Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Barn i lek

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse. Til sammen har 120 000 personer samtykket til at helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter. Dette gjør HUNT til en meget betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Kontakt

 

Kontakt

HUNT forskningssenter er del av NTNU, fakultet for medisin og helsevitenskap, institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

adresse:

HUNT Research Centre
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post: hunt@medisin.ntnu.no

Ledelsen ved senteret

Ansatte ved HUNT forskningssenter

HUNT4 er her!

Mange lurer på hvor de kan melde seg på til en ny HUNT undersøkelse...

Vi er svært glade for at så mange ønsker å bidra og en ny HUNT undersøkelse er nå i full gang!

Se HUNT4 sin hjemmeside for mer informasjon.

illustrasjonsbilde


HUNT film

Se flere HUNT film

Hva er HUNT? Forklart med tegninger av Alf Inge Hellevik

Hvordan bruker forskere HUNT i kombinasjon med andre registre?
Forsker Alf Inge Hellevik forklarer med illustrasjoner til arbeidet sitt om sammenheng mellom metabolsk syndrom og hofte- eller kneproteser.

Hva skjer?

Nyheter