Exercise, Cardiometabolic Health and Reproduction (EXCAR) Forskningsgruppe

Exercise, Cardiometabolic Health and Reproduction (EXCAR) Forskningsgruppe

Forskningsgruppa Exercise, Cardiometabolic Health and Reproduction (EXCAR) har som mål å utvikle treningsmetoder for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer. Vi har spesielt fokus på trening som medisin når det gjelder å forbedre fertilitet og svangerskapsutfall.

EXCAR ble opprettet i januar 2015 med midler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU.

For spørsmål, kontakt gruppeleder Trine Moholdt.

Våre prosjekter

Våre prosjekter

Samarbeid

Samarbeid

Hovedsamarbeidspartnere i Norge:

  • Siv Mørkved, Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
  • Eszter Vanky, Professor, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU
  • Liv Bente Romundstad, Postdoktor, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
  • Vidar von Düring, Overlege, Fertilitetsseksjonen, St.Olavs Hospital
  • Sigrun Kjøtrød, Førsteamanuensis, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU
  • Siri Ann Nyrnes, Forsker, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU
  • Charlotte Björk Ingul, Forsker, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU

Hovedsamarbeidspartnere i utlandet:

  • Helen Jones, Førsteamanuensis, School of Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University, Liverpool, Storbritannia
  • John Hawley, Professor, Faculty of Health Sciences, Australian Catholic University, Melbourne, Australia
  • Steen Larsen, Førsteamanuensis, Section of Systems Biology Research, Københavns Universitet, Danmark