TPK4180 - Produksjonsstrategi

Om emnet

Faglig innhold

Emnet har et strategisk perspektiv på produksjon og logistikk. Følgende tema vil behandles: Globaliseringsprosesser og konsekvenser for konkurransesituasjonen. Strategiske konsepter, beslutningsområder og utviklingsprosesser. Lokalisering av fabrikker og prosesser. Prosjektering og etablering av produksjonsvirksomhet. Sourcing- og automatiseringsstrategier. Prestasjonsmåling, produktivitetsforbedring, og styring av globale verdikjeder. Strategisk nettverksutvikling, teknologioverføring og innføring av ”best practice”. Emnet er basert på en rekke industrielle case som skal bidra til å forbedre studentenes analytiske og kommunikative evner innen disse temaene.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet gir innføring i teori om produksjonsstrategi, og hvordan slike strategier kan utvikles for global virksomhet.

Ferdigheter:
Evne til å etablere, strukturere, organisere, og styre global produksjonsvirksomhet slik at den totale konkurranseevnen forbedres.

Generell kompetanse (holdninger):
Forstå hvordan globale prosesser påvirker bedrifters konkurransesituasjon, og kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger rundt industrielle case. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. For adgang til avsluttende eksamen kreves 2/3 av de avholdte øvingene godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Beckman, Sara L., Rosenfield, Donald B. (2008) Operations Strategy: Competing in the 21st Century. McGraw Hill.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.