Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser: Mobilitet (internasjonal migrasjon, arbeidsinnvandring), sosial ulikhet, kvantitativ metode.

Marie Holm Slettebak er stipendiat på GLARUS-prosjektet (Global Labour in Rural Societies) og forsker på konsekvenser av arbeidsinnvandringen til Norge etter EU-utvidelsen (2004/2007).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport