Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

 
Du finner også  informasjon om opptaket på Samordna opptak og om opptaket til toårige masterprogram på våre nettsider.

Samordna opptak

Samordna opptak

Hvis du allerede har tatt fag som inngår i det studiet du ønsker å gå på, søker du likevel opptak på vanlig måte. Hvis du får tilbud og takker ja, kan du ta kontakt med fakultetet for å se om du har mulighet til å begynne på andre året, eller får fritak for noen av emnene.

Hvis du allerede er student ved NTNU, kan det i enkelte tilfeller være mulig å søke om intern overgang

Er du mann, får du 1 kjønnspoeng hvis du søker

 • Profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU -gjelder kun i kvote for førstegangsvitnemål

Er du kvinne, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker

 • Bachelorstudium i ingeniørfag, med unntak av kjemi og bioingeniør

 • Bachelorstudium i nautikk ved NTNU i Ålesund

 • Bachelorstudium i programmering ved NTNU i Gjøvik (nytt)

 • Bachelorstudium i digital infrastruktur og cybersikkerhet ved NTNU i Gjøvik (nytt)

         Følgende femårige integrerte masterprogram:

 • Datateknologi

 • Elektronisk systemdesign og innovasjon

 • Ingeniørvitenskap og IKT

 • Kybernetikk og robotikk

 • Marin teknikk

 • Produktutvikling og produksjon

Det vil dermed ikke lenger gis poeng til kvinnelige søkere til integrert master i Kommunikasjonsteknologi, Materialteknologi eller Fysikk og matematikk.

Kontroller at dokumentasjonen som skal følge med søknaden din ligger i nettsøknaden. Hvis du ikke finner den der, må du laste den opp på nytt.

Hvis du kun søker med et elektronisk vitnemål trenger du ikke å laste opp noe.

En saksbehandler går gjennom søknaden din og tar kontakt med deg via e-post hvis noe mangler. 

Ettersendingsfristen er 1. juli. Du kan fortsatt laste opp dokumentasjon etter det, men garantien for at vi ferdigbehandler søknaden din til hovedopptaket har da gått ut.

Du er selv ansvarlig for at vi mottar nødvendig dokumentasjon innen fristene som gjelder.

 

Vi har ikke mulighet til å forutsi om det blir supplering fra venteliste. Hvis vi har mulighet å tilby deg en plass, mottar du en e-post fra oss. Du finner oppdatert informasjon om din plass på ventelisten i nettsøknaden din. 

Svaret på søknaden blir lagt ut i nettsøknaden 20 juli. Du må svare på svarskjemaet innen svarfristen 24. juli.

På nettsøknaden din finner du en svarside der det står hvilket studieprogram du har fått tilbud på, og hvilke(t) studieprogram du kan stå på venteliste til. Du mister plassen hvis du ikke svarer innen fristen.

Du kan takke ja både til tilbud og til eventuelle tilbud om venteliste, men dersom du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer.

Du finner mer informasjon om svar på søknad på Samordna opptak sine nettsider

2-årige norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

2-årige norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

Logg deg på NTNUs Søknadsweb

 1. Velg Ny søknad
 2. Velg Masterprogram
 3. Velg de studieprogram du ønsker å søke til
 4. Lagre søknad
 5. Last opp dokumentasjon på opptaksgrunnlag innen 2 uker etter at søknad er registrert.

Søknadsfristen for opptak til høst 2020 er 15. april.

Skal du søke om tidlig svar på opptaket er fristen 1. mars.

Internasjonale masterprogram har ulike søknadsfrister,  men med norsk eller nordisk opptaksgrunnlag kan du søke frem til 15. april. Øvrige søkere se frister her

Studier med opptak vårsemesteret har egne frister, jf. studiets nettside,

Du kan søke opptak på inntil 4 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.

Prioritert rekkefølge, er at du rangerer studieønskene dine i søknaden. 

Når du får tilbud i hovedopptaket, faller lavere prioriterte studieønsker bort.  Det vil si at dersom du får tilbud på førstevalget, vil alle de andre studieønskene dine automatisk falle bort.  Du kan ikke sette deg på venteliste på studier som har falt bort.  Det er derfor viktig at du legger inn dine studieønsker i prioritert rekkefølge.

Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. juli

Du skal dokumentere ditt grunnlag for opptak til masterprogrammet du søker til.

 • Vitnemål fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • Karakterutskrift
 • Utdanningsplan for ditt bachelorstudium
 • Om du har bachelorgrad fra et utenlandsk lærested, må du laste opp vitnemål fra videregående skole
 • Har du ekstern utdanning, må du angi URL for studieplanen i merknadsfeltet i Søknadsweb

Utdanning fra NTNU trenger du ikke å laste opp noen dokumentasjon av.

Fristene gjelder for norskspråklige masterprogram:

 • Har du søkt om tidlig opptak er fristen for opplasting av dokumentasjon 15. mars.
 • Øvrige søkere har frist til 15. april med å laste opp sin dokumentasjon.
 • Avslutter du din bachelorgrad våren 2020, er fristen for opplasting 1. juli, men du må huske å laste opp karakterutskrift og utdanningsplan innen 15. april.

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon som allerede ligger i ‘Mine dokumenter' i Søknadsweb.

All annen dokumentasjon må lastes opp, selv om du har søkt tidligere. 

Du kan laste opp dokumenter under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Last opp ulike vedlegg hver for seg, og gi opplastede filer hensiktsmessige navn (f.eks. Vitnemål, karakterutskrift eller utdanningsplan)

Du må laste opp dokumentasjon som viser:

 1. Karakterutskrift med resultater fra de første 3 årene på GLU (180 studiepoeng)
 2. Bestått praksis fra de første 3. årene på GLU

En saksbehandler går gjennom søknaden din og tar kontakt med deg hvis vi har behov for det.

Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for å laste opp all dokumentasjon som er nødvendig for å behandle din søknad.

Ettersendingsfristen er 1. juli.
Du kan fortsatt laste opp dokumentasjon etter det, men garantien for at vi ferdigbehandler søknaden din til hovedopptaket har da gått ut. Det vi ikke klarer å ferdigbehandle i tide før hovedopptaket, blir tatt med i et eventuelt suppleringsopptak. Du er selv ansvarlig for at vi mottar nødvendig dokumentasjon innen fristene som gjelder. 

Har du søkt om tidlig svar på opptaket så er fristen for dokumentasjon av opptaksgrunnlaget 15. mars.

I vurderingen av søknaden regnes det et vektet snitt av opptaksgrunnlaget.

Bokstavkarakterene omgjøres til tallverdier (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) og hvert enkeltstående emne på vitnemålsutskriften regnes. 

Eksempel: Vitnemål med 6 teoretiske emner og 2 praksisemner (bestått / ikke bestått)

Emne Omfang Karakter  Tallverdi / kommentar
 Emne 1 30 sp  B   Tallverdi 4 x 30 = 120
 Emne 2 10 sp  C   Tallverdi 3 x 10 = 30
 Emne 3 20 sp  A   Tallverdi 5 x 20 = 100
 Emne 4 20 sp  C   Tallverdi 3 x 20 = 60
 Emne 5 20 sp  D   Tallverdi 2 x 20 = 40
 Emne 6 20 sp  E   Tallverdi 1 x 20 = 20
 Emne 7 30 sp  Bestått   inngår ikke
 Emne 8  30 sp  Bestått   inngår ikke
 
SUM 

180 sp 
 

  
Sum 120+30+100+60+40+20 = 370

Dette gir  370 / 120 studiepoeng = 3,1 poeng 
Merk - rundes av til EN desimal

Nei, anbefalelsesbrev eller motivasjonsbrev blir ikke vektlagt ved din søknad til 2-årige masterprogram ved NTNU.

Nei, du trenger ikke å søke faglig godkjenning av din utdanning. Om din utdanning ikke er forhåndsgodkjent til det programmet du søker til, vil Opptakskontoret sørge for at fakultetet vurderer din utdanning. Du vil bli kontaktet om vi trenger ytterligere dokumentasjon.

Opptak med start høstsemester

Opptaket publiseres på Søknadsweb medio juli.
Har du søkt om tidlig svar på opptaket, vil du få svar i slutten av mai.

Opptak med start vårsemester

Opptaket publiseres i starten av januar.
 

Du må huske å svare på tilbudet innen den fristen du blir gitt. Du svarer ved å logge deg på Søknadsweb og takke ja til tilbudet om plass.

Om du ikke svarer innen fristen, vil du miste tilbudet om opptak.

 

På studier med flere kvalifiserte søkere enn plasser, vil de som ikke når opp i rangeringen bli plassert på venteliste. Du må takke ja til å stå på ventelisten i Søknadsweb, hvis ikke vil tilbudet om ventelisteplass falle bort.

Om det etter svarfristen er ledige plasser på studiet, vil det bli supplert fra ventelisten.

I suppleringsperioden kontakter vi kun de fra ventelisten som får tilbud om opptak. Oppdaterte ventelistenummer finner du på Søknadsweb etter at vi har fortatt suppleringsopptak.

Du kan takke ja til tilbud på lavere prioritet og samtidig takke ja til ventelisteplass på høyere prioritet. Om du senere får tilbud på høyere prioritet, vil tilbudet på lavere prioritet falle bort.

 

Vi har ikke mulighet til å forutsi om det blir supplering fra venteliste. Hvis vi har mulighet å tilby deg en plass, mottar du en e-post fra oss.

Ja, du kan søke om å reservere din studieplass til neste ordinære opptak om du har godkjent grunnlag for det.

Grunnlag for reservasjon av studieplass kan være militær- eller siviltjeneste, alvorlig sykdom, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende årsaker.

Du kan lese mer om reservasjon av studieplass her.

Generelle spørsmål

Generelle spørsmål

Etter at du har takket ja til et tilbud om opptak, vil det gå en stund før du blir registrert som student ved NTNU og får studierett. Du må ha en aktiv studierett for å kunne betale semesteravgift, melde deg opp til emner og godkjenne utdanningsplanen din. Du vil motta en e-post fra studentservice med innloggings- og annen informasjon når du har fått studierett.

Hvis du har betalt semesteravgiften ved et annet lærested, trenger du ikke å betale til NTNU i tillegg. For å få registrert fritak for semesteravgiften ved NTNU, sender du epost til studentweb@adm.ntnu.no. Husk dokumentasjon som viser at du har betalt semesteravgift ved et annet lærested for gjeldende semester. 
 I høstsemesteret får du studierett i uke 32

Kontakt

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
​​​​​​​Postboks 8900
7491 Trondheim