Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Mihanyar, Shifteh. (2011) Mathematical Modeling of Hot Tearing and its Interaction with Macrosegregation in the Mushy Zone. 2011.