HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT Forside

  • 240.000 trøndere har deltatt i HUNT siden 1984
  • 600 forskere verden over er tilknyttet HUNT
  • Hvert år publiseres over 100 forskningsartikler basert på HUNT-materiale

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT er en stor, norsk befolkningsbasert helseundersøkelse som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 240.000 trøndere deltatt. HUNT4 ble avsluttet i 2019, og vi er nå i gang med neste undersøkelse, HUNT COVID.

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT-materialet. HUNT biobankHUNT databank og HUNT Cloud tilbyr tjenester for forskere innen lagring, bearbeiding, analysering og trygg utlevering av forskningsmateriale, både fra HUNT-undersøkelsene og andre forskningsprosjekt. 

Trenger du lagring, bearbeiding eller utlevering av prøver eller filer - ta kontakt for en uforpliktende dialog om hva vi kan bidra med for ditt prosjekt!

 

 

  Marit Næss
  Leder for HUNT forskningssenter

Kontakt

 

 

Adresse
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Telefon
74 07 51 80 | 74 01 92 40 916 83 253

E-post
kontakt@hunt.ntnu.no

Kontakt
Pressekontakt
Vi som jobber her