Exercise, Cardiometabolic Health and Reproduction (EXCAR) Forskningsgruppe

Forskningsgruppa Exercise, Cardiometabolic Health and Reproduction (EXCAR) har som mål å utvikle treningsmetoder for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer. Vi har spesielt fokus på trening som medisin når det gjelder å forbedre fertilitet og svangerskapsutfall.

EXCAR ble opprettet i januar 2015 med midler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU.

For spørsmål, kontakt gruppeleder Trine Moholdt.


Prosjekter

Kan trening føre til mer regelmessig menstruasjon og bedre symptomer ved polycystisk ovariesyndrom? (IMPROV-IT)

Løper på tredemøllePolycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den vanligste hormonforstyrrelsen blant kvinner i fertil alder. I denne studien vil vi undersøke om regelmessig trening kan føre til mer regelmessig menstruasjon og bedre metabolsk helse ved PCOS.

Studien startet i juni 2015 og vi trenger fortsatt flere deltakere.

For å delta i IMPROV-IT må du ha polycystisk ovariesyndrom (PCOS) diagnostisert ut i fra følgende kriterier (minst to av tre symptomer må være til stede):

 • Manglende/uregelmessig menstruasjon (mer enn 35 dager mellom sykluser eller mindre enn 10 menstruasjonssykluser per år)
 • Polycystiske ovarier, påvist ved ultralyd (12 eller flere cyster på 2-9 mm og/eller ovarievolum på 10 ml eller mer)
 • Klinisk eller biokjemisk hyperandrogenisme (påvist ved blodprøver og/eller klinisk som akne/behåring)

I tillegg må du

 • Være 18-45 år
 • Ha mulighet til å komme til undersøkelser ved St. Olavs Hospital
 • Ikke trene regelmessig (to ganger i uka eller mer) med intensitet som gjør at du blir kraftig andpusten.
 • Ikke bruke hormonell prevensjon (med en utvaskingsperiode på minst tre måneder før deltakelse).
 • Ikke ta Metformin (med en utvaskingsperiode på minst fire uker før deltakelse).

For mer informasjon, kontakt Ida Almenning

Fettvevets funksjon og respons på trening hos kvinner (HIT FAT).

Vi gjennomfører et forskningsprosjekt hvor vi skal sammenligne to ulike intervalltreningsprogram og søker kvinner i alderen 18-45 år.

Deltakere i studien skal matches for alder, høyde og vekt til deltakere i en annen studie. Treningsperioden er på 16 uker, med 3 treninger per uke.

For å delta i studien må du:

 • Være kvinne, 18-45 år
 • Ha regelmessig menstruasjon
 • Ikke bruke hormonell prevensjon
 • Ikke bruke Metformin
 • Ikke være gravid
 • Ikke ha ammet de siste 24 ukene
 • Ikke ha kardiovaskulær eller endokrin sykdom
 • Ikke drive utholdenhetstrening med høy intensitet to ganger i uka eller mer
 • Kunne komme til undersøkelser på St.Olavs hospital på dagtid

For mer informasjon: Sofie Buurgaard Lionett

Trening i svangerskapet for damer med overvekt/fedme (ETIP-studien).

Barnetegning av gravid dame, og gravid dame på tredemølle.Vi vil undersøke om regelmessig trening fører til lavere vektøkning i svangerskapet.

Dette er en studie hvor damer med kroppsmasseindex (BMI) på 28 eller mer blir tilfeldig fordelt i to grupper: en treningsgruppe og en kontrollgruppe.

Vi undersøker også de kommende mødres generelle helse, inkludert fysisk form, blodtrykk, sukkertoleranse, blodårefunksjon og kroppssammensetning. Deltakerne blir undersøkt tidlig i svangerskapet, sent i svangerskapet og tre måneder etter at de har født.

Hos de nyfødte undersøker vi fødselsvekt og – lengde, kroppssammensetning og navlestrengsblod.

ETIP-studien startet i 2010 og våren 2015 avsluttet vi inklusjon av nye deltakere. Vi jobber nå med å analysere data fra studien og planlegger oppfølgingsundersøkelse av barna som er født i studien når disse er 4-5 år gamle.

Funn

Kan trening føre til økt graviditetsrate etter assistert befruktning hos damer med høy BMI? (FertilEX).

IVF via mikroskopDette er en studie hvor vi undersøker om 10 uker med høyintensitets intervalltrening vil øke sjansen for å bli gravid etter assistert befruktning hos damer med kroppsmasseindex (BMI) på 25 eller mer.

Deltakerne blir tilfeldig fordelt til en treninggruppe eller til en kontrollgruppe som ikke trener før assistert befruktning.

Studien pågår og vi trenger flere deltagere.

For å delta i FertilEX-studien må du:

 • Være akseptert for assistert befruktning ved St. Olavs Hospital
 • Ha en kroppsmasseindex (BMI) (vekt i kg/høyde i meter2) på 25 eller mer
 • Ha mulighet til å komme til to undersøkelsesdager ved St.Olavs Hospital
 • Ikke ta Metformin (eventuelt utvaskingsperiode på minst fire uker før deltakelse)
 • Ikke trene regelmessig (to ganger i uka eller mer) med intensitet som gjør at du blir kraftig andpusten.

For mer informasjon, kontakt Fredrik Bækkerud.

Samarbeid

Hovedsamarbeidspartnere i Norge:

 • Siv Mørkved, Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
 • Eszter Vanky, Professor, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU
 • Liv Bente Romundstad, Postdoktor, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
 • Vidar von Düring, Overlege, Fertilitetsseksjonen, St.Olavs Hospital
 • Sigrun Kjøtrød, Førsteamanuensis, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU
 • Siri Ann Nyrnes, Forsker, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU
 • Charlotte Björk Ingul, Forsker, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU

Hovedsamarbeidspartnere i utlandet:

 • Helen Jones, Førsteamanuensis, School of Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University, Liverpool, Storbritannia
 • John Hawley, Professor, Faculty of Health Sciences, Australian Catholic University, Melbourne, Australia
 • Steen Larsen, Førsteamanuensis, Section of Systems Biology Research, Københavns Universitet, Danmark

Samarbeidsorganet

FysiofondetDiabetesforbundet

Nasjonalforeningen