Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er instituttets studieveileder, og du kan kontakte meg om:

  • Planlegging og gjennomføring av studieforløpet / studieprogresjon
  • Valg og bytte eller innpass/fritak av emner i studieprogrammet
  • Rettigheter og plikter, regler og forskrifter for deg som student
  • Fremtidsplaner/karriereønsker og muligheten for videre studier
  • Eller hva som måtte være viktig for deg

Du kan også kontakte meg om Informasjon om fakultetets studieprogram på Gjøvik. Du finner utfyllende informasjon om våre studieprogram her.

 

Du kommer i kontakt med meg ved å sende mail, ringe, eller komme innom mitt kontor.

 

Jeg vil at du sender søknader knyttet til ditt studieforhold til postmottak@iv.ntnu.no.

 

Jeg jobber med

  • Studieveiledning
  • Studieplaner
  • Kvalitetssikring innen utdanningsområdet
  • Administrative systemer