HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT Forside

  • 240.000 trøndere har deltatt i HUNT siden 1984
  • 600 forskere verden over er tilknyttet HUNT
  • Hvert år publiseres over 100 forskningsartikler basert på HUNT-materiale

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT er en stor, norsk befolkningsbasert helseundersøkelse som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 240.000 trøndere deltatt i HUNT. Siste innsamlingsrunde, HUNT4, ble avsluttet i 2019.

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT-materialet. HUNT biobankHUNT databank og HUNT Cloud tilbyr tjenester for forskere innen lagring, bearbeiding, analysering og trygg utlevering av forskningsmateriale, både fra HUNT-undersøkelsene og andre forskningsprosjekt. 

Trenger du lagring, bearbeiding eller utlevering av prøver eller filer - ta kontakt for en uforpliktende dialog om hva vi kan bidra med for ditt prosjekt!

Oppdatering av samtykke for delstudie om koronapandemien

Oppdatering av samtykke for delstudie om koronapandemien

Oppdatering av samtykke for delstudie om koronapandemien

Levanger, 29. januar 2021.

​​​​​​​Etter at vi sendte ut invitasjoner til delstudien om koronapandemien i samarbeid med "Aldring og helse" ser vi at et avsnitt i samtykket kan framstå uklart.

Dette gjelder avsnittet som omhandler samarbeid med utenlandske forskere:

«Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at opplysninger kan overføres til utlandet som ledd i forskningssamarbeid og publisering. Dette kan være land med lover som ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning, men prosjektleder vil sikre at dine opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte. Koden som knytter deg til dine personidentifiserbare opplysninger vil ikke bli utlevert».

HUNT forskningssenter vil alltid sikre at opplysningene dine blir ivaretatt på en trygg måte. Ingen prosjekter vil bli gjennomført med lavere sikkerhetsnivå enn det som er gjeldende standard i Norge og Europa.

For å klargjøre dette har vi besluttet å sende ut et nytt samtykke til alle som ble invitert til delstudien. Den nye og oppdaterte versjonen inneholder følgende presisering:

«Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at opplysninger kan overføres til utlandet som ledd i forskningssamarbeid og publisering. Slike overføringer vil skje i samsvar med EU sin personvernlovgivning (GDPR). HUNT vil alltid sikre at opplysningene dine blir ivaretatt på en trygg måte. Koden som knytter deg direkte til dine personidentifiserbare opplysninger vil ikke bli utlevert.»

Deltakere i delstudien som allerede har signert spørreskjemaet trenger -ikke- å sende inn den nye versjonen. Deltakere som enda ikke har sendt inn spørreskjemaet kan signere dette med trygghet om at den oppdaterte versjonen gjelder for alle deltakere.

Dersom du ønsker mer informasjon kan du ringe Marit Næss som leder HUNT forskningssenter på telefon 74 07 51 80 eller sende en e-post til hunt@medisin.ntnu.no.

Kontakt

 

 

Adresse
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Telefon
74 07 51 80 | 74 01 92 40 916 83 253

E-post
kontakt@hunt.ntnu.no