HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag.Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 240.000 trøndere deltatt i HUNT. Siste innsamlingsrunde, HUNT4, ble avsluttet i 2019.

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT-materialet, med en biobank og databank som tilbyr tjenester for forskere innen lagring, behandling, analysering og utlevering av forskningsmateriale, både fra HUNT-undersøkelsene og andre forskningsprosjekt.

KORONA-EPIDEMIEN: Oppfølgingsstudier etter HUNT4 - noen starter opp igjen

KORONA-EPIDEMIEN: Oppfølgingsstudier etter HUNT4 - noen starter opp igjen

På grunn av smitterisiko ved korona-viruset besluttet ledelsen ved HUNT forskningssenter tidligere å stoppe all personlig oppmøte i oppfølgingsprosjektene etter HUNT4. 

Nå når situasjonen har endret seg og samfunnet gradvis åpner opp igjen er det slik for HUNT oppfølgingsstudier: 

· MR av hjerne: Starter opp igjen, deltakere vil få informasjon om smitteverntiltak ved oppmøte.

· Cøliakiprosjektet i HUNT: Starter opp igjen, deltakere vil få informasjon om smitteverntiltak ved oppmøte.

· Psykisk helse i Trondheim: Intervju med personlig oppmøte erstattes fortsatt av telefonintervju.

· Prosjekt om beintetthetsmåling: All oppmøte for målinger er fortsatt avlyst og utsatt til et tidspunkt etter sommerferieperioden.

HUNT forskningssenter har som formål å bidra til kunnskap om sykdom og helse i befolkningen, med et mål om bedre folkehelse. Innhenting av ny kunnskap gjennom disse prosjektene prioriteres høyt men høyest prioritet i disse dager har forebygging av koronasykdom . Vi tar alle forholdsregler for å samle inn data på en trygg og smittefri måte. Men oppmøte er alltid frivillig, og kan utsettes for de som av ulike årsaker ikke ønsker å møte opp i denne perioden. Det vil som regel være mulig å delta på et senere tidspunkt. 

Vi har fortsatt folkehelse som første prioritet.

 

Kontakt

 

 

Adresse
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Telefon
74 07 51 80 | 74 01 92 40 916 83 253

OBS! Under perioden med koronatiltak har vi mindre bemanning. Hvis vi ikke tar telefonen kan du sende oss en e-post: hunt@medisin.ntnu.no. Forskningssenterets bygg er stengt for besøk.

I ukene 30-31-32 har vi lite bemanning pga ferieavvikling. Telefonen er ikke bemannet og det kan være lengre behandlingstid for e-post.

Mini calevent portlet

Arrangement

HUNT i media

HUNT i media