course-details-portlet

TPK4100 - Produksjonsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Hovedfokus i emnet er å forstå hvordan produksjonsledelse utøves i en industribedrift. Det undervises om de sentrale funksjonene og prosessene i produksjonsbedrifter sett både fra et strategisk, taktisk og operativt perspektiv.

 

Grunnleggende teorier, analysemetoder og teknikker gjennomgås for følgende områder:

 • Produksjonsstrategi og produksjonsprosesser
 • Produksjonsformer
 • Produksjonsplanlegging og styring
 • Informasjonssystemer
 • Produksjonslogistikk og verdikjeder
 • Fabrikkplanlegging
 • Prestasjonsledelse
 • Produksjonsøkonomi
 • Bærekraftig produksjon

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Grunnkunnskap om produksjonsledelse i moderne produksjonsbedrifter
 • Forståelse om og anvendelse av relevante modeller, metoder og analyseteknikker, inkludert bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi
 • Grunnleggende forståelse for rapportskriving 

 

Ferdigheter:

 • Evne til å anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger innen produksjonsledelse 
 • Evne å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger
 • Vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller og løsninger selvstendig og kritisk 

 

Generell kompetanse (holdninger):

 • Forstå produksjonslederens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv 
 • Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling
 • Kunne formidle og kommunisere produksjonsfaglige problemstillinger og løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger og prosjektarbeid gjennomført i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Rapport

Mer om vurdering

Ved gjentak av emnet kan obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget.

 

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3005 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 14.12.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 8
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 68
SL354 Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 22
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU