Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Forskning

Instituttet har en faglig utdannings- og forskningsprofil som skal bidra til løsninger av den mest sentrale globale samfunnsutfordringen; utvikling av bærekraftige løsninger i industri og samfunn.

Denne profilen inkluderer forskning om moderne industriprosesser, bruk av nye og resirkulerte materialer, nye teknologiske løsninger og anvendelse av nye organisasjonsformer og forretningsmodeller.

Forskningsgrupper

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Norsk forskingslaboratorium for universell utforming ble åpnet i 2010 og er per i dag det største av sitt slag i Europa. Her forskes det på alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design.

Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon

Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon forsker på hvordan produksjon kan bidra til å løse sentrale samfunnsutfordringer. Samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge er viktig for Norges totale konkurransekraft. Vi er et tverrfaglig senter for vareproduksjon som skal koordinere forskningsinfrastruktur og styrke grunnforskning rettet mot produksjon i Norge.

Additive Manufacturing Laboratorium

Instituttet har unike muligheter knyttet til Additive Manufacturing laboratorium som produserer lasersintrede plastkomponenter med høy styrke ved hjelp av topp moderne utstyr. Moderne produksjonslokaler tilpasset produksjonsprosessen sikrer strømlinjeformet vareflyt - fra bestilling til levering. Vi tilbyr:

  • Produksjon av både mindre og større serier, prototyper og idèer.
  • Designhjelp i 3D-modelleringsverktøy
  • Veiledning innen additive prosesser
  • Samarbeid innen FoU-prosjekter
     

Sustainable Manufacturing

Forskningsgruppen innen Sustainable Manufacturing har fokus på bærekraftig industri. Fem grupper bidrar til arbeidet med bærekraftig industri: Produksjonsteknologi, Smarte IKT‐systemer, Materialforskning, Miljøteknologi samt Organisasjonsmessige studier av og økonomisk forskning om bærekraftig industri.

«Smart Wireless Systems» er et etablert forskningsfelt ved instituttet. Dette er også et felt av stor relevans for en mer effektiv organisering og styring av moderne industrielle prosesser. Materialforskning omfatter bl.a. lettvektmaterialer, kombinasjoner av ulike type materialer og deres egenskaper og integrasjon av resirkulerte materialer i enkelte produktkomponenter. Organisasjonsstudier av bærekraftige industriprosesser på bedriftsnivå og studier av bærekraftige prosesser i hele industriklynger og bransjer er en integrert del av forskningen innenfor dette området. En del av denne prioriteringen er å levere forskningsbasert kunnskap for å styrke treindustrien i Norge.

Mer informasjon om gruppens forskningsaktiviteter finnes kun på engelsk: Sustainable Manufacturing Research Group

Bærekraftig energi

Forskningsgruppen jobber i samarbeid med Eidsiva Bioenergi AS med bærekraftig energi og har hovedfokus på systemstudier, fornybar energi/bioenergi, forbrenning, tørking og emisjon.

Geomatikklab

Geomatikklaben er en støtte for geomatikkaktiviteter, først og fremst knyttet til undervisning, men også til forskning innen geomatikk. Vi tilbyr en samling av utstyr: instrumenter og programvare.