Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Studier

Studenter med solcellepanel

Våre ingeniørstudenter skaper et mer bærekraftig samfunn. Hos oss får du vitenskapelig innsikt og praktisk erfaring fra undervisning og laboratorieprosjekter, og et nært samarbeid med byggebransjen og vareproduserende industri. 

Velkommen til Immatrikulering for nye studenter tirsdag 13.august 2019! Velg ditt studie for mer informasjon.

NB! Velkomstdag for jenter mandag 12. august 2019

3D printer

Masterutdanninger

Nytt: Sommerskole 8.-13.september 2019

"Bærekraftig og sirkulær vareproduksjon"

  • Kurs på ph.d. nivå, men åpent for master og ph.d. studenter
  • Professorer og forskere fra India, Japan og Norge deltar
  • Gir 3 ECTS studiepoeng på ph.d. nivå
Studenter med maskinstudenter

Etter- og videreutdanning 

Oppstart høst 2019

Oppstart vår 2020

Andre kurs

  • Vann- og avløpsteknikk 
  • Universell utforming
  • Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet
  • Operativt lederskap

Finn ledige stillinger og mer informasjon om en doktorgradsutdanning (ph.d.) ved NTNU.

Vi har doktorgrader basert i Gjøvik. Våre kandidater jobber i nært samarbeid med andre forskere ved instituttet og det internasjonale forskningsmiljøet på NTNU. Som doktorgradskandidat får du variert forskningstrening fra prosjekter i samarbeid med industrien eller byggebransjen. Det vil forberede deg på en karriere som forsker, ingeniør, entreprenør eller innovatør.