Bakgrunn og aktiviteter

OM FORSKNING OG UNDERVISNING

 

Forskningsinteresser:

  • Familiestudier av livsstil, helse og sykdom over generasjoner
  • Livsløpsepidemiologi; eksponering tidlig i livet og senere sykdom
  • Modifiserbare faktorers betydning for kroniske sykdommer, med særlig fokus på fysisk aktivitet

 

Mine publikasjoner i PubMed

 

Undervisning:

  • Epidemiologi, forskningsmetode, og statistikk
  • Fysisk aktivitet og helse

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner