Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

illustrasjonsbilde blodprøvetaking i HUNT4

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse. Til sammen har 120 000 personer samtykket til at helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter. Dette gjør HUNT til en meget betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Mange lurer på hvor de kan melde seg på til en ny HUNT undersøkelse...
Vi er svært glade for at så mange ønsker å bidra og en ny HUNT undersøkelse er nå i full gang!
Se HUNT4 sin hjemmeside for mer informasjon.

Fri, 09 Feb 2018 08:44:18 +0100
 

HUNT forskningssenter er del av NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Adresse:

HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post: hunt@medisin.ntnu.no

Organisasjon og ledelse for HUNT forskningssenter

Ansatte ved HUNT forskningssenter

logo kiwa - akkreditering

 

Hva skjer?

Nyheter