Ofte stilte spørsmål

 
Du finner også  informasjon om opptaket på Samordna opptak og om opptaket til toårige masterprogram på våre nettsider.

Samordna opptak

Kan jeg søke meg inn på andre året til et studium?

Hvis du allerede har tatt fag som inngår i det studiet du ønsker å gå på, søker du likevel opptak på vanlig måte. Hvis du får tilbud og takker ja, kan du ta kontakt med fakultetet for å se om du har mulighet til å begynne på andre året, eller får fritak for noen av emnene. Hvis du allerede er student ved NTNU, kan det i enkelte tilfeller være mulig å søke om intern overgang

Ved hvilke studieprogram gis ekstrapoeng til underrepresentert kjønn (jentepoeng)?


5-årige masterprogram i teknologi:
 • Ingeniørvitenskap og IKT
 • Marin teknikk
 • Produktutvikling og produksjon
 • Elektronisk systemdesign og innovasjon
 • Kybernetikk og robotikk
 • Kommunikasjonsteknologi
 • Datateknologi
 • Fysikk og matematikk
 • Materialteknologi

Jenter får også to tilleggspoeng på disse bachelorstudiene:

 • Ingeniørfag (unntatt kjemi)
 • Maritim utdanning (nautikk)

Må jeg sende inn dokumentasjon på nytt selv om jeg har søkt før?

Ja, du må laste opp dokumentasjon selv om du har søkt før. Hvis du kun søker med et elektronisk vitnemål trenger du ikke å laste opp noe.

Kan jeg ta kontakt med saksbehandler for å sjekke om jeg har sendt inn alt?

En saksbehandler går gjennom søknaden din og tar kontakt med deg via e-post hvis noe mangler. 

Kan jeg sende inn dokumentasjon etter ettersendingsfristen?

Ettersendingsfristen er 1. juli. Du kan fortsatt laste opp dokumentasjon etter det, men garantien for at vi ferdigbehandler søknaden din til hovedopptaket har da gått ut. Det vi ikke klarer å ferdigbehandle i tide før hovedopptaket blir tatt med i et eventuelt suppleringsopptak. Du er selv ansvarlig for at vi mottar nødvendig dokumentasjon innen fristene som gjelder.

Hva er sjansene mine for å komme inn fra ventelisten?

 
Vi har ikke mulighet til å forutsi om det blir supplering fra venteliste. Hvis vi har mulighet å tilby deg en plass, mottar du en e-post fra oss. Du finner oppdatert informasjon om din plass på ventelisten i nettsøknaden din. 

Når får jeg svar på søknaden?

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli.

Her finn finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til. Du må svare ja innen 26. juli for å beholde tilbud eller plass på venteliste. Viss du ikke har registrert svar innen fristen, blir dette tolka som nei.

Du kan takke ja både til tilbud og til eventuelle tilbud om venteliste, men dersom du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket 29. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer.

Du finner mer informasjon om svar på søknad på Samordna opptak sine nettsider

2-årige norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

Hvordan søker jeg opptak?

Logg deg på NTNUs Søknadsweb

 1. Velg Ny søknad
 2. Velg Masterprogram
 3. Velg de studieprogram du ønsker å søke til
 4. Lagre søknad
 5. Last opp dokumentasjon på opptaksgrunnlag innen 2 uker etter at søknad er registrert.

Hva er fristene for å søke?

Søknadsfristen for opptak til høst 2018 er 15. april.

Skal du søke om tidlig svar på opptaket er fristen 1. mars.

Internasjonale masterprogram har ulike søknadsfrister,  men med norsk eller nordisk opptaksgrunnlag kan du søke frem til 15. april. Øvrige søkere se frister her

Studier med opptak vårsemesteret har egne frister, jf. studiets nettside,

Prioritering- hvordan fungerer det?

Du kan søke opptak på inntil 4 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.

Prioritert rekkefølge, er at du rangerer studieønskene dine i søknaden. 

Når du får tilbud i hovedopptaket, faller lavere prioriterte studieønsker bort.  Det vil si at dersom du får tilbud på førstevalget, vil alle de andre studieønskene dine automatisk falle bort.  Du kan ikke sette deg på venteliste på studier som har falt bort.  Det er derfor viktig at du legger inn dine studieønsker i prioritert rekkefølge.

Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. juli

Hva må jeg dokumentere?

Du skal dokumentere ditt grunnlag for opptak til masterprogrammet du søker til.

 • Vitnemål fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • Karakterutskrift
 • Utdanningsplan for ditt bachelorstudium
 • Om du har bachelorgrad fra et utenlandsk lærested, må du laste opp vitnemål fra videregående skole
 • Har du ekstern utdanning, må du angi URL for studieplanen i merknadsfeltet i Søknadsweb

Utdanning fra NTNU trenger du ikke å laste opp noen dokumentasjon av.

Hva er fristene for opplasting av dokumentasjon?

Fristene gjelder for norskspråklige masterprogram:

 • Har du søkt om tidlig opptak er fristen for opplasting av dokumentasjon 15. mars.
 • Øvrige søkere har frist til 15. april med å laste opp sin dokumentasjon.
 • Avslutter du din bachelorgrad våren 2019, er fristen for opplasting 1. juli, men du må huske å laste opp karakterutskrift og utdanningsplan innen 15. april.

Må jeg laste opp dokumentasjon på nytt selv om jeg har søkt før?

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon som allerede ligger i ‘Mine dokumenter' i Søknadsweb.

All annen dokumentasjon må lastes opp, selv om du har søkt tidligere. 

Hvordan laster jeg opp i Søknadsweb?

Du kan laste opp dokumenter under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Last opp ulike vedlegg hver for seg, og gi opplastede filer hensiktsmessige navn (f.eks. Vitnemål, karakterutskrift eller utdanningsplan)

Hvordan dokumentere 3-årig grunnskolelærerutdanning?

Du må laste opp dokumentasjon som viser:

 1. Karakterutskrift med resultater fra de første 3 årene på GLU (180 studiepoeng)
 2. Bestått praksis fra de første 3. årene på GLU

Kan jeg ta kontakt med saksbehandler for å sjekke om jeg har sendt inn alt?

En saksbehandler går gjennom søknaden din og tar kontakt med deg hvis vi har behov for det.

Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for å laste opp all dokumentasjon som er nødvendig for å behandle din søknad.

Kan jeg laste opp dokumentasjon etter ettersendingsfristen?

Ettersendingsfristen er 1. juli.
Du kan fortsatt laste opp dokumentasjon etter det, men garantien for at vi ferdigbehandler søknaden din til hovedopptaket har da gått ut. Det vi ikke klarer å ferdigbehandle i tide før hovedopptaket, blir tatt med i et eventuelt suppleringsopptak. Du er selv ansvarlig for at vi mottar nødvendig dokumentasjon innen fristene som gjelder. 

Har du søkt om tidlig svar på opptaket så er fristen for dokumentasjon av opptaksgrunnlaget 15. mars.

Hvordan regnes snittet mitt ut?

I vurderingen av søknaden regnes det et vektet snitt av opptaksgrunnlaget.

Bokstavkarakterene omgjøres til tallverdier (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) og hvert enkeltstående emne på vitnemålsutskriften regnes. 

Eksempel: Vitnemål med 6 teoretiske emner og 2 praksisemner (bestått / ikke bestått)

Emne Omfang Karakter  Tallverdi / kommentar
 Emne 1 30 sp  B   Tallverdi 4 x 30 = 120
 Emne 2 10 sp  C   Tallverdi 3 x 10 = 30
 Emne 3 20 sp  A   Tallverdi 5 x 20 = 100
 Emne 4 20 sp  C   Tallverdi 3 x 20 = 60
 Emne 5 20 sp  D   Tallverdi 2 x 20 = 40
 Emne 6 20 sp  E   Tallverdi 1 x 20 = 20
 Emne 7 30 sp  Bestått   inngår ikke
 Emne 8  30 sp  Bestått   inngår ikke
 
SUM 

180 sp 
 

  
Sum 120+30+100+60+40+20 = 370

Dette gir  370 / 120 studiepoeng = 3,1 poeng 
Merk - rundes av til EN desimal

Må jeg laste opp anbefalelses- eller motivasjonsbrev?

Nei, anbefalelsesbrev eller motivasjonsbrev blir ikke vektlagt ved din søknad til 2-årige masterprogram ved NTNU.

Må jeg søke om faglig godkjenning?

Nei, du trenger ikke å søke faglig godkjenning av din utdanning. Om din utdanning ikke er forhåndsgodkjent til det programmet du søker til, vil Opptakskontoret sørge for at fakultetet vurderer din utdanning. Du vil bli kontaktet om vi trenger ytterligere dokumentasjon.

Når får jeg svar?

Opptak med start høstsemester

Opptaket publiseres på Søknadsweb medio juli.
Har du søkt om tidlig svar på opptaket, vil du få svar i slutten av mai.

Opptak med start vårsemester

Opptaket publiseres i starten av januar.
 

Jeg fikk tilbud om opptak - Hva gjør jeg nå?

Du må huske å svare på tilbudet innen den fristen du blir gitt. Du svarer ved å logge deg på Søknadsweb og takke ja til tilbudet om plass.

Om du ikke svarer innen fristen, vil du miste tilbudet om opptak.

 

Venteliste - hvordan fungerer dette?

På studier med flere kvalifiserte søkere enn plasser, vil de som ikke når opp i rangeringen bli plassert på venteliste. Du må takke ja til å stå på ventelisten i Søknadsweb, hvis ikke vil tilbudet om ventelisteplass falle bort.

Om det etter svarfristen er ledige plasser på studiet, vil det bli supplert fra ventelisten.

I suppleringsperioden kontakter vi kun de fra ventelisten som får tilbud om opptak. Oppdaterte ventelistenummer finner du på Søknadsweb etter at vi har fortatt suppleringsopptak.

Du kan takke ja til tilbud på lavere prioritet og samtidig takke ja til ventelisteplass på høyere prioritet. Om du senere får tilbud på høyere prioritet, vil tilbudet på lavere prioritet falle bort.

 

Hva er sjansene mine for å komme inn fra ventelisten?

Vi har ikke mulighet til å forutsi om det blir supplering fra venteliste. Hvis vi har mulighet å tilby deg en plass, mottar du en e-post fra oss.

Kan jeg reservere studieplassen min?

Ja, du kan søke om å reservere din studieplass til neste ordinære opptak om du har godkjent grunnlag for det.

Grunnlag for reservasjon av studieplass kan være militær- eller siviltjeneste, alvorlig sykdom, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende årsaker.

Du kan lese mer om reservasjon av studieplass her.

Generelle spørsmål

Hvorfor kan jeg ikke melde meg opp til fag selv om jeg har takket ja til studieplass?

Etter at du har takket ja til et tilbud om opptak, vil det gå en stund før du blir registrert som student ved NTNU og får studierett. Du må ha en aktiv studierett for å kunne betale semesteravgift, melde deg opp til emner og godkjenne utdanningsplanen din. Du vil motta en e-post fra studentservice med innloggings- og annen informasjon når du har fått studierett.

Må jeg betale semesteravgiften til NTNU selv om jeg allerede har betalt den ved et annet lærested?

Hvis du har betalt semesteravgiften ved et annet lærested, trenger du ikke å betale til NTNU i tillegg. For å få registrert fritak for semesteravgiften ved NTNU, sender du epost til studentweb@adm.ntnu.no. Husk dokumentasjon som viser at du har betalt semesteravgift ved et annet lærested for gjeldende semester. 

Når får jeg studierett?

 I høstsemesteret får du studierett i uke 32

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
7491 Trondheim