Geir Arild Espnes

Professor/leder for faggruppe for Folkehelse og samfunnsmedisin og Senter for helsefremmende forskning

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Fakultet for medisin og helsevitenskap
73412152

Bakgrunn og aktiviteter

Espnes har i tiden 2019-2023 permisjon for å være ordfører i Oppdal

Leder for faggruppe Folkehelse og samfunnsmedisin

Leder ved Senter for helsefremmende forskning