Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

 
Du finner også  informasjon om opptaket på Samordna opptak og om opptaket til toårige masterprogram på våre nettsider.

Samordna opptak

Samordna opptak

Hvis du allerede har tatt fag som inngår i det studiet du ønsker å gå på, søker du likevel opptak på vanlig måte. Hvis du får tilbud og takker ja, kan du ta kontakt med fakultetet for å se om du har mulighet til å begynne på andre året, eller får fritak for noen av emnene.

Hvis du allerede er student ved NTNU, kan det i enkelte tilfeller være mulig å søke om intern overgang

Hvilke studieprogram som gir poeng for underrepresentert kjønn kan endre seg fra år til år.

Se Samordna opptaks nettsider for en komplett oversikt over hvilke studieprogram ved NTNU som gir kjønnspoeng i årets opptak.

Kontroller at dokumentasjonen som skal følge med søknaden din ligger i nettsøknaden. Hvis du ikke finner den der, må du laste den opp på nytt.

Hvis du kun søker med et elektronisk vitnemål trenger du ikke å laste opp noe.

En saksbehandler går gjennom søknaden din og tar kontakt med deg via e-post hvis noe mangler. 

Ettersendingsfristen er 1. juli. Du kan fortsatt laste opp dokumentasjon etter det, men garantien for at vi ferdigbehandler søknaden din til hovedopptaket har da gått ut.

Du er selv ansvarlig for at vi mottar nødvendig dokumentasjon innen fristene som gjelder.

 

Vi har ikke mulighet til å forutsi om det blir supplering fra venteliste. Hvis vi har mulighet å tilby deg en plass, mottar du en e-post fra oss. Du finner oppdatert informasjon om din plass på ventelisten i nettsøknaden din. 

Svaret på søknaden blir lagt ut i nettsøknaden 20 juli. Du må svare på svarskjemaet innen svarfristen 24. juli.

På nettsøknaden din finner du en svarside der det står hvilket studieprogram du har fått tilbud på, og hvilke(t) studieprogram du kan stå på venteliste til. Du mister plassen hvis du ikke svarer innen fristen.

Du kan takke ja både til tilbud og til eventuelle tilbud om venteliste, men dersom du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer.

Du finner mer informasjon om svar på søknad på Samordna opptak sine nettsider

2-årige norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

2-årige norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

Logg deg på NTNUs Søknadsweb

 1. Velg Ny søknad
 2. Velg Masterprogram
 3. Velg de studieprogram du ønsker å søke til
 4. Lagre søknad
 5. Last opp dokumentasjon på opptaksgrunnlag snarest mulig, og senest 15. april

Søknadsfristen for opptak til høstsemesteret er 15. april.

Skal du søke om tidlig svar på opptaket er fristen 1. mars.

Internasjonale masterprogram har ulike søknadsfrister,  men med norsk eller nordisk opptaksgrunnlag kan du søke frem til 15. april. Øvrige søkere se frister her.

Studier med opptak vårsemesteret har egne frister, jf. studiets nettside.

Du kan søke opptak på inntil 4 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.

Prioritert rekkefølge, er at du rangerer studieønskene dine i søknaden. 

Når du får tilbud i hovedopptaket, faller lavere prioriterte studieønsker bort.  Det vil si at dersom du får tilbud på førstevalget, vil alle de andre studieønskene dine automatisk falle bort.  Du kan ikke sette deg på venteliste på studier som har falt bort.  Det er derfor viktig at du legger inn dine studieønsker i prioritert rekkefølge.

Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. juli

Du skal dokumentere ditt grunnlag for opptak til masterprogrammet du søker til.

 • Vitnemål fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • Karakterutskrift
 • Utdanningsplan for ditt bachelorstudium
 • Om du har bachelorgrad fra et utenlandsk lærested, må du laste opp vitnemål fra videregående skole

Utdanning fra NTNU trenger du ikke å laste opp noen dokumentasjon av.

Fristene gjelder for norskspråklige masterprogram:

 • Har du søkt om tidlig opptak er fristen for opplasting av dokumentasjon 15. mars.
 • Øvrige søkere har frist til 15. april med å laste opp sin dokumentasjon.
 • Avslutter du din bachelorgrad våren 2024, er fristen for opplasting 1. juli, men du må huske å laste opp karakterutskrift og utdanningsplan innen 15. april.

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon som allerede ligger i ‘Mine dokumenter' i Søknadsweb.

All annen dokumentasjon må lastes opp, selv om du har søkt tidligere. 

Du kan laste opp dokumenter under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Last opp ulike vedlegg hver for seg, og gi opplastede filer hensiktsmessige navn (f.eks. Vitnemål, karakterutskrift eller utdanningsplan)

Du må laste opp dokumentasjon som viser:

 1. Karakterutskrift med resultater fra de første 3 årene på GLU (180 studiepoeng)
 2. Bestått praksis fra de første 3. årene på GLU

Du er selv ansvarlig for å laste opp all dokumentasjon som er nødvendig for å behandle din søknad. Du kan sjekke "Hvordan søke opptak til 2-årig master ved NTNU" og kvitteringse-posten du mottok da du søkte for informasjon om hva du skal laste opp. 

Ettersendingsfristen er 1. juli.
Du kan fortsatt laste opp dokumentasjon etter det, men garantien for at vi ferdigbehandler søknaden din til hovedopptaket har da gått ut. Det vi ikke klarer å ferdigbehandle i tide før hovedopptaket, blir tatt med i et eventuelt suppleringsopptak. Du er selv ansvarlig for at vi mottar nødvendig dokumentasjon innen fristene som gjelder. 

Har du søkt om tidlig svar på opptaket så er fristen for dokumentasjon av opptaksgrunnlaget 15. mars.

I vurderingen av søknaden regnes det et vektet snitt av opptaksgrunnlaget.

Bokstavkarakterene omgjøres til tallverdier (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) og hvert enkeltstående emne på vitnemålsutskriften regnes. 

Eksempel: Vitnemål med 6 teoretiske emner og 2 praksisemner (bestått / ikke bestått)

Emne Omfang Karakter  Tallverdi / kommentar
 Emne 1 30 sp  B   Tallverdi 4 x 30 = 120
 Emne 2 10 sp  C   Tallverdi 3 x 10 = 30
 Emne 3 20 sp  A   Tallverdi 5 x 20 = 100
 Emne 4 20 sp  C   Tallverdi 3 x 20 = 60
 Emne 5 20 sp  D   Tallverdi 2 x 20 = 40
 Emne 6 20 sp  E   Tallverdi 1 x 20 = 20
 Emne 7 30 sp  Bestått   inngår ikke
 Emne 8  30 sp  Bestått   inngår ikke
 
SUM 

180 sp 
 

  
Sum 120+30+100+60+40+20 = 370

Dette gir  370 / 120 studiepoeng = 3,1 poeng 
Merk - rundes av til EN desimal

Nei, anbefalelsesbrev eller motivasjonsbrev blir ikke vektlagt ved din søknad til 2-årige masterprogram ved NTNU.

Nei, du trenger ikke å søke faglig godkjenning av din utdanning. Om din utdanning ikke er forhåndsgodkjent til det programmet du søker til, vil Opptakskontoret sørge for at fakultetet vurderer din utdanning. Du vil bli kontaktet om vi trenger ytterligere dokumentasjon.

Opptak med start høstsemester

Opptaket publiseres på Søknadsweb medio juli.
Har du søkt om tidlig svar på opptaket, vil du få svar i slutten av mai.

Opptak med start vårsemester

Opptaket publiseres i starten av januar.
 

Du må huske å svare på tilbudet innen den fristen du blir gitt. Du svarer ved å logge deg på Søknadsweb og takke ja til tilbudet om plass.

Om du ikke svarer innen fristen, vil du miste tilbudet om opptak.

 

På studier med flere kvalifiserte søkere enn plasser, vil de som ikke når opp i rangeringen bli plassert på venteliste. Du må takke ja til å stå på ventelisten i Søknadsweb, hvis ikke vil tilbudet om ventelisteplass falle bort.

Om det etter svarfristen er ledige plasser på studiet, vil det bli supplert fra ventelisten.

I suppleringsperioden kontakter vi kun de fra ventelisten som får tilbud om opptak. Oppdaterte ventelistenummer finner du på Søknadsweb etter at vi har fortatt suppleringsopptak.

Du kan takke ja til tilbud på lavere prioritet og samtidig takke ja til ventelisteplass på høyere prioritet. Om du senere får tilbud på høyere prioritet, vil tilbudet på lavere prioritet falle bort.

 

Vi har ikke mulighet til å forutsi om det blir supplering fra venteliste. Hvis vi har mulighet å tilby deg en plass, mottar du en e-post fra oss.

Ja, du kan søke om å reservere din studieplass til neste ordinære opptak om du har godkjent grunnlag for det.

Grunnlag for reservasjon av studieplass kan være militær- eller siviltjeneste, alvorlig sykdom, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende årsaker.

Du kan lese mer om reservasjon av studieplass her.

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Postboks 8900 Torgarden
7491 Trondheim.

Trinndelte norskkurs

Trinndelte norskkurs

Det er dessverre ikke mulig å søke etter fristen, eller å få en plass på ventelisten. Vi pleier å ha mange flere søkere enn det er ledige plasser og ventelisten er kun for de som har søkt innen fristen.

Hvis vi likevel har mulighet til å ta imot nye søknader, så vil vi legge ut informasjon om det på nettsiden vår

Hvis dette ikke skjer, så må du dessverre vente til neste semester. Du finner informasjon om søknadsfristene på nettsiden vår.

Det er ikke nødvendig å registrere seg for innplasseringstesten på forhånd. Du må registrere en søknad om opptak til norskkurs på Søknadsweb innen søknadsfristen (1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret), og alle som søker til trinn 2 og/eller 3 vil bli kalt inn til innplasseringstesten hvis de ikke har dokumentert norskkunnskapene sine på en tilstrekkelig måte. 

Det er dessverre ikke tilfellet. Kun partnere til faste ansatte ved NTNU blir vurdert som søkere med NTNU-tilknytning. Partnere til midlertidige ansatte er søkere uten NTNU-tilknytning og kan ikke søke på begynnerkursene.

Når du registrerer søknaden din er ikke relevant for rangeringen i opptaket. På nettsiden vår finner du en lenke til opptaksforskriften, der du kan lese om hvordan de ulike søkerkategoriene blir rangert i opptaket. 

Det er dessverre ikke mulig. Vennligst ta kontakt med institutt for språk og litteratur hvis du har spørsmål om dette.

Dette er spørsmål som institutt for språk og litteratur kan hjelpe deg videre med. Du kan nå de på e-post: norskkurs@ntnu.no

Generelle spørsmål

Generelle spørsmål

Etter at du har takket ja til et tilbud om opptak, vil det gå en stund før du blir registrert som student ved NTNU og får studierett. Du må ha en aktiv studierett for å kunne betale semesteravgift, melde deg opp til emner og godkjenne utdanningsplanen din. Du vil motta en e-post fra studentservice med innloggingsinformasjon når du har fått studierett.

Hvis du har betalt semesteravgiften ved et annet lærested, trenger du ikke å betale til NTNU i tillegg. For å få registrert fritak for semesteravgiften ved NTNU, sender du epost til studentweb@adm.ntnu.no. Husk dokumentasjon som viser at du har betalt semesteravgift ved et annet lærested for gjeldende semester. 

 I høstsemesteret får du studierett i uke 32.

kindly.ai (jira II-3188)