Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er administrativ leder ved NTNU (vikar), Fakultet for arkitektur og design

 

Oppgaver og ansvarsområder

  • Leder for stab (personalansvar og arbeidsledelse)
  • Lederstøtte og rådgiving for dekan
  • Sekretærfunksjon for ulike fora

Relevant jobberfaring

  • NTNU: Prosjektledelse og administrativ ledelse siden 2000  (Kontorsjef, seksjonssjef, administrativt ansvarlig for etablering av senter for fremragende forskning (SFF), implementering av ERP system, ombygginger, regelverk, etablering av nye enheter, teamutvikling  og organisasjonsutvikling) 
  • Undervisning: Økonomifag videregående skole 

Utdanning 

  • Masterutdannning i Public Administration, HiNT/CBS
  • Prosjektledelse 1, 2 og 3, BI
  • Sosialpedagogikk, Universitetet i Stavanger
  • Adjunkt i økonomifag, SLHK