HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

Forskning

Deltakere

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT biobank | HUNT databank | HUNT Cloud | HUNT MCE

HUNT er en stor, norsk befolkningsbasert helseundersøkelse som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 250.000 trøndere deltatt, og i 2027 planlegger vi å gjennomføre vår femte undersøkelse, HUNT5. 

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT-materialet. Vi tilbyr tjenester for forskere innen lagring, bearbeiding, analysering og trygg utlevering av forskningsmateriale, både fra HUNT-undersøkelsene og andre forskningsprosjekt.

Kontakt

 

 

Sommer 2024: I uke 29, 30 og 31 er ikke telefonen betjent og det vil være lenger behandlingstid for e-poster

HUNT forskningssenter, Forskningsveien 2, 7600 Levanger

74 07 51 80 | 74 01 92 40 | 407 90 010

kontakt@hunt.ntnu.no

Ledelse og organisering Våre forskere Pressekontakt