Bakgrunn og aktiviteter

Bente Rasmussen er utdannet i samfunnsvitenskap ved Universiteit van Amsterdam i 1978 og har vært ansatt som forsker ved Institutt for industriell miljøforskning ved SINTEF og ved Universitetet i Trondheim fra 1991; som professor fra 2002. Hennes forskningsfelt har vært arbeid og teknologi, bl.a. i verkstedindustrien, prosessindustrien og kontor, kjønn og rekruttering til tekniske utdanninger og IT-fag,  kvinnelige sivilingeniørers arbeidsliv og karriere, organisering og ansettelseforhold i kunnskapsarbeid, ledelse og organisering  av velferdstjenestene, særlig eldreomsorgen, midlertidige ansettelser og arbeidsinnvandring, og organisering av akademia.

Publikasjoner

Rasmussen, Bente. (2017) Jakten på eksellens - en trussel mot forskningsfriheten i akademia. idsskrift for samfunnsforskning. vol. 58 (4).

Rasmussen, Bente. (2016) Tilbake til byråkratiet? Weber, byråkratiet og lærerstreiken. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 56 (2).

Rasmussen, Bente. (2015) From Collegial Organization to Strategic Management of Resources: Changes in Recruitment in a Norwegian University. Sage Open. vol. 5 (3).

Rasmussen, Bente; Mjønes, Siv-Lena (2015) Bemanningsindustrien – en trussel mot den norske modellen i arbeidslivet. I Bungum, Brita; Forseth, Ulla; Kvande, Elin (2015) Den norske modellen. Intrenasjonalisering som utfordring og vitalisering. Bergen: Fagbokforlaget.

Rasmussen, Bente; Vabø, Mia (2014) Inneklemt ledelse. I: Vabø, Mia & Signy Vabo (red.) Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Rasmussen, Bente (2012) New Public Management: Constructing a new management identity in care for the elderly. I: Kamp, Anette, Hvid, Helge (eds.) Elderly care in transition. København: Copenhagen Business School Press.

Dahl, Hanne Marlene; Rasmussen, Bente (2012) Paradoxes in elderly care: The Nordic model. I: Kamp, Anette, Hvid, Helge (eds.) Elderly care in transition. København: Copenhagen Business School Press.

Rasmussen, Bente; Håpnes, Tove  (2012) Permanent temporariness? Changes in social contracts in knowledge work. Nordic Journal of Working Life Studies. vol. 2 (1).

Hovden, Jorid; Kvande, Elin; Rasmussen, Bente. (2011) Gender and the production of elites in the Nordic countries: new directions in research. Gender in Management. vol. 26 (6).

Håpnes, Tove; Rasmussen, Bente. (2011) Policies and Practices of Family Friendliness. Time and Employment Relations in Knowledge Work. Nordic Journal of Working Life Studies. vol. 1 (2).

Håpnes, Tove; Rasmussen, Bente. (2011) Presteskap, byråkrati og marked: forsøk på å konstruere en moderne kunnskapsorganisasjon. Nordiske organisasjonsstudier. vol. 13 (2).

Rasmussen, Bente. (2011) Med frihet til å lede? Styring og ledelse i kommunal omsorg. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 14:011.

Håpnes, Tove; Rasmussen, Bente. (2008) Postbyråkratiske organisasjoner - et inkluderende arbeidsliv?. Tidsskrift for velferdsforskning. vol. 11 (1).

Rasmussen, Bente. (2008) Kunnskapsorganisasjoner - postbyråkrati eller markedsstyrt?. Nordiske organisasjonsstudier. vol. 10 (3).

 

Rasmussen, Bente (2005) Gut feeling, back-slapping – Gendered embodiment on the exchange. I Morgan, David; Brandth, Berit; Kvande, Elin (eds.) Gender, bodies and work. Ashgate: Aldershot.

Rasmussen, Bente; Johansen, Birgitte (2005) Trick or treat? Autonomy as control in knowledge work. I: Barrett, Rowena (ed.) Management, labour process and software development. London: Routledge.

Rasmussen, Bente (2004) Organizing knowledge work(ers): the production of commitment in flexible organizations. I Carlsen, Arne; Klev, Roger and von Krogh, Georg (eds.) Living knowledge. The dynamics of personal service work. London: Palgrave-Macmillan.

Rasmussen, Bente. (2004) Between Endless Needs and Limited Resources: The Gendered Construction of a Greedy Organization. Gender, Work and Organization. vol. 11 (5).

Håpnes, Tove; Rasmussen, Bente (2003) Gendering technology. Young girls negotiating ICT and gender. I Lie, Merete (ed.) He, She and IT revisited. Oslo: AdNotam.

Rasmussen, Bente; Johansen, Birgitte. (2002) Kunnskapsarbeidere i dot.com-økonomien. Tidsskrift for Arbejdsliv. vol. 4 (2).

Rasmussen, Bente; Johansen, Birgitte. (2002) Å sage over den greina man sitter på? Kunnskapsarbeid og lojalitet i den nye økonomien. Sosiologisk Tidsskrift. vol. 10 (4).

Rasmussen, Bente (2002) Jobben eller livet? Fra strukturell mannsmakt til personlige valg. I Ellingsæter, Anne Lise; Solheim, Jorun (red.) Den usynlige hånd? Kjønnsmakt i moderne arbeidsliv. Oslo: AdNotam.

Rasmussen, Bente (2001) Corporate Strategy and Gendered Professional Identities: Reorganization and the Struggle for Recognition and Positions. Gender, Work and Organization. vol. 8 (3).

Rasmussen, Bente. (2001) Kollektivsvake kvinner og kollektivsterke menn? Kvinneforskning. vol. 25 (1).

Rasmussen, Bente. (2000) Hjemmesykepleien som grådig organisasjon. Makt og ansvar i desentraliserte organisasjoner. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 41 (1).

Håpnes, Tove; Rasmussen, Bente. (1998) Internet og multimedia - avmaskulinisering av IT?. Kvinder, Køn og Forskning. vol. 7 (1).

Rasmussen, Bente. (1998) Bedre jobber og mer å gjøre? Desentralisering og kvalifikasjoner i tjenesteyting. Sosiologi i dag. vol. 28 (3).