Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

illustrasjonsbilde blodprøvetaking i HUNT4

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse. Til sammen har 120 000 personer samtykket til at helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter. Dette gjør HUNT til en meget betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Februar 2019 ble datainnsamlingen for HUNT4 avsluttet. Det vil si at det ikke blir invitert nye deltakere til studien og at feltstasjonene er lagt ned. Noen kan fortsatt få en purring for å levere spørreskjema eller en invitasjon for å bli med i tilleggsstudier.

VI TAKKER ALLE NORD-TRØNDERE SOM STILTE OPP OG GJORDE HUNT4 TIL EN SUCCES! 
Vi vil snart legge ut de første resultatene av HUNT4 i nøkkeltall for alle interesserte.

Informasjon om HUNT4 er fortsatt tilgjengelig på HUNT4s egen hjemmeside, men undersøkelse er avsluttet.

Mon, 20 May 2019 09:08:23 +0200
 

HUNT forskningssenter er del av NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Adresse:

HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post: hunt@medisin.ntnu.no

Organisasjon og ledelse for HUNT forskningssenter

Ansatte ved HUNT forskningssenter

logo kiwa - akkreditering

 

Hva skjer?

Nyheter