Exercise, Cardiometabolic Health and Reproduction (EXCAR) Forskningsgruppe

Forskningsgruppa Exercise, Cardiometabolic Health and Reproduction (EXCAR) har som mål å utvikle treningsmetoder for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer. Vi har spesielt fokus på trening som medisin når det gjelder å forbedre fertilitet og svangerskapsutfall.

EXCAR ble opprettet i januar 2015 med midler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU.

For spørsmål, kontakt gruppeleder Trine Moholdt.


Prosjekter

Kan trening føre til mer regelmessig menstruasjon og bedre symptomer ved polycystisk ovariesyndrom? (IMPROV-IT studien)

Løper på tredemølle

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den vanligste hormonforstyrrelsen blant kvinner i fertil alder. I denne studien vil vi undersøke om regelmessig trening kan føre til mer regelmessig menstruasjon og bedre metabolsk helse ved PCOS.


Studien startet i juni 2015. Fra 2017 utvidet vi studien slik at deltakere nå også rekrutteres i Melbourne, Australia, i samarbeid med Australian Catholic University. Vi regner med at avslutter rekruttering av nye deltakere i januar 2019.


For å delta i IMPROV-IT må du ha polycystisk ovariesyndrom (PCOS) diagnostisert ut i fra følgende kriterier (minst to av tre symptomer må være til stede):

 • Manglende/uregelmessig menstruasjon (mer enn 35 dager mellom sykluser eller mindre enn 10 menstruasjonssykluser per år)
 • Polycystiske ovarier, påvist ved ultralyd (12 eller flere cyster på 2-9 mm og/eller ovarievolum på 10 ml eller mer)
 • Klinisk eller biokjemisk hyperandrogenisme (påvist ved blodprøver og/eller klinisk som akne/behåring)

 

I tillegg må du

 • Være 18-45 år
 • Ha mulighet til å komme til undersøkelser ved St. Olavs Hospital
 • Ikke trene regelmessig (to ganger i uka eller mer) med intensitet som gjør at du blir kraftig andpusten.
 • Ikke bruke hormonell prevensjon (med en utvaskingsperiode på minst tre måneder før deltakelse).
 • Ikke ta Metformin (med en utvaskingsperiode på minst fire uker før deltakelse).

 

For mer informasjon, ta kontakt med Sofie Buurgaard Lionett.

 

Kan trening føre til økt graviditetsrate etter assistert befruktning hos damer med høy BMI? (FertilEX studien)

Dette var en studie hvor målet var å undersøke om 10 uker med høyintensitets intervalltrening ville øke sjansen for å bli gravid etter assistert befruktning hos damer med kroppsmasseindeks (BMI) på 25 kg/m2 eller mer.

Deltakerne ble tilfeldig fordelt til en treningsgruppe eller til en kontrollgruppe som ikke trente før assistert befruktning.

Studien er nå avsluttet.

Publikasjoner fra FertilEX-studien:

Exercise prior to assisted fertilization in overweight and obese women (FertilEX): study protocol for a randomized controlled trial

Women undergoing assisted fertilisation and high-intensity interval training: a pilot randomised controlled trial

Fettvevets funksjon og respons på trening hos kvinner (HIT FAT).

Vi gjennomfører et forskningsprosjekt hvor vi skal sammenligne to ulike intervalltreningsprogram og søker kvinner i alderen 18-45 år.

Deltakere i studien skal matches for alder, høyde og vekt til deltakere i en annen studie. Treningsperioden er på 16 uker, med 3 treninger per uke. Deltakerne blir tilfeldig trukket ut til ett av to ulike intervalltreninsprogram.

For å delta i studien må du:

 • Være kvinne, 18-45 år
 • Ha regelmessig menstruasjon
 • Ikke bruke hormonell prevensjon
 • Ikke bruke Metformin
 • Ikke være gravid
 • Ikke ha ammet de siste 24 ukene
 • Ikke ha kardiovaskulær eller endokrin sykdom
 • Ikke drive utholdenhetstrening med høy intensitet to ganger i uka eller mer
 • Kunne komme til undersøkelser på St.Olavs hospital på dagtid

For mer informasjon: Sofie Buurgaard Lionett

 

 

Trening i svangerskapet for damer med overvekt/fedme (ETIP-studien).

Barnetegning av gravid dame, og gravid dame på tredemølle.

Hensikten med dette prosjektet var å undersøke om effekter av regelmessig trening i svangerskapet blant damer med kroppsmasseindeks (BMI) på 28 kg/m2 eller mer. Dette var en randomisert, kontrollert studie hvor 91 deltakere ble tilfeldig fordelt til en treningsgruppe eller en kontrollgruppe. Inklusjon i ETIP-studien ble avsluttet i 2015. Noen av resultatene fra denne studien er publisert (se linker nedenfor). Vi holder nå på med analyser av resterende data-materiale fra denne studien og en oppfølgingsundersøkelse av barna som ble født i løpet av prosjektperioden når disse er 4-5 år gamle.

Publikasjoner fra ETIP-studien:

Exercise Training in Pregnancy for obese women (ETIP): study protocol for a randomised controlled trial

Exercise Training and Weight Gain in Obese Pregnant Women: A Randomized Controlled Trial (ETIP Trial)

Effect of supervised exercise training during pregnancy on neonatal and maternal outcomes among overweight and obese women. Secondary analyses of the ETIP trial: A randomised controlled trial

Cardiac function in newborns of obese women and the effect of exercise during pregnancy. A randomized controlled trial

Exercise training during pregnancy reduces circulating insulin levels in overweight/obese women postpartum: secondary analysis of a randomised controlled trial (the ETIP trial)

Kan høyintensiv intervalltrening være en trygg og effektiv måte å forbedre insulinsensitivitet hos gravide?

Dette var en studie som sammenlignet to ulike treningsformer, trening med moderat intensitet og høyintensiv intervalltrening, på blodsukkerregulering hos gravide. Vi undersøkte også om trening var trygt for fosteret.

Studien er avsluttet og vi analyserer nå resultatene fra denne studien.

Høyintensiv intervalltrening som dataspill

Respondenter spiller dataspill ved å tråkke på en tredemølleFysisk inaktivitet er et stort globalt problem og mange oppfyller ikke de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. Vi er i gang med flere studier hvor målet er å undersøke om det å spille et aktivt videospill (såkalt «exergame») kan være en alternativ treningsmetode for barn, ungdom og voksne.

I en av studiene undersøke vi treningsintensiteten ved slik spilling. Der måler vi først deltakernes maksimale oksygenopptak under sykling på ergometersykkel. Så måler vi oksygenopptaket under spilling av det aktive videospillet og undersøker hvor høy treningsintesitet man kommer opp i under denne spillingen.

I to andre studier undersøker vi om det å ha tilgang til dette spillet vil gjøre at ungdommer og voksne blir mer aktive og om dette blant annet fører til bedre kondisjon og kroppssammensetning.

Vi har avsluttet rekruttering av nye voksne deltakere men ungdommer som har lyst til å bli med kan gjerne ta kontakt.

For mer informasjon, kontakt Jonathan Berg

Publikasjon fra Exergame-prosjektene:

Exergaming can be an innovative way of enjoyable high-intensity interval training

Endring i fysisk aktivitetsnivå og dødelighet

Med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) undersøker vi assosiasjoner mellom fysisk aktivitet og dødelighet, hos personer med og uten hjertesykdom. Hos personer med hjertesykdom er det tidligere vist at det å ha overvekt eller fedme er assosiert med bedre prognose enn om man er normalvektig (et såkalt «fedmeparadoks»). Vi har undersøkt sammenhenger mellom BMI, fysisk aktivitet og dødelighet i personer med hjertesykdom. Vi har også sett på hvordan endringer i fysisk aktivitet og i vekt henger sammen med risiko for å dø blant de som har hjertesykdom. Nå er vi i gang med å undersøke sammenheng mellom endring i fysisk aktivitetsnivå og dødelighet i de uten hjertesykdom fra HUNT.

Publikasjoner fra disse prosjektene:

Interaction of Physical Activity and Body Mass Index on Mortality in Coronary Heart Disease: Data from the Nord-Trøndelag Health Study

Sustained Physical Activity, Not Weight Loss, Associated With Improved Survival in Coronary Heart Disease

Poteter og risiko for kardiovaskulær sykdom

Med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) undersøker vi assosiasjoner mellom hvor mye kokte poteter man spiser og risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom og mellom potetspising og død.

Samarbeid

Hovedsamarbeidspartnere i Norge:

 • Siv Mørkved, Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
 • Eszter Vanky, Professor, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU
 • Liv Bente Romundstad, Postdoktor, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
 • Vidar von Düring, Overlege, Fertilitetsseksjonen, St.Olavs Hospital
 • Sigrun Kjøtrød, Førsteamanuensis, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU
 • Siri Ann Nyrnes, Forsker, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU
 • Charlotte Björk Ingul, Forsker, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU

Hovedsamarbeidspartnere i utlandet:

 • Helen Jones, Førsteamanuensis, School of Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University, Liverpool, Storbritannia
 • John Hawley, Professor, Faculty of Health Sciences, Australian Catholic University, Melbourne, Australia
 • Steen Larsen, Førsteamanuensis, Section of Systems Biology Research, Københavns Universitet, Danmark