Forskning

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Forskning

Bilde av måleutstyr

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk er inndelt i fire faggrupper, som hver har sine forskningsfelt, i tillegg til at de er involvert i tverrfaglig forskningssamarbeid. Instituttet har en faglig utdannings- og forskningsprofil som skal bidra til løsninger av den mest sentrale globale samfunnsutfordringen; utvikling av bærekraftige løsninger i industri og samfunn. Våre satsningsområder er:

Faggruppe bygg og geomatikk

Faggruppe energi og miljø

Faggruppe energi og miljø

Studenter forsker på solcelleenergi
Bilde: Espen Taftø Vestad

Faggruppe materialer og konstruksjoner

Faggruppe vareproduksjon

Doktorgradsutdanning (ph.d.) ved IV fakultetet

Doktorgradsutdanning (ph.d.) ved IV fakultetet

Doktorgradsstudenter (ph.d.) ved Fakultet for ingeniørvitenskap er nært knyttet til forskningsstrategien ved hvert enkelt institutt. Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk vil du være nært knyttet til en av våre forskningsgrupper. Doktorgradsprogrammet kombinerer akademikere med metodisk skolegang og praktisk erfaring. For mer informasjon, ta kontakt med ansvarlig for din aktuelle forskningsgruppe eller nestleder forskning

Nestleder forskning: Rune Ødegård 

Forskningsgruppe

Kontaktperson

Vareproduksjon

Kristian Martinsen

Avanserte og bærekraftige kompositter

Sotirios Grammatikos

Digital tvilling for bærekraftig byggeri

Lizhen Huang

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

Internasjonalt finansierte prosjekter

Våre Horisont 2020 (H2020), Erasmus, og andre prosjekter
Prosjekt Beskrivelse Rammeverk Kontaktperson

TINEL

Tinel - Towards Inclusive eLearning

ERASMUS+ Strategic Partnerships (Key Action 2)

Bidrag

Anne Britt Torkildsby

GIFT

GIFT- Geographical Islands Flexibility

GIFT is an innovative project that aims to decarbonise the energy mix of European islands.

EU - H2020

Lizhen Huang

PACKOOL

PACKOOL - funded by the European Defence Agency. The project aims at developing the packaging of components (SiP) requested by GaN chips to optimise the thermal, electrical and SWAP performances.

Bidrag

Sotirios Grammatikos

 

 

IEA EBC ANNEX 72

The IEA EBC ANNEX 72 will focus on the assessment of the primary energy demand, greenhouse gas emissions and environmental impacts of buildings during production, construction, use and end of life (dismantling), i.e. during the entire life cycle of buildings.

Bidrag Lizhen Huang

Nasjonale prosjekter

Prosjekter fra Norsk Forskningsråd (NFR), og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Prosjekt Beskrivelse Rammeverk Kontaktperson

INMAN

Intelligent Circular Manufacturing research and education collaboration with India and Japan

INTPART / NFR - koordineringsprosjekt

Kristian Martinsen

MANULAB

Manulab NFR prosjekt 1

NFR - koordineringsprosjekt

Kristian Martinsen

HealthDemocratization 

HealthDemocratization IVB

NFR

Lizhen Huang

UTFORSK

Russland- eller Eurasiaprogrammet

SIU

Niels Peter Østbø

UTFORSK

Partnership Programme 2017-four-year

 

SIU

Sotirios Grammatikos 

Industrisamarbeid

Industrisamarbeid

Forskning i samarbeid med industrien

Prosjekt Beskrivelse Rammeverk Kontaktperson
SFI Manufacturing SFI Manufacturing v/Martinsen NFR via 3. part Kristian Martinsen
MKRAM MKRAM – Materialkunnskap for additiv tilvirkning (3D-printing) som industriell produksjonsmetode NFR via 3. part Kristian Martinsen
MegaMould MegaMould – ekstra store sprøytestøpte komponenter IPN / NFR via 3. part Kristian Martinsen
Dokka Smart Bolt Intelligent Bolted Joints Dokka Fasteners / RFF Michael Cheffena
  Sustainable Future Air Couplings for Environmental- friendly passenger cars (IPN) NFR via 3. part Kristian Martinsen
bioSIP Bio-basert Smart Industrial Park - Skjerven skog
 
Industribygg Næring AS Sotiros Grammatikos
PREDICT Forutsigelse av levetid for fiberforsterkede polymerkompositter som brukes til gassflasker RFF Innlandet / NFR Sotiros Grammatikos

Nasjonale laboratorier og sentre

Nasjonale laboratorier 

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming er per i dag det største av sitt slag i Europa. Her forskes det på alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design.

Nasjonale sentre

Vi er et tverrfaglig senter for vareproduksjon som skal koordinere forskningsinfrastruktur og styrke grunnforskning rettet mot produksjon i Norge. Tema for senterets aktiviteter er blant annet bærekraftig produkter og produksjonsprosesser, nye forretningsmodeller, Industri 4.0, og produktutvikling.