course-details-portlet

TPK4165 - ERP og PLM systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Oppbygging og funksjonalitet i Enterprise Resource Plannng (ERP) systemer: sales and operations planning, hovedplanlegging, material requirement planning, kapasitetsplanlegging, prognoser, og lagerstyring.

Funksjonalitet, parametersetting, og modifikasjon av ERP-systemet Microsoft AX: produktstruktur, kunde, leverandør, hovedplanlegging, produksjon, lagerstyring, kostnadsregnskap. Arbeidsmetodikk ved analyse og implementering av ERP-systemer: behovsanalyse, kravspesifikasjon, modifiseringsspesifikasjon, bruker case.

Oppbygging og funksjonalitet i Product Life Cycle (PLM) systemer, illustrert gjennom PLM systemet Teamcenter: item management, dokument håndtering, produktstrukturer, versjonskontroll, arbeidsflyt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene vil lære om oppbygning, funksjonalitet, og modifisering av ERP- og PLM-systemer, samt få kunnskap om behovsanalyse og strategiske vurderinger ved implementering av slike systemer.

Ferdigheter:

Emnet vil gi studentene ferdigheter til å arbeide som konsulent eller IT-leder ved bedrifters anskaffelse, implementering og optimalisering av ERP- og PLM-systemer.

Generell kompetanse (holdninger):

Forstå IKT sin rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, og kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Undervisningen gis på engelsk. Det er forventet at obligatorisk aktivitet og eksamen leveres inn på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

For adgang til avsluttende eksamen kreves 2/3 av de avholdte øvingene godkjent.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Arnold, J.T.R., Chapman,S.N., Clive, L.M., Gatewood, A.K. (2017) Introduction to Materials Management. Pearson International Edition

Sagegg, O.J., Alfnes, E. (2020) ERP systems for manufacturing Supply Chains: Applications, Configuration, and Performance, CRC Press

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Informasjonsteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 04.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 56
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU