Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er administrativ leder ved NTNU, Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP)

Oppgaver og ansvarsområder: 

 • Administrativt ansvarlig ved IKP 
 • Endringsledelse
 • HR ledelse for administrativt og teknisk personell 
 • Medlem og sekretær for instituttstyre 
 • Økonomistyring og organisasjonsutvikling
 • Operasjonalisering av instituttets mål og strategier 
 • Utvikling og drift at instituttareal 
 • Lederstøtte for instituttleder 

Relevant jobberfaring

 • Prosjektledelse og administrativ ledelse ved NTNU siden 2000   (Kontorsjef, seksjonssjef, administrativt ansvarlig for etablering av senter for fremragende forskning (SFF), implementering av ERP system, ombygginger, regelverk, etablering av nye enheter og organisasjonsutvikling) 
 • Undervisning i økonomifag, videregående skole

Utdanning

 • Master i Public Administration, HiNT/CBS)
 • Prosjektledelse 1, 2 og 3, BI
 • Sosialpedagogikk, Universitetet i Stavanger
 • Adjunkt i økonomifag, SLHK