelse utøves i en industribedrift. Det undervises om de sentrale funksjonene og prosessene i produksjonsbedrifter sett både fra et strategisk, taktisk og operativt perspektiv.

Grunnleggende teorier, analysemetoder og teknikker gjennomgås for følgende tema:

 • Forretningsmodeller og styringsmodeller
 • Styringsform, styringsprinsipp og klassifisering av produksjon
 • Prinsipper for produksjonsstyring
 • Operativ planlegging og styring av produksjon
 • Det fysiske systemet for produksjon og logistikk
 • Lean produksjonslogistikk
 • Produksjonsøkonomi og prestasjonsledelse
 • Bærekraft i produksjon og logistikk
 • Digitale informasjonssystemer
 • Industri 4.0, digitalisering og ny teknologi

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Grunnkunnskap om produksjonsledelse i moderne produksjonsbedrifter
 • Forståelse om og anvendelse av relevante modeller, metoder og analyseteknikker, inkludert bruk av moderne digital teknologi
 • Grunnleggende forståelse for rapportskriving

Ferdigheter:

 • Evne til å anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger innen produksjonsledelse
 • Evne å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger
 • Evne til å vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller og løsninger selvstendig og kritisk

Generell kompetanse (holdninger):

 • Forstå produksjonslederens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv
 • Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling
 • Kunne formidle og kommunisere produksjonsfaglige problemstillinger og løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger og prosjektarbeid gjennomført i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Rapport

Mer om vurdering

Ved gjentak av emnet kan obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenten skal ha bestått alle deler av vurderingen for å få bestått karakter i emnet. Utsatt eksamen både i mai/juni og august, det er kun mulig å melde seg til en av utsatt-eksamenene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

 • Bok: Strandhagen, J. O., Romsdal, A., Strandhagen, J. W. (2021) Produksjonslogistikk 4.0. Fagbokforlaget. ISBN 9788245035988
 • Utvalgte artikler og bokkapittel.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3005 7.5
TMMT5002 2.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 27.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL123 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 9
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL210 Sluppenvegen 14 50
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU