OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATT

OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATT

På grunn av smitterisiko ved korona-viruset, har ledelsen ved HUNT forskningssenter, som har ansvar for gjennomføring av HUNT-undersøkelsene, besluttet torsdag 12. mars å midlertidig stoppe all personlig oppmøte i oppfølgingsprosjektene etter HUNT4.

Avgjørelsen tar utgangspunkt i myndighetenes anbefalinger for minimering av smitterisiko. og er tatt i samråd med leger som har arbeidssted på HUNT og forskere i de ulike prosjektene. Vi velger å begrense smitterisiko ved unngå all sammentreff av folk utover det som er nødvendig for å ivareta kjernevirksomhet. I tillegg må sykehus, leger og alle i samfunnet nå prioritere å bekjempe smittespredning og koronasykdom.

HUNT4 og HUNT i sør ble avsluttet i 2019, men noen av deltakere i HUNT4 blir fortsatt invitert til oppfølgingsstudier, enten basert på svar i spørreskjemaet, analyseresultater fra prøver tatt i HUNT4 eller som tilfeldig utvalgt. All personlig oppmøte i disse prosjektene blir nå stanset og inviterte deltakere har fått beskjed om dette.

Disse prosjekt blir berørt, med følgende tiltak:

· Prosjekt om beintetthetsmåling (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/beinmassemaling): All oppmøte for målinger blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· HUNT4 MR av hjerne (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/mr-hjerne): All oppmøte for målinger blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· Cøliakiprosjektet i HUNT ( https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/coeliaki) All oppmøte for målinger, undersøkelse med gastroskopi og prøvetaking blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· Psykisk helse i Trondheim (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/psykisk): Intervju med personlig oppmøte erstattes av telefonintervju.

HUNT forskningssenter har som formål å bidra til kunnskap om sykdom og helse i befolkningen, med et mål om bedre folkehelse. Innhenting av ny kunnskap gjennom disse prosjektene må i dette tilfellet vike for det overordnede mål i folkehelseøyemed: Å bidra til økt helse og velvære i befolkningen. Vi ønsker alle som blir berørt av koronaviruset god bedring, og oppfordrer alle til å gjøre det som skal til for å stanse viruset.

 


HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 240.000 trøndere deltatt i HUNT. Siste innsamlingsrunde, HUNT4, ble avsluttet i 2019.

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT-materialet, med en biobank og databank som tilbyr tjenester for forskere innen lagring, behandling og utlevering av forskningsmateriale, både fra HUNT undersøkelsene og andre forskningsprosjekt.

Kontakt

Adresse:
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post:hunt@medisin.ntnu.no

Deltaker-pictogram

pictogram mann og kvinne. tekst: deltaker. Lenke til siden for deltakere

undersøkelser-pictogram med lenke

Bilde med HUNT logo og tekst" HUNT undersøkelser". Lenke til opplysninger om HUNT undersøkelser

Tjenester

Lenke til tjenester fra HUNT. Bilde av tannhjul og ordet "tjenester"

forskere

pictogram lampe - tekst: forsker. Lenke til sider for forskere

Forskningsprosjekt

Lenke til forskningsresultater. Bilde av graf med ord: forskning

forskningssenter-pictogram

lenke til HUNT forskningssenter. Bilde av molekylstruktur med ordet "HUNT forskningssenter"

Biobank

pictogram prøverør. tekst: biobank. Lenke til sider om HUNT biobank

databank-pictogram

Lenke til HUNT databank. Bilde av data med nøkkel og ordet "databank"

HUNT cloud-pictogram

Lenke til HUNT cloud. Bilde av en sky med ordet "HUNT cloud"

Mini calevent portlet

Hva skjer?

HUNT i media

HUNT i media