Bente Rasmussen

Professor Institutt for sosiologi og statsvitenskap
73591706
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 9 * 9511

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner