Bakgrunn og aktiviteter

Fagenhetsleder - spesialsykepleie ved ISM

Studieprogramleder for videreutdanninger i sykepleie (Anestesi-, Barn-, Intensiv og Operasjonssykepleie) fra 2015.

Emne og fagansvarlig ved Videreutdanning i operasjonssykepleie

Medlem i prosjektgruppe – Faglig integrasjon – Utvikling av felles Master i klinisk sykepleie ved NTNU

 

Utdanning og arbeidserfaring  

Utdannet sykepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i 1986.

Arbeidet ved Regionsykehuset i Trondheim (RIT): Kirurgisk sengepost og deretter på ØNH overvåkning fram til 1993.

Utdannet operasjonssykepleier ved RIT i 1995.

Arbeidet som operasjonssykepleier ved kirurgisk operasjonsavdeling fram til 2000.

Ansatt som faglærer ved videreutdanning i operasjonssykepleie ved RIT i 2000. Ansettelsen ble overført til HiST, høgskolelærer ved videreutdanning i operasjonssykepleie i 2002.

Avla eksamen i Praktisk Pedagogisk Utdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2003.

Master i Helsevitenskap fra 2009. Masteroppgavens tittel: Å være forberedt på det uventede – en fokusgruppestudie om operasjonssykepleieres videreutvikling av handlingskompetanse.

Førstelektor fra 03.2016.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kleven, Nils Fredrik; Prasolova-Førland, Ekaterina; Fominykh, Mikhail; Hansen, Arne; Rasmussen, Guri; Sagberg, Lisa Millgård; Lindseth, Frank. (2014) Virtual Operating Room for Collaborative Training of Surgical Nurses. Collaboration and Technology. 20th International Conference on Collaboration and Technology (CRIWG, Santiago, Chile, September 7-10, 2014, Proceedings.
  • Kleven, Nils Fredrik; Prasolova-Førland, Ekaterina; Fominykh, Mikhail; Hansen, Arne; Rasmussen, Guri; Sagberg, Lisa Millgård; Lindseth, Frank. (2014) Training Nurses and Educating the Public Using a Virtual Operating Room with Oculus Rift. Proceedings of the 2014 International Conference on Virtual Systems and Multimedia (VSMM), 9-12 December 2014 Hong Kong.