Bakgrunn og aktiviteter

OM FORSKNING OG UNDERVISNING

 

Forskningsinteresser:

  • Kroniske sykdommers epidemiologi
  • Livsløpsepidemiologi; generasjons- og familiestudier
  • Modifiserbare faktorer for sykdomsforebygging, med særlig fokus på fysisk aktivitet

 

Mine publikasjoner i PubMed

 

Undervisning:

  • Epidemiologi, forskningsmetode, og statistikk
  • Fysisk aktivitet og helse

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner