mtp - forskning

Forskning ved Institutt for maskinteknikk og produksjon

robotarm med NTNU-skilt. Foto: Geir Mogen/NTNU.
Foto: Geir Mogen/NTNU

Institutt for maskinteknikk og produksjon driver forskning innenfor flere fagområder, blant annet innen maskinteknikk, materialer, produksjons- og bearbeidingsprosesser, produktutvikling og -integritet, robotikk og automatisering, prosjektledelse, logistikk og vareflyt, vedlikehold og risikostyring. Instituttets hovedfokus er på bærekraftig innovasjon og praktisk anvendelse av forskningsresultater, der forskningen henvender seg blant annet til vareproduserende industri, teknologisektoren, fornybar industri, samt utvalgte områder av energisektoren, herunder også olje og gassindustrien.

Instituttet deltar i rekke internasjonale og nasjonale prosjekter, og forskningssentre der aktiviteter spenner i omfang fra store nasjonale programmer til enkeltstående doktorgradsavhandlinger.

Instituttets forskningsaktivitet sørger for at norsk næringsliv og forvaltning har tilgang til kunnskap på høyt internasjonalt nivå for økt verdiskaping i næringslivet og bærekraftige løsninger som løser dagens og morgendagens samfunnsoppgaver.

Produksjons- og tilvirkningsprosesser

Produksjons- og tilvirkningsprosesser


Prosjekt- og kvalitetsledelse

Prosjekt- og kvalitetsledelse


Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold


Produksjonsledelse

Produksjonsledelse


Robotikk og automasjon

Robotikk og automasjon


Design og engineering

Design og engineering


Materialer

Materialer


Laboratorier

Industrial Research School in Complex Systems

Industrial Research School in Complex Systems

The newly established Industrial Research School in Complex Systems aims to connect PhDs to industrial cases within the context of complexity in engineered systems. The partnership involves the academic partners NTNU, USN and University of Agder as well as nine industry partners and clusters. Membership of the school gives opportunities with regards to courses, industry cases, travels and accommodation related to industry stays and visits and network (kun engelsk).

person-portlet

Instituttleder

Torgeir Welo
Instituttleder
torgeir.welo@ntnu.no
73593884
41440061

Forskningssenter og forskningsprosjekt

Publikasjoner

Publikasjoner

Vis alle publikasjoner ved Institutt for Maskinteknikk og Produksjon publisert i CRIStin siden 2016

Publikasjoner for den enkelte ansatte på instituttet finner du på de ansattes egne sider eller søk i Cristin