Utholdenhetstrening og tidsbegrenset spising før og under svangerskap

Utholdenhetstrening og tidsbegrenset spising før og under svangerskap

Målet med denne studien er å undersøke om kombinasjonen av utholdenhetstrening og tidsbegrenset spising før og under graviditet kan redusere risikoen for å få for høyt blodsukker i svangerskapet. Tidsbegrenset spising innebærer at man begrenser tidsvinduet for inntak av mat til 8-10 timer daglig.

Deltakerne vil bli tilfeldig fordelt i enten intervensjonsgruppen (utholdenhetstrening + tidsbegrenset spising) eller i kontrollgruppen (Fortsette å leve som normalt). Deltakerne i kontrollgruppa som ikke blir gravide etter 6 måneder vil få tilbud om å få et tilsvarende treningsprogram som deltakerne i intervensjonsgruppa.

Kriterier for deltakelse:

Kriterier for deltakelse:

  1. Planlegger graviditet i løpet av de neste 6 månedene
  2. Alder: 18 - 39 år
  3. Oppfyller minst ett av disse kriteriene for økt risiko for svangerskapsdiabetes:
  • BMI 25-40 kg/m2
  • Har hatt svangerskapsdiabetes tidligere
  • Har diabetes i nær familie (enten foreldre, søsken eller barn med diabetes)
  • Etnisk opprinnelse fra Asia/Afrika
  • Født barn på mer enn 4,5 kg
  1. Forstå muntlig og skriftlig norsk eller engelsk
  2. Bor i Trondheimsområdet (har mulighet til å komme inn for testing)

Intervalltrening og tidsbegrenset spising før og under svangerskap Del 2

Deltakerne får målt sitt blodtrykk, fysiske form og kroppssammensetning og det blir tatt fastende blodprøver og urinprøver ved oppstart og igjen etter åtte uker (før svangerskap). Deltakerne skal også gå med en glukosemåler i 14 dager to ganger (ved oppstart av studien, og igjen etter 6-8 uker), samt en aktivitetsmåler som skal brukes i 14 sammenhengende dager ved oppstart av studien. Under graviditeten vil vi igjen ta fastende blodprøver, samt måle blodsukkerregulering, kroppssammensetning og blodtrykk, i svangerskapsuke 12 og 28. Ved fødsel vil det samles navlestrengsblod og biopsier fra morkaken. 

Deltakerne vil også bli bedt om å svare på noen spørreskjema (om blant annet fysisk aktivitet, søvn og livskvalitet). I tillegg vil vi innhente relevant informasjon fra fødselsjournalen til barnet fra sykehuset. Innen 3 døgn etter fødsel og 6 uker etter fødsel vil vi måle tykkelsen på underhudsfettet til babyen ved hjelp av et apparat som bruker elektroder. Ved disse tidspunktene vil vi også måle babyens blodtrykk og hjertefunksjon. Både intervensjon – og kontrollgruppen vil få standard svangerskapsomsorg, samt ekstra ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 12 og 32 dersom de blir gravide. 

Før deltakelse vil vi gjennomføre en screening for å sjekke at aktuelle deltakere oppfyller kriterier for studiedeltakelse. 

Studien gjennomføres ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU og er godkjent av Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forsknings-etikk. Samarbeidspartnere er professor og overlege Kjell Å. Salvesen, forsker og overlege Siri Ann Nyrnes og professor Ann-Charlotte Iversen. 

Ønsker du å delta?

Ta kontakt med Hilde Normann Lund - se kontaktinfo til høyre (eller under hvis du er på mobil).


person-portlet

Kontaktperson