Forskning

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Forskning

Bilde av måleutstyr

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk er inndelt i to faggrupper, som hver har sine forskningsfelt, i tillegg til at de er involvert i tverrfaglig forskningssamarbeid. Instituttet har en faglig utdannings- og forskningsprofil som skal bidra til løsninger av den mest sentrale globale samfunnsutfordringen; utvikling av bærekraftige løsninger i industri og samfunn. Våre satsningsområder er:

Faggrupper:

Faggruppe bygg og geomatikk

Gruppe for bygg og geomatikk

Bilde av studenter og landmålingsskanner
Bilde: Stein Olav Pettersen

Faggruppe vareproduksjon og materialteknikk

Doktorgradsutdanning (ph.d.) ved IV fakultetet

Doktorgradsutdanning (ph.d.) ved IV fakultetet

Doktorgradsstudenter (ph.d.) ved Fakultet for ingeniørvitenskap er nært knyttet til forskningsstrategien ved hvert enkelt institutt. Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk vil du være nært knyttet til en av våre forskningsgrupper. Doktorgradsprogrammet kombinerer akademikere med metodisk skolegang og praktisk erfaring. For mer informasjon, ta kontakt med ansvarlig for din aktuelle forskningsgruppe eller nestleder forskning

Nestleder forskning: Michael Cheffena 

Forskningsgruppe

Kontaktperson

Vareproduksjon

Tor-Erik Nicolaisen

Avanserte og bærekraftige kompositter

Sotirios Grammatikos

Digital tvilling for bærekraftig byggeri

Lizhen Huang

Grønne og avanserte byggematerialer

Mohammad H. Baghban

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

Internasjonalt finansierte prosjekter

Våre Horisont 2020 (H2020), Erasmus, og andre prosjekter
Prosjekt Beskrivelse Rammeverk Kontaktperson
 StAR Sustainable Aluminium Reinforced Seawater Concrete MSCA PF
Koordinator
Mohammad H. Baghban
SynSilable Synthesis and Utilization of Mesoporous Silica Nanoparticles for more sustainable and durable cementitious composites MSCA PF
Koordinator
Mohammad H. Baghban
W2WGCO2 Waste to Worth: A green solution for waste concrete powder and incinerator bottom ash reinforced by CO2 capturing in concrete MSCA PF
Koordinator
Mohammad H. Baghban
DigiLab

DigiLab for the Built Environment - An integrated Approach for Upgrading Digital Skills in Technical Education

 

EASMUS+ Cooperation Partnership in Higher Education

Erasmus+ Erling Onstein

TINEL

Tinel - Towards Inclusive eLearning

ERASMUS+ Strategic Partnerships (Key Action 2)

Bidrag

Anne Britt Torkildsby

GIFT

GIFT- Geographical Islands Flexibility

GIFT is an innovative project that aims to decarbonise the energy mix of European islands.

EU - H2020

Lizhen Huang

PACKOOL

PACKOOL - funded by the European Defence Agency. The project aims at developing the packaging of components (SiP) requested by GaN chips to optimise the thermal, electrical and SWAP performances.

Bidrag

Sotirios Grammatikos

 

 

IEA EBC ANNEX 72

The IEA EBC ANNEX 72 will focus on the assessment of the primary energy demand, greenhouse gas emissions and environmental impacts of buildings during production, construction, use and end of life (dismantling), i.e. during the entire life cycle of buildings.

Bidrag Lizhen Huang

Nasjonale prosjekter

Prosjekter fra Norsk Forskningsråd (NFR), og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Prosjekt Beskrivelse Rammeverk Kontaktperson
SLTCrete Screw Laminated Timber Concrete Composite NFR - Koordinator Mohammad H. Baghban

INMAN

Intelligent Circular Manufacturing research and education collaboration with India and Japan

INTPART / NFR - koordineringsprosjekt

Kristian Martinsen

MANULAB

Manulab NFR prosjekt 1

NFR - koordineringsprosjekt

Kristian Martinsen

HealthDemocratization 

HealthDemocratization IVB

NFR

Lizhen Huang

UTFORSK

Russland- eller Eurasiaprogrammet

SIU

Niels Peter Østbø

UTFORSK

Partnership Programme 2017-four-year

 

SIU

Sotirios Grammatikos 

Industrisamarbeid

Industrisamarbeid

Forskning i samarbeid med industrien

Prosjekt Beskrivelse Rammeverk Kontaktperson
SFI Manufacturing SFI Manufacturing v/Martinsen NFR via 3. part Kristian Martinsen
MKRAM MKRAM – Materialkunnskap for additiv tilvirkning (3D-printing) som industriell produksjonsmetode NFR via 3. part Kristian Martinsen
MegaMould MegaMould – ekstra store sprøytestøpte komponenter IPN / NFR via 3. part Kristian Martinsen
Dokka Smart Bolt Intelligent Bolted Joints Dokka Fasteners / RFF Michael Cheffena
  Sustainable Future Air Couplings for Environmental- friendly passenger cars (IPN) NFR via 3. part Kristian Martinsen
bioSIP Bio-basert Smart Industrial Park - Skjerven skog
 
Industribygg Næring AS Sotiros Grammatikos
PREDICT Forutsigelse av levetid for fiberforsterkede polymerkompositter som brukes til gassflasker RFF Innlandet / NFR Sotiros Grammatikos

Nasjonale laboratorier og sentre

Nasjonale laboratorier og sentre

Vi er et tverrfaglig senter for vareproduksjon som skal koordinere forskningsinfrastruktur og styrke grunnforskning rettet mot produksjon i Norge. Tema for senterets aktiviteter er blant annet bærekraftig produkter og produksjonsprosesser, nye forretningsmodeller, Industri 4.0, og produktutvikling.