HUNT

HUNT

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra inbyggerne i Trøndelag. Sirka 240.000 trøndere har deltatt i HUNT gjennom fire innsamlingsrunder siden oppstarten i 1984. Siste innsamlingsrunde i Trøndelag (HUNT4) ble avsluttet i 2019.

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT materialet, med en biobank og databank som tilbyr tjenester for forskere innen lagring, behandling og utlevering av forskningsmateriale.

Kontakt

Adresse:
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post:hunt@medisin.ntnu.no

Mini calevent portlet

Hva skjer?

Deltaker-pictogram

pictogram mann og kvinne. tekst: deltaker. Lenke til siden for deltakere

undersøkelser-pictogram med lenke

Bilde med HUNT logo og tekst" HUNT undersøkelser". Lenke til opplysninger om HUNT undersøkelser

Tjenester

Lenke til tjenester fra HUNT. Bilde av tannhjul og ordet "tjenester"

forskere

pictogram lampe - tekst: forsker. Lenke til sider for forskere

Forskningsprosjekt

Lenke til forskningsresultater. Bilde av graf med ord: forskning

forskningssenter-pictogram

lenke til HUNT forskningssenter. Bilde av molekylstruktur med ordet "HUNT forskningssenter"

Biobank

pictogram prøverør. tekst: biobank. Lenke til sider om HUNT biobank

databank-pictogram

Lenke til HUNT databank. Bilde av data med nøkkel og ordet "databank"

HUNT cloud-pictogram

Lenke til HUNT cloud. Bilde av en sky med ordet "HUNT cloud"

HUNT i media

HUNT i media