EVU-Kurs


Landmåling for bygg og anlegg.

Landmåling ved Campus Gjøvik

Foto: NTNU / Torbjørn Kravdal

En landmålers oppgave kan være å måle inn terrengdata, beregne, sette ut merker for grenser og diverse markeringer i ulike deler av byggefasen på bygg- og anlegg. I tillegg kan det være å koordinere maskinstyring ved hjelp av satellittmålinger.

Landmålere bruker i dag avansert teknisk utstyr som nivellerkikkert, satellittmottakere, totalstasjoner og laserskannere. Landmåleren må forholde seg til en rekke krav i form av standarder, og dokumentasjon av utført arbeid er svært viktig.

Søknadsfrist: 16.12.2019

Målgruppe:

Alle som ønsker å lære mer om landmåling uavhengig av bakgrunn.

Kursbeskrivelse:

Etter gjennomført kurs, vil du kunne:

 • gjøre rede for teori i forbindelse med maskinstyring og tunellstikking
 • gjøre rede for ulike typer transformasjoner
 • kjenne til relevante bransjestandarder
 • kjenne til datafangst fra punktskyer/droner
 • kunnskap om grunnleggende statistikk for å forstå sammenhengen mellom de ulike måtene å angi nøyaktighet på.

Etter fullført kurs, vi du ha følgende ferdigheter:

 • måle, beregne og dokumentere landmålingsarbeider for bygg
 • måle, beregne og dokumentere landmålingsarbeider for veibygging
 • utføre kalibrering av ulike landmålingsinstrumenter.
 • måle, beregne og vurdere et enkelt grunnlagsnett for anleggsarbeider
 • måle, beregne og vurdere resultatene fra en enkel RTK-analyse
 • vurdere om en dataserie inneholder grove eller systematiske feil samt vurdere om kvaliteten på målingene tilfredsstiller gitte kriterier.
 • beregne transformasjoner mellom ulike koordinatsystemer

Du vil også ha lært mer om presis skriftlig dokumentasjon av utført arbeid.

Faginnhold:

 • Byggstikking
 • Veistikking
 • RKT-nett
 • Transformasjoner
 • Maskinstyring
 • Tunellstikking
 • Nøyaktighetslære
 • Instrumentkontroll

 

Landmåling for bygg og anlegg det andre kurset i landmåling.

 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 25.05.2020
Vurdering:
Hjemmeeksamen over 14 dager. Oppgaven utleveres 25. mai og må leveres innen 8. juni.
Karakter: Bestått/ikke bestått.

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen: 5 rapporter fra praktiske landmålingsøvelser som gjennomføres på samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger i NTNU Gjøvik sine lokaler:

 • 3.-5. februar 2020
 • 27.-29. april

Informasjon om klokkeslett kommer.

Mellom samlingene er det nettbasert veiledning.

Kursavgift:

7000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter knyttet til samlingene.

Rabatter:

Det er ingen rabatter på dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Torbjørn Kravdal
Universitetslektor
Telefon: 61135213
Mobil: 99634925
Epost: torbjoern.kravdal@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Tron Harald Torneby
Rådgiver, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Telefon: 61135123
Mobil: 92641364
Epost: tron.h.torneby@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende.
Studenter med tidligere opptak til BBS-60, Byggesaksskolen.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Kvalifiserte søkere tildeles plass i henhold til søknadsrekkefølge etter at søknadsfristen er passert.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44943-3).

Dataverktøy el. programvare som benyttes: PC med internett.
Læringsplattformen Blackboard. Info om dette kommer.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 03.02.2020
Slutt: 08.06.2020

Søknadsfrist: 16.12.2019

Kursavgift: 7000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: VB6001

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Eksamen: 25.05.2020

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.